Skapad den 2021.06.08
Uppdaterad den 2022.02.01

Vad är ett företagslån?

Kunskap om allt som rör företagande är A och O om du ska ge dig in i egenföretagarbranschen. Ju mer du vet, desto bättre kommer du att lyckas. Kunskap om olika sätt att finansiera sitt företag är ett av de viktigaste frågernaområdena du behöver sätta dig in i. I den här bloggen berättar vi om företagslån så så du kan göra kloka val i framtiden. 

 

Vad är ett företagslån? 

Ett företagslån är, precis som det låter, ett lån till ett företag som ges ut av en bank eller annan långivare. Lånet kan vara villkorat med eller utan någon form av säkerhet. Det är ett samlingsbegrepp på många olika lån, krediter och lånetyper som riktar sig till företag. Lånemarknaden har traditionellt varit ganska fyrkantig och begränsad, men på senare tid har valmöjligheterna blivit fler för den som önskar ta ett lån, eftersom antalet lånegivare har ökat dramatiskt - både i antal och i upplägg. Det ger låntagaren större möjligheter att finansiera sitt företag men ställer också högre krav på förberedelse och kunskap hos den som lånar pengar. 

 

Vad krävs av företaget för att få ett företagslån? 

Det krävs att företaget har: 

 • Företaget måste ha en giltig bolagsform. 
 • Företaget måste vara registrerat i Sverige. 
 • Företaget måste ha ett svenskt bankkonto. 
 • Företaget måste kunna uppge en borgensman. 

 

Dessutom kan följande efterfrågas av långivare - dock inte alla: 

 • Företaget bör ha varit verksamt i minst 6 månader. 
 • Företaget bör ha haft ett bokslut. 
 • Företaget bör inte ha betalningsanmärkningar
 • Företaget ska ha en affärsplan.  
 • Företaget ska ha en budget och en prognos för framtiden. 
 • Ägarna ska kunna gå i personlig borgen. 

 

Det lönar sig att göra ett gediget detektivarbete på nätet för att hitta rätt lånegivare för just ditt företag. Ställ upp för- och nackdelar samt de olika villkoren och jämför hur de överensstämmer med dina behov. Hos CapitalBox, exempelvis, finner du ett mycket flexibelt och fördelaktigt företagslån som går snabbt att söka. 

 

Hur fungerar ett företagslån?  

Du ansöker om ett företagslån hos den långivare du valt. Det krävs en del förberedelser som du inte bör avstå ifrån att göra, eftersom det försämrar dina chanser att få ett lån. Det du behöver: 

Tänka igenom varför du vill ha ett lån. Skriv ned dina tankar och fundera ett varv till. 

Bestämma hur stort belopp du behöver låna. Många företagare lånar faktiskt för lite. Den summa du väljer att ansöka om ska vara noga avvägd i förhållande till det du ämnar använda pengarna till. 

Kunna beskriva din affärsidé och din vision. Långivaren vill låna ut pengar till ett företag de tror har god chans att växa. 

Backa upp din berättelse med de fakta du har, exempelvis bokslut, budget, prognos, marknadsanalys mm. 

Visa att även din personliga ekonomi är i ordning. 

När du väl fått ihop det du behöver, kontaktar du låneföretaget. De tar in din information och gör sedan en bedömning av dina chanser att få ett lån. När du fått ett ok, behöver ni komma överens om villkoren - alternativt behöver du acceptera de villkor som ställts från början och som brukar omfatta information om betalningsvillkor och återbetalningstid. När det är klart, tar det ofta en eller ett par bankdagar innan du har pengarna på ditt konto om du valt att vända dig till ett låneinstitut. Väljer du en bank, tar det ofta längre tid. Hos CapitalBox är ambitionen att alla låneansökningar ska behandlas inom en arbetsdag och att utbetalning ska ske inom 24 timmar efter att lånet godkänts. I normala fall finns pengarna på ditt konto inom två arbetsdagar efter att du har godkänt och undertecknat låneavtalet. 

 

Vad är räntan på företagslån? 

Det är vanligt att låneinstituten pratar månadsränta istället för årsränta, såsom banker gör. Om räntan ofta är 0,5—4% per månad, motsvarar det 6-48% per år. En vanlig månadsränta på 2 % motsvara en årsränta på 24%.  

Kreditrisken som låneföretaget bedömer styr hur de sätter räntan. Ju högre risk, desto högre ränta eftersom räntan ska kompensera för risken de tar när de lånar ut pengar. Kreditvärdigheten hos ett företag är därför viktig och nystartade företag har därför svårare att uppvisa god kreditvärdighet jämfört med ett stabilt företag med flera år på nacken.  

För att ta reda på var den lägsta räntan erbjuds, ansöker du via en låneförmedlare. På så sätt tas bara en kreditupplysning trots att flera lånegivare ger dig ett erbjudande. Därefter kan du jämföra räntor. Men, håll koll på totalkostnaden för lånet och inte bara räntan! Ta reda på vilka - om några - avgifter som tas ut för lånet och återbetalningstiden. Ta också reda på om det blir någon kostnad om du vill lösa lånet i förtid. 

