Skapad den 2022.05.30
Uppdaterad den 2022.05.30

Lär dig allt om vad är kapital är på några minuter

I den här artikeln kan du läsa mer om vad ett kapital är för någonting. Kapital är en term som används inom företagsekonomin, finansvärlden och bankvärlden till stor del. Du som är småföretagare eller driver ett mellanstort företag kan med fördel läsa på om kapital, hur du kan få ditt kapital att växa och annan viktig information som rör kapital.  

Först och främst kommer vi att börja med att titta närmare på frågan vad är ett eget kapital? Därnäst kommer vi dyka ner i vilka former av kapital det finns. Vi kommer även att titta närmare på frågan vad är eget kapital i enskild firma? Dessutom kommer vi in på vad ett främmande kapital är för något, men innan vi börjar ska vi få koll på ett par uttryck som kan vara bra att känna till.  

Man behöver givetvis inte bli expert på allt som har med kapital att göra, alla facktermer och uttryck som används i branschen. Men det finns ett par uttryck som kan vara bra att känna till för att få full förståelse för vad kapital är och hur det påverkar dig som småföretagare.

Få koll på ord och uttryck som är bra att känna till

Något som är bra att känna till är vad överskott av kapital är och vad underskott av kapital är så dessa frågor börjar vi med. Häng med i denna artikel som är fullproppad av massor med nyttig information för dig som driver ett litet eller mellanstort företag i Sverige. I artikeln utgår vi från småföretagarens ingångsvinkel och det gör informationen användbar för dig som vill veta mer om ämnet. 

För att kunna förklara vad underskott av kapital är för något och vad överskott av kapital är för något behöver vi titta närmare på hur ett företags finansiella struktur är uppbyggd. Företag kan gå med vinst eller förlust. När ett företag går med vinst är intäkterna större än utgifterna totalt sett. När ett företag går med förlust är utgifterna större än intäkterna totalt sett. Varje år görs en resultaträkning och det är den som visar om ett företag går med vinst eller förlust.  

Om ett företag går med vinst kan pengarna investeras genom att expandera företaget eller delas ut genom aktieutdelning till ägarna. När ett företag går med vinst har företaget ett överskott av kapital.  

Motsatsen till överskott av kapital är underskott av kapital, det vill säga när ett företag går med förlust. Ett företag som går med förlust flera år i rad får ekonomiska besvär om det inte finns ett stort överskott av kapital sedan tidigare, att använda sig av eller om företaget tar ett företagslån. Att ha ett överskott av kapital i företaget är alltså viktigt för att kunna säkra sig mot framtida ekonomiskt svåra perioder.  

Vad är kapital?

Men vad är kapital egentligen? Kapital är ett företags tillgångar och resurser. Låter det krångligt och sitter du med flera frågor i huvudet, såsom vad är eget kapital i enskild firma? Vad är eget kapital i ett företag och vad är investerat kapital? Frågorna är kanske många och här ska vi försöka reda ut vad som är upp och ner när det kommer till kapital.  

Ofta benämns det sociala kapitalet som viktigast inom ett företag, men det finansiella kapitalet är givetvis essentiellt för bolagets överlevnad. Med det sociala kapitalet syftar man ofta på medarbetare och dess kunskap, men mer om vad det sociala eller humana kapitalet syftar på lite längre fram i texten. 

Företag med hög personalomsättning, något som kan bero på flera orsaker, kan alltså ha ett sämre humankapital än andra – men det behöver självklart inte vara så. Det gäller helt enkelt att ha en cirkulär tankegång när det kommer till kapital, eftersom uttrycket syftar på allt som rör verksamheten. Men för att få full förståelse för vad kapital som helhet syftar på ska vi titta på flera uttryck.  

