Skapad den 2022.04.14
Uppdaterad den 2022.07.05

Hur refinansierar jag?

Vad är refinansiering? 

När man refinansierar, ersätter man ett lån med ett annat. Det innebär att du omförhandlar lånevillkoren, exempelvis sänker räntan, förändrar storleken på lånebeloppet, ändrar i återbetalningsvillkoren, mm. Ofta tillkommer det administrativa avgifter, men eftersom du troligen får en betydligt lägre kostnad för lånet, hamnar du på plus i alla fall. 
 

När är det lämpligt att refinansiera? 

Det är aldrig fel att ersätta en finansiell lösning med ännu bättre lösning och på så sätt frigöra kapital. Har du många och dyra små lån kommer det att löna sig att slå ihop dem till ett enda större lån med lägre ränta och bättre villkor. Du sparar pengar genom att minska på antalet månadsavgifter. Du kommer även att kunna få en längre återbetalningstid.  

Refinansiera för att förlänga lånetiden 

Låt inte ditt lån löpa hela tiden ut. Det är snarare vanligare att ett lån refinansieras minst ett år i förväg så att låntagare kan försäkra sig om att finansieringen är klar för sju nya år, i stället för bara ett år. Denna trygghet är också bättre av redovisningsmässiga skäl, då lånet kan betecknas som en långfristig skuld istället för en kortfristig, vilket inger större trygghet för aktieägarna. Skillnaden mellan långfristiga och kortfristiga skulder är om lånet ska betalas senare än eller inom 12 månader. 

 

Hur ansöker du om refinansiering? 

Det är en relativt enkel process. Du fyller i en ansökan på nätet, bifogar den information som efterfrågas och får svar inom kort tid. Det som kan ta tid - och bör ta lite tid - är din egen analys om varför du ska refinansiera. Överväg noga. Dessutom kommer det att ta lite tid att få alla papper och budgetar uppdaterade och klara för att du ska kunna skrida till verket.  

Har du en betalningsanmärkning, bör du vara medveten om att processen kommer att ta lite längre tid då det krävs mer jobb av långivaren. 

Ansöker du om att lägga om ditt lån/refinansiera ska du förbereda följande dokument som ska bifogas ansökan:   

  • uppgifter om företaget 
  • senaste bokslut även om det inte är reviderat  
  • aktuella delårssiffror om ditt bokslut är äldre än fyra månader - både resultat- och balansräkning 
  • likviditetsbudget om sådan finns 
  • affärsplan, kundunderlag 

Lagen om penningtvätt ställer krav på långivaren att ha god kundkännedom om varför de måste be dig som ska refinansiera att svara på några frågor.  

Vi har gjort det enkelt att refinansiera skulder. Det är bara att kontakta oss på CapitalBox så sätter vi dig i kontakt med erfarna rådgivare som hjälper dig att få en överblick över din skuld. Vidare hjälper vi dig att ta det nya lånet och avsluta den gamla skulden. Refinansiering kommer att bero på om det är möjligt att refinansiera med eller utan säkerhet.