Aktiebolag är svenskarnas favoritföretag

Det är vanligt att företagsägare tar ut ett affärslån för aktiebolag. Antingen vill de utvidga eller strukturera om sitt företag, köpa ny utrustning eller ta sig igenom en tuff period.

Vilka är kraven för att ta ett affärslån för ett aktiebolag?

Aktiebolag är svenskarnas favoritföretag. Aktiebolagslag 2005: 551 reglerar både offentliga och privata aktiebolag. Ett aktiebolag är enkelt att skapa och det är den enda bolagsform där alla aktieägare har ett begränsat ansvar. 

Kraven för att få ett företagslån från CapitalBox är: 

 • Företaget måste ha varit i drift i minst 6 månader 
 • Företaget måste ha en årlig försäljning på minst 450 000 kr.  
 • Alla ägare bör komma från Sverige 
 • Du bör ha ett separat företagskonto 
 • Företaget skall finnas på en fysisk plats 

Även om CapitalBox tillhandahåller företagslån utan säkerhet kräver vi personlig borgen.  Läs hur personlig borgen fungerar genom att läsa mer om affärslån utan säkerheter. 

Vilka är de vanligaste orsakerna för att ta ett affärslån för aktiebolag?

Beroende på vilken fas företaget befinner sig i, kan skälet till att ansöka om ett affärslån variera. Under de första åren av tillväxt behöver de flesta aktiebolag kapital för: 

 • Likviditetsbehov under skatteperioder 
 • Ombyggnad av befintliga lokaler 
 • Utökning till en större eller ny lokal 
 • Köpa utrustning 

I de senare stadierna, när försäljningen fortsätter att öka, men i en lägre takt, tenderar företag att ta ett affärslån för att: 

 • Köpa in lagervaror när de utvidgar sitt produkterbjudande 
 • Anlita experter för att hantera bolagets tillväxt och utökning
 • Investera i marknadsföring 
 • Återfinansiering av skulder 

Detta beror på att man antingen närmar sig marknadsmättnad eller att det träder in nya konkurrenter på marknaden.  

Letar du efter rörelsekapital för att ditt företag ska växa?

Ta ett företagslån för aktiebolag.  Allt du behöver göra är att skicka en enkel och snabb ansökan så kommer vi snart att kontakta dig med ett erbjudande.