Skapad den 2021.11.16
Uppdaterad den 2021.11.16

Hur du sätter mål för att lyckas med ditt företag

Målsättning är en konst oavsett om det gäller personliga mål eller företagsmål. Ofta visualiserar vi mål som något stort och knappt uppnåeligt, men det går att sätta mindre och konkreta mål som är fullt möjliga att nå. Egentligen beror valet av strategi på hur du ser på målformulering. I den här bloggen undersöker vi hur du sätter mål för verksamheten och vad som hjälper dig att nå dina mål.

 

Få, och tydliga mål

Till att börja med bör du ha få men tydliga mål. Du kommer snart att märka vilken skillnad det gör för både motivation och fokus om du formulerat mål och börjat att arbeta mot dem. Det kommer att göra skillnad för hur du tänker, hur du organiserar din verksamhet, vilka du anställer, vilka produkter du satsar på eller vilka kunder du bearbetar. 

Vi har svårt att fokusera på mer än 2-3 saker i taget och då kan det vara en god idé att tänka detsamma om att sätta mål - håll dig till några få. De blir hanterbara och du kan jobba dig ned på djupet istället för att sprida dig tunt. 

Var tydlig när du formulerar dina mål. Ju tydligare, desto lättare att undvika missförstånd om målen ska kommuniceras till andra. Är målformuleringen enkom för dina ögon, gör tydligheten att du lättare kan jobba åt rätt håll.  Alltså, inga ”luftiga” formuleringar såsom ”företaget ska bli stort” eller ”vi ska erbjuda mat”. Skriv istället ”vi ska ha 7 nya kunder varje vecka” eller ”vi ska enbart fokusera på vegansk mat”. Då har du riktningen klar för dig.

 

Vikten av positivitet - och undvik ordet inte

När du formulerar dina mål, ska du tänka positivt. Det är inte detsamma som att vara orealistisk. Men, det är avgörande för din och andras motivation att ni känner er sporrade och inspirerade. Det ska vara kul att läsa din målformulering och både du och dina medarbetare ska bli sugna på att sätta igång.

Undvik ordet inte. Det är ett negativt klingande ord som inte manar till fokus framåt utan får oss att tänka reaktivt. Vi stannar upp och tänker ”vad ska jag inte göra?”. Vill du få dig och andra att känna att ni har vind i ryggen, skriver du istället vad ni ska göra.

 

SMARTA Mål - ineffektiv metod för att arbeta fram mål för er framgång

SMARTA Mål är en effektiv metod för att arbeta målinriktat och framåtskridande och används inom många branscher. SMART-metoden innebär att målet ska vara:

S: Specifikt – Ditt mål ska vara så tydligt och detaljerat som möjligt.

M: Mätbart – Det är bra om ditt mål går att mäta. Då är det lättare att mäta huruvida du har uppnått önskat resultat. 

A: Accepterat/Actionable - På svenska står A:et för accepterat - målet ska vara accepterat av alla inblandade och det är förstås en förutsättning om ni är en grupp som ska åstadkomma något. Men A:et kan också stå för actionable, att agera och göra. 

R: Realistiskt – Här handlar det om att sätta mål som är utmanande men som ändå känns möjliga att uppnå. Töj gärna på dina egna gränser och gå utanför din bekvämlighetszon men se till att målen fortfarande känns så realistiska att de lockar dig.

T: Tidsbestämt – När ska du uppnå det satta målet? Ett mål utan tidsgräns är en dröm sägs det och nog ligger det något i det. Sätt ett datum när du ska ha uppnått ditt mål!

 

Processen är viktig

Processmål handlar om vägen till målen, exempelvis hur du ska göra en insats för att nå ditt resultat- eller prestationsmål. Processmålet är viktigt eftersom det ger dig möjlighet att påverka ditt arbete, vilket i sig är motivationshöjande, enligt självbestämmandeteorin. Att inte bara ha fokus på resultatet lindrar stress och prestationsångest och gör vägen till målet mer intressant.

 

Korta och långsiktiga mål

Det behövs både kort- och långsiktiga mål för att nå ett bra resultat. De korta målen ska formuleras så att de hjälper till att styra verksamheten i riktning mot de längre och kanske mer omfattande målen och är viktiga för att hålla uppe motivationen under en längre period. Ett kortsiktigt mål brukar sättas till ett år och de långsiktiga målen sätts från 2-5 år. 

 

Sätt rätt mål

Hur vet du att målen ni sätter är de rätta? Det vet du inte förrän du har facit i hand. Du kan bara göra ditt bästa utifrån de fakta och de kunskaper du besitter. Följande fyra mål är bra målsättningar som kan leda dig på rätt väg framåt:

1. Resultatmål berättar om företagets framgång under året. De vanligaste målen är omsättning, ett lämpligt vinstmål, orderingång, orderstock, bruttovinst, likviditet, tillväxtsiffror, EBITDA, soliditet, värde på noterad aktie, o.lik.

2. Strategiska mål såsom en ny produkt, ny geografisk marknad, ny kompetens, ny partner, ny affärsmodell, mm. är tydliga mål som är lätta att kommunicera och förstå.

3. Innovationsmål gäller aktiviteter som stödjer att bygga ny kunskap, utvärdera nya möjligheter och utveckla nya innovationer inom produkt, tjänst, organisation och affärsmodell. De är ofta resultatet av dialoger kring hur visionen skall uppnås, kan upplevas som svårdefinierade och ibland sluta i ingenting. Innovationsprocesser är av naturen riskfyllda. Det är inte bara produkter det handlar om, utan kan vara utveckling av affärsmodeller, nya nätverk eller nya samarbetspartners. Även dessa mål behöver mätas - snarare i initiativ eller insatser,  än resultat.

4. Finansieringsmål gäller hur du framgent ska finansiera dina planer på utveckling. Här är det ett gyllene tillfälle att planera för att ta ett företagslån för att finansiera, exempelvis, utveckling av en ny produkt eller att  ta in ny kompetens i företaget. På så sätt ger du dig själv tid att låna rätt summa till rätt aktivitet.

Processen med att sätta mål i ett företag är viktigt och bör inte vara något som slarvas igenom. Sätt av tid - både för dig och din personal. Capitalbox företagslån finns att söka om du exempelvis behöver ta in personal som vikarierar när ni på företaget har kompetensutveckling och målformulerar ert framtida arbete. Se det som en investering i er framtida utveckling!