Skapad den 2022.04.19
Uppdaterad den 2022.04.19

Om ditt företag inte går som du tänkt - agera i tid!

Alla som startar företag har för avsikt att få det att blomstra. De flesta är medvetna om att det troligen är hårt arbete i början, innan det tar fart. Men vad händer om det inte tar fart? Eller att det gått som på räls men börjar gå sämre? Vad gör du? Här kommer några förslag på åtgärder som kan vara till hjälp för att få båten på rätt kurs igen. 

Tänk inte ”det är mitt fel” 

Det är ofta händelser som är utanför din kontroll som påverkar affärerna negativt. Det kan handla om en begynnande lågkonjunktur, en nyckelkompetens som slutar, en stor kund som flyttar utomlands eller att du blir sjuk. Som företagare är du ansvarig trots att det inte beror på ditt agerande, vilket kan kännas tungt. Anklaga inte dig själv och försjunk i grubblerier! Du behöver hålla huvudet kallt, behålla självförtroendet och agera objektivt. Försjunker du i självanklagelser tar det fokus från din förmåga att agera smart, fokuserat och proaktivt. 

 

Bedöm läget 

Börja med att göra en så objektiv bedömning av läget du kan - i lugn och ro. Gör en budget, se över balans- och resultaträkning- Får du en bild av läget, är det lättare att veta vilka åtgärder du ska ta. Det är troligen inte bara en orsak till att det börjar gå fel. Se inte allt som ett enda övermäktigt och olösligt problem, utan se utmaningarna för vad de är - normala företagssituationer som är till för att lösa.  

 

Agera i tid 

Tid är avgörande. Du behöver agera och inte skjuta upp besluten även om det kan kännas frestande att ”vänta lite till” för att se om det löser sig. Det finns flera möjligheter för dig som företagare att lösa problemen.  

 

Kommunicera! 

Ta kontakt med kollegor, leverantörer, banken eller finansiärerna och berätta att det är tungt. Ofta kan du får goda råd och hjälp om du är ärlig och lyssnar. Att vara ödmjuk och ta hjälp stärker snarare ett samarbete än försvagar det. Fråga om råd eller flagga för att det kanske blir tungt någon eller ett par månader. Ni kanske kan göra en speciallösning för en kort tid?  

 

Lös det som går att åtgärda 

Handlar det om att göra en nyanställning - gör det! Hitta en ny leverantör - gör det! Beta av uppgifterna och gör det som är konkret, så sätter du igång processen mot att förbättra läget. Det kan verka ogörbart, eftersom din ekonomiska situation kanske har försämrats, men att exempelvis ersätta en avgörande kompetens är nödvändigt. Då kan ett kortare företagslån vara en överbryggande lösning så att ni kan fortsätta med full fart framåt. Eller så kanske du behöver växla upp för att ta dig in på en större marknad? I ett sådan läge kan ett företagslån också bidra med att du, exempelvis, investerar i en maskin som ökar er kapacitet; det är inte alltid klokt att spara sig igenom en ekonomisk svacka.  

 

Tillfällig betalningsoförmåga eller obestånd - vad säger Skatteverket? 

Om du bedömt läget som allvarligt och om företaget inte kan betala sina skulder behöver du avgöra om det är en tillfällig betalningsförmåga eller om ni är på obestånd. Med ”obestånd” menas att det inte handlar om en tillfällig svacka. Det är viktigt att du har klart för dig skillnaden, speciellt i förhållande till att kunna betala dina skatter och avgifter, så att du vet vilka möjligheter du har när du kommunicerar med Skatteverket. 

 

Anstånd 

Du kan ansöka om anstånd med skatter och avgifter. Då får du skjuta upp betalningen en överenskommen tid. För att kunna få anstånd måste bolaget ha synnerliga skäl till att få anstånd, betalningssvårigheterna ska endast vara tillfälliga och du ska visa att bolaget kan betala som vanligt framöver. Det kräver att du gör en ordentlig analys som är underbyggd med siffror som stöder dina argument.

Om företaget beviljas anstånd innebär det att betalningen av skatter och avgifter skjuts fram tills du har möjlighet att kunna betala. 

 

Korrigera preliminärskatten 

Företaget betalar preliminärskatt beräknat på förra årets resultat. Om det går sämre än förväntat, kan du skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration. Detta kan medföra att det sker en justering av den preliminära skatten som betalas varje månad så att företaget får betala mindre. Ni kanske även får tillbaka det företaget betalat tidigare under året. 

 

Företagsrekonstruktion 

Om du bedömer att ni inom en överskådlig tid kommer att hamna på obestånd, kan du ansöka om företagsrekonstruktion. Att tillfälligt inte kunna betala sina skulder kallas för att företaget är illikvitt. Företagsrekonstruktion är då ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem, men som på sikt har en möjlighet att överleva: 

Syftet med en företagsrekonstruktion är att göra det möjligt att rekonstruera företag som tillfälligt hamnat i ekonomiska svårigheter. Genom rekonstruktionen ges företaget ett visst rådrum för att ordna upp problemen. Åtgärderna kan leda dels till en rekonstruktion i sak, dels till en finansiell rekonstruktion. En rekonstruktion i sak innebär att verksamheten förändras så att resultatet förbättras och verksamheten åter blir lönsam medan en finansiell rekonstruktion innebär en uppgörelse med borgenärerna om hur redan uppkomna (”gamla”) skulder ska betalas (1 kap. 2 § FrekL och prop. 1995/96:5 s. 54 och 173). 

 

F-Skuldsanering 

En F-skuldsanering har till syfte att ge seriösa företagare en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem, så att de ska kunna göra en nystart och få en möjlighet till ett mer samhällsnyttigt liv. Samtidigt måste de som lånat ut pengar få tillbaka sina fordringar till så stor grad som möjligt. Således måste alltid låntagare betala tillbaka åtminstone någon del av sina skulder. Du kan ansöka om F-skuldsanering hos Kronofogden. 

 

Konkurs 

Det värsta som kan hända är att företaget tillslut tvingas till konkurs. Ingen vill hamna där men verkligheten är obarmhärtigt tydlig - det händer! Om ditt företag är på obestånd kan du själv ansöka om konkurs. En konkursansökan skickas till tingsrätten. Även företagets borgenärer, som till exempel Skatteverket, kan ansöka om att ditt företag ska försättas i konkurs.

Om ett företag försätts i konkurs övertar en konkursförvaltare driften och ansvaret för företaget från och med dagen för konkurs. Konkursförvaltaren utses av Tingsrätten.  

 

Innan konkurs 

Men, som en sista påminnelse och som du sett av ovanstående text, finns det åtgärder att vidta innan du tvingas att försätta ditt företag i konkurs. Vi på CapitalBox har stor erfarenhet av att hjälpa företag som hamnat i trångmål - vi finns här för att stötta dig. Kontakta oss på 020 018 00 20.