Skapad den 2024.03.14
Uppdaterad den 2024.03.14

Skulder efter covidpandemin – nu ska de betalas och så går det till!

I detta inlägg ska vi titta närmare på vad covidpandemin har inneburit för många företag och hur man som företagare ska betala tillbaka skulder som har uppstått under pandemin. Vi kommer att dyka ner i alla nödvändiga detaljer som är viktiga att ha i åtanke för dig som företagare.

Skulder efter covidpandemin – nu ska de betalas och så går det till!

Covidpandemin kom som en blixt från en klar himmel. Helt plötsligt uppenbarade sig en ny vardag för många företag. Utan kunder i butiken kommer det inte in pengar och det blir förr eller senare ett problem för alla företag. Man kan därför säga att alla, med få undantag, drabbats negativt av pandemin. Regeringen tog till de verktyg som fanns för att rädda så många företag som möjligt under pandemin, detta återkommer vi till strax. 

I detta inlägg ska vi titta närmare på vad covidpandemin har inneburit för många företag och hur man som företagare ska betala tillbaka skulder som har uppstått under pandemin. Vi kommer att dyka ner i alla nödvändiga detaljer som är viktiga att ha i åtanke för dig som företagare. 

Återbetalning av skulder efter covid

Under covidpandemin införde regeringen tillfälliga regler för en del företag. Reglerna gick ut på att underlätta för företag att betala skatt och avgifter genom att ge dess uppskov med betalningen. Idag, en tid efter pandemin, ska dock skulderna återbetalas vilket får många företag att välja en företagskredit

En företagskredit är en extra buffert som kan hjälpa företag att betala av större utgifter i en långsammare takt och bryta ner stora belopp i mindre bitar, mer om detta längre fram. 

Covidpandemin - vad hände egentligen?

Under pandemin stängde många länder ner sina samhällen fullständigt. Det innebar att i princip alla butiker, restauranger och serveringar tvingades att hålla stängt. Detta gjordes för att hålla coronaviruset i skick. Sverige valde på uppmaning av Anders Tegnell, som vid tidpunkten var ansvarig för Folkhälsomyndigheten, att hålla samhället mer öppet. 

I efterhand har Sveriges coronastrategi visat sig vara bäst, eftersom Sverige hade lägst överdödlighet i hela EU när alla tal och dödsfall räknades ihop. 

Det mer öppna samhället, som den svenska strategin gick ut på, avlastade företag och restauranger något, men skadan har ändå varit stor. Många företag har dragit på sig skulder under pandemin, något som nu ska återbetalas till staten. Men hur ska man tänka som företagare för att inte äventyra sin verksamhet när skulderna ska börja återbetalas? Det ska vi titta närmare på nu. 

Utforska företagets skulder

Många företag står med skulder efter pandemin och det gäller att analysera läget noggrant för att kunna återbetala skulderna på ett så smidigt och smart sätt som möjligt. Innan man som företagare kan börja titta på en återbetalningsstrategi är det viktigt att skapa en genomtänkt översikt över alla aktuella skulder. 

Det innebär att varje skuld behöver granskas, inklusive räntesatser och förfallodatum. Denna grundläggande genomgång är avgörande för att erhålla en realistisk bild av företagets ekonomiska framtid och därmed möjliggöra en välgrundad planering för återbetalningen. 

Att genomgå alla skulder ger också en aktuell bild av situationen som företaget står i. Alla skulder måste givetvis återbetalas i sinom tid, men vissa kan vara mer kritiska än andra. När alla skulder har granskats kan man budgetera för vilka skulder som ska betalas först. 

När prioritering över vilka skulder som ska betalas först görs, är det viktigt att tänka på alla faktorer. Som tidigare nämnt är ränta och förfallodatum viktiga punkter men även belopp och storlek på skulden kan vara avgörande. 

Många små skulder kan bli dyra i längden och i ett sådant fall kan det vara aktuellt med refinansiering – det vill säga att slå ihop skulderna till ett samlat lån och därmed få möjlighet att påverka ränta och avbetalning. Ett nytt och/eller större lån ger nämligen möjlighet att kunna påverka lånevillkoren. 

Skulder med hög ränta

Det kan vara en stor fördel att prioritera de skulder som har en hög ränta eller en kort förfallotid för att minimera de totala kostnaderna. Men det gäller att vara medveten om företagets ekonomiska situation. För företag som har ett bra kapital kan det vara en kostnadsmässig fördel att betala av lån med hög ränta snabbt, eftersom räntan betalas månadsvis. Samtidigt kan det bli en stor börda för mindre företag med stora utgifter att betala av lån och skulder snabbt.

Att skapa en realistisk och genomförbar återbetalningsplan är avgörande för framgång. Som företagare bör man ta hänsyn till nuvarande ekonomiska styrka, kassaflöde och förväntade framtida intäkter. Genom att sätta tydliga mål och skapa realistiska tidsramar skapas en strukturerad plan som kan anpassas och justeras vid behov eller när det uppstår oväntade situationer.

