Skapad den 2022.03.08
Uppdaterad den 2022.03.16

Så får du kontroll på det viktiga rörelsekapitalet!

I denna artikel kan du läsa allt du behöver veta om rörelsekapital. Du kommer att få information om vad rörelsekapital är för något, och vi ska dessutom gå igenom lite olika uttryck som kan vara bra att känna till när det kommer till rörelsekapital. Det finns dessutom olika typer av rörelsekapital och vi ska givetvis reda ut vad som är vad.   

Du som vill lära dig mer om rörelsekapital kan läsa vidare här i artikeln. Vi har samlat all information om rörelsekapital till dig som vill veta mer om ämnet. I själv verket är rörelsekapital viktigt när det kommer till företagsamhet och ekonomi inom företag.

Vad är rörelsekapital?  

Rörelsekapital är de pengar som ett företag har att röra sig med, enkelt förklarat. Man kan säga att de flesta företag har skulder eller utgifter. Det kan till exempel vara hyra för lokalen där kontoret är eller inköp till varulagret. De pengar eller medel, som det ofta heter på företags språk, är rörelsekapital. De utgifter som företaget ska betala kallas ofta leverantörsskulder och är allt företagets utgifter.   

Med hjälp av rörelsekapitalet kan man undersöka hur stabilt ett företag är. Man kan räkna ut rörelsekapitalet för att få ett hum om hur bra det går för ett visst företag. Ofta kallar man rörelsekapitalet för nyckeltal. Det betyder att det är viktig information för att kunna avgöra hur pass bra ett företag mår.

Hur beräknas rörelsekapitalet?  

Det finns olika typer av rörelsekapital och beroende på vilket typ av företag det handlar om kan uträkningen se lite olika ut. Men allt som oftast räknar man ut rörelsekapital genom att använda rörelsekapital formeln som ser ut så här: ta de utestående fordringarna minus de kortfristiga skulderna. Resultatet du får är ditt rörelsekapital.     

En tumregel med rörelsekapital är att man i handelsbolag tar med följande poster:   

  • Kontanta medel   
  • Kundfordringar   
  • Kortfristiga fordringar   
  • Varulager  

I ett tjänstemannabolag räknas rörelsekapitalet ut genom att ta med följande poster:  

  •  Medel  
  • Kundfordringar   
  • Kortfristiga fordringar   
  • Arbetade timmar (tjänster som inte är färdiga)  

Det finns ett behov av rörelsekapital i alla företag. Därför är det ett bra tal att använda sig av om man vill göra en analys av ett företag. Om du vill göra en beräkning på rörelsekapitalet i ditt företag kan du följa exemplen ovan.

Vad innebär en förändring av rörelsekapitalet? 

När det sker en förändring i rörelsekapitalet beror det ofta på förändringar externt eller internt i bolaget. Alla bolag påverkas av externa faktorer såsom inflation, efterfrågan och många andra faktorer. Det gäller att ha ett hållbart företagande för att kunna stå emot de utmaningar som kan uppstå.  

När det sker förändringar i ditt rörelsekapital kan det vara bra att se över din affärsplan. Kanske behöver du göra en del förändringar eller rita om din affärsidé på ett eller annat sätt. Om spelplanen har förändrats kanske du behöver se över hur du ska finansiera din affärsidé igen?  

Det är ofta med affärsplanen du har möjlighet att lösa de utmaningar som kan uppstå och det är ofta svaret på hur du ska göra för att lyckas med att driva företag och göra din affärsidé till en stor succé. Det gäller att sätta mål för att lyckas med en företagsidé och målen kan du notera i din affärsplan. De är sedan målen och delmålen du kan jobba dig fram emot för att till slut lyckas med din företagsidé.

Hur kan du förbättra rörelsekapitalet? 

Rörelsekapital är ofta det som används för att driva själva verksamheten och införliva kortfristiga plikter som företaget har. När ett bolag har tillräckligt med rörelsekapital kan alla anställda betalas och på samma sätt blir det inga problem att betala leverantörer och uppfylla andra plikter, som exempelvis betalningar av räntor och skatter. 

Du kan alltid förbättra ditt rörelsekapital genom att se över dina finansiella tillgångar och utgifter. Finns det sätt att dra ner på utgifterna? Kanske kan du effektivisera delar av verksamheten och på så sätt minska dina utgifter. Ett annat sätt är att öka priset på din produkt.  

Rörelsekapitalinvestering kan betyda en överraskande vändning 

Det kapital du har i företaget ökar inte i värde när det bara står på ett konto. Du kan med fördel investera ditt kapital på olika sätt. Om du å andra sidan inte har nog med rörelsekapital kan du behöva ta till extern hjälp. Finansiering av rörelsekapital är vanligt bland många företagare och är ett enkelt och snabbt sätt att stabilisera ditt rörelsekapital.  

Hur vet du vad ditt rörelsekapitalbehov är? 

Du kan enkelt räkna ut ditt rörelsekapital genom att använda formeln här ovan. I exemplet kan du själv se hur du gör för att räkna ut ditt rörelsekapital. Eftersom rörelsekapital är ett så kallat nyckeltal är det användbart för att avgöra hur det går för ditt företag. Kanske kan du ta med rörelsekapitalet som ett mål när du skapar din affärsplan. Det är ofta en god idé att ta med en del mål och delmål att arbeta mot.  

När behöver man rörelsekapital, kanske du frågar dig? Och svaret är ganska enkelt. Du behöver ditt rörelsekapital för att kunna betala för de företag som du, som företag, anlitar för att kunna förverkliga din affärsidé. De är svårt att ge ett tydligt svar på vad som ingår i rörelsekapital. Eftersom det beror på vilket typ av företag det handlar om.  

 

FAQ – vanliga frågor och svar om rörelsekapital 

Vad är rörelsekapital?

Enkelt förklarat är rörelsekapitalet de pengar du betalar dina utgifter med. Alla företag har inkomster och utgifter. Och rörelsekapitalet användas för att betala själv utgifterna. Därför behöver det vara högre än utgifterna, annars kan man behöva ta ett företagslån för att täcka utgifterna. 

Hur beräknas rörelsekapitalet?

Rörelsekapitalet kan beräknas på olika sätt beroende på vilket typ av företag det handlar om. Enkelt förklarat kan man säga att man tar de utestående fordringarna minus de kortfristiga skulderna för att räkna ut rörelsekapitalet. Men beroende på vilken typ av företag det handlar om kan uträkningen även ta med vissa andra poster. 

Hur vet du vad ditt rörelsekapitalbehov är? 

Du kan ta reda på vad ditt rörelsekapital är genom att räkna ut det. Det är bra att ha kontroll på ditt rörelsekapital eftersom det ger en tydlig bild av hur det går för ditt företag.