 

Hur mycket kan jag låna till företaget? 

Det varierar mellan olika lånegivare. Hos CapitalBox kan du ta ett företagslån från 20 000 kr till 3 500 000 kr. En tumregel inom företagsfinansiering är att småföretagare kan låna upp till 10% av sin årliga omsättning utan att lägga till säkerheter. Läggs säkerheter till lånet, kan lånebeloppet öka upp till 30%. Banker kräver vanligtvis säkerheter i en form eller annan för låneansökningar på mer än 10% av omsättningen. 

I annonserna uppger ofta långivarna hur stora lån de beviljar i kronor. Exempelvis kan det stå att du ansöka om lån till företag från 50 000 kr upp till 3 000 000 kr. Dock prövas din ansökan för att ta reda på företagets ekonomiska situation och för att bedöma företagets framtida förmåga att betala tillbaka lånet. Utifrån detta bestämmer varje långivare hur mycket du kan låna. 

 

Vad kan du använda ett företagslån till? 

Företagslån kan vara till hjälp vid såväl uppstarten av ett företag som i samband med att verksamheten växt ur sin kostym och behöver skalas upp. En del företag lånar till att finansiera ny utrustning, exempelvis en ny maskin eller till datorer. Andra behöver lägga en summa på marknadsföring för att öka sin omsättning. Ett annat alternativ är att låna pengar till att expandera och anställa ny personal. Nya lokaler kan vara ett annat skäl att låna pengar. Det som avgör vad pengarna ska användas till, är du och vad du anser är bäst för företagets utveckling och framgång. 

 

Finns det företagslån utan säkerhet? 

Ett företagslån utan säkerhet innebär att du inte behöver lämna någon typ av pant som en slags garant till långivaren. Idag är lån till företag utan säkerhet ganska vanliga. Sådana företagslån fungerar ofta precis som vanliga privatlån. Skillnaden är att du inte använder pengarna till privat konsumtion utan till sådant som gagnar ditt företag. Om ditt företag bedöms ha normala ekonomiska förutsättningar är det inga problem att låna utan säkerhet. Säkerheten behövs när det anses vara osäkert om du kommer att kunna betala tillbaka. Vid företagslån utan säkerhet utvärderas dock kreditvärdigheten grundligare, och det brukar krävas en borgensman som går i god för lånet. CapitalBox tillhandahåller företagslån utan säkerhet till småföretag 

 

Fördelar med företagslån 

Det finns många fördelar med ett företagslån och din verksamhets behov bör styra hur just du tänker. Fördelarna kan vara: 

Att få in mer kapital i företaget en en möjlighet till expansion. 

Det kan vara en livräddare att ta ett företagslån om du är i trångmål eller om din verksamhets intäkter är säsongsbetonade. Ett företagslån kan sänka din stress eftersom en sämre likviditet lätt kan skapa oro och ångest för att verksamheten inte skall bära sig.  

Du kan göra investeringar på sikt ökar dina intäkter.  

Har du ett aktiebolag så behöver du inte bli personligt ansvarig för skulden utan det är bolaget den som äger skulden. En personlig borgen kan behövas på lånet, men det kan vara någon annan än du själv som ansöker om företagslånet.  

Flexibiliteten för lån till företagare har blivit allt större. Det finns mängder med olika lån att välja mellan, beroende på krav på likvida medel.  

Det är inte ovanligt att du som ansöker om ett företagslån har möjlighet att välja mellan olika alternativ när det kommer till återbetalning. Det betyder att du t.ex. kan välja en återbetalningsplan som passar för just ditt kassaflöde

Idag finns det möjlighet att ansöka om ett företagslån utan att du har en borgensman eller någon säkerhet för lånet. Det gör det möjligt för fler småföretagare att också få tillgång till finansiella medel. 

 

Återbetalning av lånet 

Ett lån är ett lån och ska återbetalas. Det är ett måste att i förväg förstå hur återbetalningen ska ske för att du ska kunna bedöma hela lånets betydelse för ditt företag. Ibland kan du påverka återbetalningstiden och ibland inte - det beror på långivarens villkor. Hur lång eller kort tid du har på dig påverkar månadskostnaderna och hur länge du är i skuld. Hos CapitalBox kan du lösa lånet i förtid utan extra kostnad. 

 

Varför CapitalBox? 

CapitalBox erbjuder stor flexibilitet. 

 • Du kan ansöka om ett företagslån upp till 3 500 000 kronor. 
 • Du får omedelbar tillgång till kapital. 
 • Du kan enkelt hantera era lån via ett konto hos CapitalBox. 
 • Du får snabb tillgång till extra finansiering under avtalstiden. 
 • Du kan vid behov göra ändringar i betalningsplanen, exempelvis vid semestrar. 
 • Full kontroll över pengarna du lånar 
 • Lättillgängliga resurser 
 • Företagslån utan säkerhet 
 • Vi har olika storlekar på våra företagslån 

 

Du är välkommen att kontakta oss på www.capitalbox.se. Vi lovar att göra vårt bästa att möta dig och dina behov.