Skapad den 2022.06.15
Uppdaterad den 2022.06.15

3 sätt att finansiera företag

Vad innebär finansiering för företag? 

Din företagsidé är solid! Du vet vad marknaden saknar, och du kan bidra med en lösning på problemet. Du ser för ditt inre, hur ditt företag kan se ut, blomstra och utvecklas. Men, det saknas kapital. Du är inte född med en silversked i munnen och vad gäller kapital, så måste du skaffa det själv. Vad gör du? Hur gör du? 

Tillräckligt med kapital är viktigt om ett företag ska kunna växa. Det är inte alltid man har tillräckligt med pengar för att kunna göra de investeringar som behövs. Det kan till och med bli så illa, att ditt företag drabbas av likviditetsproblem som försvårar arbetet med att sköta företaget under svåra perioder. 

Företagsfinansiering kan vara en bra lösning i en sådan situation. Det tillåter nämligen verksamheten att ta in externt kapital för att kunna bekosta investeringar eller andra aktiviteter i verksamheten. Du kan ansöka om lån hos banken - men - du kan också vända dig till privata kreditbolag som är redo att erbjuda både lån och krediter. 

Det här kan företagsfinansiering användas till 

Vad kan företag normalt sett använda företagsfinansiering till? Du kan anställa personal med rätt kompetens, investera i nya lokaler eller köpa maskiner, verktyg eller utrustning. Du kan säkra kassaflödet om du har en tillfällig likviditetsbrist

Olika former av företagsfinansiering 

Det finns olika typer av företagsfinansiering idag som passar olika behov. Nedan går vi igenom några av de vanligaste finansieringsformerna och hur de fungerar. 

Företagslån 

Företagslån är en av de mest kända formerna av företagsfinansiering. Företaget lånar en summa pengar under en bestämd tidsperiod och får betala en ränta eller en avgift för lånet. 

Lånebeloppen kan vara små eller stora; det beror på behovet och företagets kreditvärdighet. Lånetiden varierar, men oftast ligger den på omkring 5 år. För att få ett företagslån idag, måste du lämna någon form av säkerhet - främst i form av personlig borgen. 

Om du planerar att göra större investeringar, till exempel i personal, lokaler eller maskiner, är ett företagslån den bästa formen av företagsfinansiering. Du får tillgång till en större summa direkt och genom att justera löptiden kan du enkelt få en månadskostnad som passar just ditt företag.

Företagskredit 

En företagskredit, eller checkkredit som det också kallas, är ett annat sätt att finansiera ett företag. Många tycker att det är mer flexibelt med företagskredit än med ett företagslån. Du blir beviljad ett kreditutrymme upp till ett visst belopp, som du, dvs. företaget, väljer själv när du vill utnyttja krediten samt hur stor del av den du vill använda. Det finns dessutom krediter med individuell räntesättning, vilket är förmånligt för företag med god kreditvärdighet. 

Räntan för krediten är – precis som vid företagslån – individuell. Du betalar bara ränta för krediten om du utnyttjar den. När du väl tar ut pengar betalar du dessutom enbart ränta på det belopp du tagit ut. Således är företagskredit ett bra alternativ för företag som inte vet hur mycket de vill låna och kan dessutom utgöra en buffert i perioder med sämre kassaflöde. 

En negativ aspekt är att krediten kan ge en känsla av att det finns mer pengar i företaget än det egentligen gör. Ett annat aber, är att det många gånger förekommer månads- eller årsavgifter som du måste betala, oavsett om du använder krediten eller inte. 

Riskkapital 

Investerare är finns att tillgå om du har ett nystartat företag med hög tillväxtpotential. Du får kapital och en erfaren partner som kan hjälpa dig. Riskkapitalister eller riskkapitalbolag investerar pengar i ett företag i utbyte mot en procentuell ägarandel. Det kräver att du verkligen sätter dig in i vad du får och vad du måste ge upp för att få tillgång till kapitalet. Utnyttja din riskkapitalist eller ditt riskkapitalbolag! De har ofta erfarenheter, kunskaper och värdefulla kontakter som kan förbättra ditt företags chanser att växa, utvecklas och bli framgångsrikt. 

När du tar in riskkapital är du inte längre ensam ägare av din verksamhet. Det innebär att du inte är ensam om att fatta beslut, utan du måste förhålla dig till din nya delägare. Du går dessutom indirekt med på att sälja bolaget i framtiden eftersom riskkapitalisten vill få utdelning på sin investering. Tänk igenom dessa konsekvenser noga! 

Se över företagets budget 

Innan du ansöker om företagsfinansiering bör du förstås se till att företaget har en tillräckligt god ekonomi för att kunna sköta återbetalningen. Jämför också räntor och avgifter hos olika långivare då de kan skilja sig markant och kom ihåg att de räntor som visas på hemsidan är exempelräntor. 

På CapitalBox kan du ansöka om företagslån på upp till 3,5 miljoner kronor med fast månadsavgift som gör det enklare för företaget att planera sin ekonomi. Inga övriga avgifter tillkommer och pengarna kan du ha redan inom en arbetsdag. Välkommen med din ansökan!