Vi ska börja med frågan; vad är sysselsatt kapital? Det är de totala tillgångarna från balansräkningen utan alla räntebärande skulder. Du kanske också ramlat över uttrycket operativt kapital? I så fall får du svar på vad det betyder nu direkt. Vad är operativt kapital? Det är det kapital som är internt i själva bolaget. Helt enkelt de inkomster och utgifter som är aktuella just nu, enkelt förklarat. 

Nu vi har fått koll på de vanligaste uttrycken när det kommer till kapital så vi kan gå vidare och titta på de vanligaste formerna av kapital som finns inom småföretag och bolag i Sverige. Vi kommer nedan att lista det vanligaste formerna av kapital som finns och dessutom förklara vad de olika formerna betyder och syftar på. Det är bra att känna till de olika formerna av kapital för dig som är småföretagare eller ägare av ett mellanstort företag. 

Olika typer av kapital

Kapital delas ofta in i fyra olika kategorier, dessa kan du läsa om här nedan. För att underlätta förståelsen för kapital har vi här dessutom delat upp kategorierna i två överordnade grupper: fysiskt kapital och icke fysiskt kapital.  

Fysiskt kapital 

  • Finansiellt kapital - finansiellt kapital är pengar och deras placering. 
  • Realkapital - ett realkapital finns det många exempel på. Främst syftar man på fysiska objekt. Det kan handla om utrustning, produkter och inte minst varulager. 

Icke fysiskt kapital 

  • Immateriellt kapital - nästa typ av kapital som vi ska titta närmare på är immateriellt kapital. Denna typ av kapital syftar på företagets tillgångar som ofta inte existerar rent fysiskt. Det handlar bland annat om varumärkesskydd, patent och inte minst själva varumärket i sig och dess värde. 
  • Humankapital - humankapitalet inom ett företag är oftast inte fysiskt. Kapitalet eller tillgången syftar på kunskap, kännedom, know how, erfarenhet, kompetens och inte minst skicklighet bland företagets medarbetare. Det är med andra ord mycket viktigt att prioritera det humana kapitalet på olika sätt

Hur kan man få sitt kapital att växa?

Det enklaste sättet att få kapital att växa är genom kapitalinvestering på olika typer av sätt. Men vad är investerat kapital egentligen? Syftar man på finansiellt kapital kan kapitalöverskottet investeras genom exempelvis expandering. Att ta hand om sin personal genom fortbildning eller genom att köpa julklappar till personal är en annan typ av investering som syftar på det humana kapitalet inom ett bolag.  

Att köpa nya maskiner är att investera i realkapital. Maskinerna har även ett högre värde rent ekonomiskt och de kan dessutom skapa större värde för kunden eftersom produkterna som maskinerna producerar med all säkerhet är mer förmånliga.  

Kapitalinvestering ska inte förväxlas med kapital inkomst. Så vad är kapital inkomst? Kapital inkomst är ett begrepp som syftar på andra inkomster än de från näringens verksamhet, det kan exempelvis vara uthyrning av lokaler eller liknande. 

FAQ Vanliga frågor och svar om kapital

Vad är kapital?

Kapital är ett företags tillgångar. Begreppet täcker inte bara över det rent ekonomiska utan även över materialistiska- och kunskapsmässiga tillgångar. Det kan alltså vara allt från kontanta medel och maskiner till personalens kunskap och kännedom.

Hur kan ett företag finansiera kapital?

Företag som behöver kapital kan genom företagslån tillförskaffa sig det rent ekonomiska kapital som behövs.

Vad är främmande kapital?

Främmande kapital syftar på externt kapital, det vill säga kapital som kommer utifrån företagen, exempelvis från långivare som ett kreditinstitut.

Måste alla företag ha överskott av kapital?

Övervägande måste ett företag ha överskott av kapital för att kunna överleva, om det inte skjuts till kapital från externa källor såsom genom främmande kapital eller en investerare.

Vilka typer av kapital finns det?

Det finns huvudsakligen fyra olika typer av kapital när man syftar på företagsekonomi. Dessa är immateriellt kapital, humankapital, finansiellt kapital och realkapital.