2021-10-12

Finansiering till olika typer av företag

Att vara företagare och att starta företag är en spännande resa fylld av förväntningar, möjligheter och jakten på framgång. För att kunna nå hit, och uppfylla sina visioner, så är det viktigt att ha en tydlig överblick över hur företaget ska finansieras. Detta gäller förstås under uppstart såväl som genom företagets livscykel. När du ska söka företags finansiering och finansiering av nya företag så är det viktigt att du är väl insatt i vilka möjligheter som finns och vad dessa innebär. I den här artikeln går vi igenom vilka möjligheter du som företagare har när du ska finansiera till företag och framtida investeringar.

 

Vad innebär företagsfinansiering?

Företagsfinansiering är kort och gott det som finansierar, alltså betalar för, ditt företags utgifter. Det kan vara allt från inköp och investeringar till expandering och olika projekt. Ofta är företagsfinansiering förknippat med företagslån och företagskredit, men begreppet kan även betyda bidrag och ekonomiskt stöd från externa organisationer, privatpersoner och offentliga aktörer.

 

Finansieringen beror på ditt företag 

Hur du ska finansiera ditt företag på bästa sätt och hur fokus kring företagets ekonomi i allmänhet bör ligga, beror helt på vilket slags företag du driver samt företagets storlek. Vad du har för alternativ när det kommer till företags finansiering handlar dessutom om var i Sverige företaget finns och vad det är för slags företag du har.

Beroende på hur du väljer att finansiera ditt företag, så kan finansieringen innebära en del konsekvenser för dig som företagare. Därför är det extra viktigt att du är välinformerad och förberedd när du fattar ett beslut om företagsfinansiering.


Start-ups och nya företag

Som grundare eller ägare av ett nystartat företag, ett så kallat start-up, handlar företagsfinansiering ofta om att differentiera sig på marknaden och att göra verksamheten operativ. Finansiering till nya företag kanske därför bör läggas just på att differentiera sig från konkurrenter, produktutveckling och tillväxt. Tar du ett företagslån för att finansiera nystartat företag så bör du känna till skillnaden mellan företagskredit och företagslån, som båda är lånad kredit för att finansiera företag. Ett företagslån används ofta och helst vid investering eller för att täcka oförutsedda utgifter, och är helst en engångsföreteelse. Medan företagskredit ger dig möjlighet för att finansiera kostnader i företaget löpande, när din egen likviditet inte håller.

 

Små och medelstora företag

Är du företagare och driver ett litet eller medelstort företag så kanske du söker företagsfinansiering för att växa ytterligare och expandera din verksamhet. Detta kanske görs i form av en investering som förväntas kunna driva företaget framåt. Driver du ett litet eller medelstort företag så kan du bland annat ansöka om ett företagslån för att täcka eventuella driftkostnader och annat inom verksamheten som behöver finansieras. Beroende på vilket slags företag du driver och vad ändamålet för finansieringen är, så kan du även ansöka om bidrag och stöd från staten och andra organisationer. 

 

Etablerade företag

Ett etablerat företag med några år på nacken kanske söker finansiering för att kunna lägga ekonomiska resurser på tillväxt och innovativa förbättringar. Många etablerade företag väljer att satsa på globalisering av företaget och internationell tillväxt, något som ofta kommer som ett naturligt steg för ett växande, väletablerat företag. Även för etablerade företag är det förstås viktigt att behålla sin plats på marknaden, fortsätta differentiera sig från konkurrenterna och skapa och behålla en lojal kundkrets.

 

Vilka typer av finansiering till företag finns det?

Nu har vi fått en överblick över vikten av företagsfinansiering och hur finansieringen skiljer sig åt företag emellan. Det har blivit dags att titta närmare på de olika typerna av finansiering som finns tillgängliga för företagare. I det här avsnittet nämner vi de vanligaste typerna av finansiering av företag, samt hur du går tillväga för att ansöka om finansiering. 

 

Ansök om bidrag och stöd till ditt företag

Du som söker finansiering till uppstart av företag kan söka stöd och bidrag från offentliga aktörer. 

 

Sök företagslån

Som företag har du också möjlighet för att finansiera ditt företag med ett företagslån. Tar du ett företagslån så är det viktigt att ha i åtanke att du bör välja lån utefter din verksamhet, det vill säga att vilket lån som passar bäst beror på storleken av ditt företag. Som ägare av ett mindre eller medelstort företag erbjuds ofta kortfristiga företagslån, vilket innebär att återbetalningstiden är 1-48 månader. Du kan ofta låna belopp från 20 000, upp till 3.5 miljoner kronor. Var uppmärksam på att ett kortfristigt lån kan ha betydligt högre ränta än många andra lån, de ska dessutom betalas tillbaka relativt snabbt. Därför passar kortfristiga företagslån bäst till att täcka oförutsedda utgifter och små investeringar. 

Marknaden för företagslån i Sverige har ökat de senaste åren, och har du svårt att få lån från banken så kan du numera också vända dig till privata låneleverantörer för att finansiera ditt företag.

 

Crowdfunding

Att söka om crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering som det ibland kallas på svenska, har blivit ett allt vanligare fenomen för företagare som söker finansiering till företag. Att söka crowdfunding betyder att man försöker få andra att investera i företaget, det kan vara tal om både organisationer, andra företag eller privatpersoner. Crowdfunding används ofta under en bestämd period, till exempel till ett specifikt projekt. Nackdelen med crowdfunding är att det är tillfällig finansiering, och det är därför inte ett optimalt koncept för att finansiera hela ditt företag över en längre period. Crowdsurfing är däremot ett populärt alternativ bland företagare som lanserar en specifik produkt eller service under en tidsbestämd period, det kan vara ett event, en film, en bok eller något helt tredje. 


 

FAQ

Hur söker man om finansiering?

Först och främst ska du bestämma dig för vilken slags finansiering som är aktuell för ditt företag. Bidrag och stöd kan sökas både privat och via den offentliga sektorn, medan crowdfunding vänder sig mot allmänheten. Företagslån söker man om hos en extern långivare. Du kan söka om stöd i form av exempelvis investeringsbidrag, innovationsstöd och mikrostöd hos länsstyrelsen eller hos ditt lokala regionförbund. 

 

Hur görs finansieringen?

Hur finansieringen görs beror på vilken slags företagsfinansiering du vill ansöka om. Vill du söka om företagsfinansiering i form av företagslån så skickar du in en låneansökan direkt till långivaren.

 

Vilka olika alternativ finns det för finansiering av nystartade företag?

Företagsfinansiering för nystartade företag kan vara både företagskredit, företagslån och olika bidrag och ekonomiskt stöd för start-ups.