Skapad den 2021.10.12
Uppdaterad den 2022.06.08

Finansiering till olika typer av företag

Att vara företagare och att starta företag är en spännande resa fylld av förväntningar, möjligheter och jakt på framgång. För att kunna nå så långt det är möjligt, är det viktigt att ha en tydlig idé över hur företaget ska finansieras. Detta gäller förstås under uppstart såväl som genom företagets livscykel. Vi går igenom vilka möjligheter du har när du ska finansiera ditt företag och dina framtida investeringar. 

Vad innebär företagsfinansiering?

Företagsfinansiering är kort och gott det som finansierar, alltså betalar för, ditt företags utgifter. Det kan vara allt från inköp och investeringar till expandering och olika projekt. Ofta är företagsfinansiering förknippat med företagslån och företagskredit, men begreppet kan även betyda bidrag och ekonomiskt stöd från externa organisationer, privatpersoner och offentliga aktörer.

Finansieringen beror på ditt företag  

Hur du ska finansiera ditt företag på bästa sätt beror på vilket slags företag du driver samt företagets storlek. Vad du har för alternativ när det kommer till företags finansiering handlar dessutom om var i Sverige företaget finns och vad det är för slags företag du har.

Start-ups och nya företag 

För ett nystartat företag - ett så kallat start-up - handlar företagsfinansiering ofta om att differentiera sig på marknaden och att göra verksamheten operativ. Finansiering till nya företag kanske därför bör läggas just på att särskilja sig från konkurrenter, produktutveckling och tillväxt. Tar du ett företagslån för att finansiera ett nystartat företag, bör du känna till skillnaden mellan företagskredit och företagslån. Ett företagslån används ofta och helst vid investering eller för att täcka oförutsedda utgifter, och är helst en engångsföreteelse medan företagskredit ger dig möjlighet för att finansiera kostnader i företaget löpande, när din egen likviditet inte håller.

Små och medelstora företag 

Är du företagare och driver ett litet eller medelstort företag kan du söka företagsfinansiering för att växa ytterligare, expandera din verksamhet, täcka eventuella driftskostnader, investera och driva företaget framåt. Beroende på vilket slags företag du driver och vad ändamålet för finansieringen är, så kan du även ansöka om bidrag och stöd från staten och andra organisationer. 

Etablerade företag 

Ett etablerat företag kanske söker finansiering för att kunna lägga ekonomiska resurser på tillväxt och för innovativa förbättringar. Många etablerade företag väljer att satsa på globalisering och internationell tillväxt, något som ofta kommer som ett naturligt steg för ett växande, väletablerat företag. Även för etablerade företag är det förstås viktigt att behålla sin plats på marknaden, fortsätta differentiera sig från konkurrenter samt skapa och behålla en lojal kundkrets.

Vilka typer av finansiering till företag finns att tillgå?  

Bidrag och stöd till ditt företag 

Du som söker finansiering till uppstart av företag kan söka stöd och bidrag från offentliga aktörer. De är begränsade, men beroende på vad du söker finns ofta öronmärkta pengar för, exempelvis, tillväxtprojekt.

Banklån

Banklån är den mest traditionella formen av extern finansiering. Processen med att låna pengar från en bank är omfattande och behöver förberedas noga. Risken i din affärsidé avgör till stor del hur mycket du kan låna och vilka krav som ställs på säkerhet för att lånet ska beviljas.

Företagslån 

Som företag har du möjlighet för att finansiera ditt företag med ett företagslån. Tar du ett företagslån så är det viktigt att ha i åtanke att du bör välja det som passar bäst i förhållande till storleken av ditt företag. Som ägare av ett mindre eller medelstort företag erbjuds ofta kortfristiga företagslån, vilket innebär att återbetalningstiden är 1–48 månader. Du kan ofta låna belopp från 20 000, upp till 3.5 miljoner kronor. Var uppmärksam på att ett kortfristigt lån kan ha betydligt högre ränta än många andra lån, de ska dessutom betalas tillbaka relativt snabbt. Därför passar kortfristiga företagslån bäst till att täcka oförutsedda utgifter och små investeringar.  

Marknaden för företagslån i Sverige har ökat de senaste åren, och har du svårt att få lån från banken så kan du numera också vända dig till privata låneleverantörer för att finansiera ditt företag

Crowdfunding 

Att söka om crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering som det ibland kallas på svenska, har blivit ett allt vanligare. Crowdfunding innebär att du försöker få andra organisationer, företag eller privatpersoner att investera i företaget. Crowdfunding används ofta under en avgränsad period, till exempel till ett specifikt projekt. Nackdelen med crowdfunding är att det är en tillfällig finansiering och är därför inte ett optimalt koncept för att finansiera hela ditt företag över en längre period. 

 

Gör en noggrann bedömning av dina behov innan du tar ett lång och tänk inte bara på din nuvarande situation utan tänk även på dina framtida behov. Vi på Capitalbox är experter på finansiering! Kontakta oss så hjälper vi dig med dina funderingar. 
 

FAQ

Hur söker man om finansiering?

Först och främst ska du bestämma dig för vilken slags finansiering som är aktuell för ditt företag. Bidrag och stöd kan sökas både privat och via den offentliga sektorn, medan crowdfunding vänder sig mot allmänheten. Företagslån söker man om hos en extern långivare. Du kan söka om stöd i form av exempelvis investeringsbidrag, innovationsstöd och mikrostöd hos länsstyrelsen eller hos ditt lokala regionförbund. 

Hur görs finansieringen?

Hur finansieringen görs beror på vilken slags företagsfinansiering du vill ansöka om. Vill du söka om företagsfinansiering i form av företagslån så skickar du in en låneansökan direkt till långivaren.

Vilka olika alternativ finns det för finansiering av nystartade företag?

Företagsfinansiering för nystartade företag kan vara både företagskredit, företagslån och olika bidrag och ekonomiskt stöd för start-ups.