Så hänger kassaflöde utgifter ihop

För att underlätta en smidig återbetalning måste man som företagare optimera kassaflödet. Det kan betyda att ta till åtgärder som att följa upp obetalda fakturor, förbättra företagets faktureringsprocess för att få in pengar snabbt, men även att granska och effektivisera kreditvillkoren med leverantörer. Samtidigt är det viktigt att man som företagare granskar och minimerar sina utgifter för att identifiera och dra ner på onödiga kostnader. 

En noggrann genomgång av företagets kostnadsstruktur kan ge möjligheter till besparingar och därmed stärka företagets möjligheter för återbetalning av skulder.

Samtidigt bör inte allt fokus läggas på att återbetala skulder för företagets framtida växt och tillgångar är lika viktiga för en fortsatt överlevnad på marknaden. Efter corona finns det många möjligheter för företag att expandera och utforska nya områden. 

Man kan som företagare överväga att investera i nya affärsområden eller utöka sina befintliga verksamheter för att på så sätt bredda sina intäktskällor. Att säkerställa inkomst från en varierad palett av konsumenter skapar inte bara stabilitet och balans, utan även ekonomisk säkerhet och trygghet inför framtiden. 

Skattefrågor för företag

Det är Skatteverket som beslutar om omställningsstöd och som hanterar detta. Det så kallade omställningsstödet var en åtgärd som infördes på uppdrag av regeringen under coronapandemin. Stödet var tänkt att bidra till företags överlevnad under coronakrisen. Dels utbetalades pengar som lån till företag i krissituationer, dels gavs anstånd om betalning av moms och avgifter. 

Anstånd är ett begrepp som används av Skatteverket och syftar på uppskjuten betalning av moms eller i vissa fall andra avgifter för företag. Anstånd kan bli aktuellt för företag som inte själva kan råda över en gällande situation, som påverkar företaget ekonomiskt.

För företag som har svårt att betala tillbaka lån och ska påbörja återbetalning av anstånd finns särskilda alternativ. Skatteverket kan ge ytterligare uppskov med betalningar vid förfrågan.

Det går inte att specificera exakta regler för hur och när företag ska återbetala anstånd eller lån eftersom Skatteverket granskar fall till fall och utifrån en utvärdering tar beslut om vad som ska gälla. 

Den som vill ha mer information om skatt, anstånd eller uppskov med betalning kan vända sig till Skatteverkets hjälptelefon, Skatteupplysningen. Där kan man få svar på alla frågor som rör skatt för företagare i Sverige. 

Hjälp med återbetalning

För många företag kan återbetalningen av anstånd eller andra skulder bli en tung börda. Dels på grund av den hårda kamp som många företag fick genomlida under covidpandemin, dels på grund av el-krisen som uppstod i Europa efter pandemin. 

Att återbetala stora skulder kan utgöra ytterligare en belastning i svåra tider när många företag fortfarande försöker återhämta sig efter de kriser som har varit de senaste åren. För många företagare innebar kriserna tömda konton och låg likviditet samt dåligt kapital. I takt med att dessa poster förbättras i budgeten hos många företag ska återbetalningen till staten påbörjas, vilket medför svårigheter för speciellt små och medelstora företag. 

En lösning som många företagare väljer är att använda en företagskredit eller ett företagslån som en lösning för att få bort skulder som är kritiska. Det kan vara en hjälp eftersom en skuld som bryts ner i mindre bitar kan bli enklare att hantera för många småföretagare. 

CapitalBox erbjuder hjälp till små och medelstora företag som behöver hjälp med kapital för att återbetala skulder. 

Så går det till

Via webbplatsen kan man som företagare ansöka om företagslån eller företagskredit. Det finns även hjälp med refinansiering av befintliga lån. Ett smart sätt att minska utgifter är att samla flera små lån i ett större. På det viset kan det bli enklare att förhandla om ränta och lånevillkor. 

Ansökan görs digitalt på ett tryggt och säkert sätt och är smidig att göra direkt via webbplatsen. Med lite extra hjälp kan det bli enklare för många företagare att ta sig igenom de skulder som har uppstått under covidpandemin.

Kan man göra en avbetalningsplan hos Skatteverket?

En avbetalningsplan betyder att man får mer tid på sig att betala skatt, så kallat anstånd. Anstånd ges av Skatteverket vid omständigheter som man inte själv rår för exempelvis coronapandemin.

Vad händer med företag om skatten inte betalas i tid?

Skatteverket väntar som regel inte på sina pengar. Betalningar som förfaller lämnas allt som oftast över till Kronofogden.

Hur gör man för att bokföra avgift för tillfälligt anstånd?

Tillfälligt anstånd ska bokföras när ett beslut från Skatteverket har mottagits

Går det att stoppa löneutmätning?

Löneutmätning kan i enskilda och särskilda fall stoppas av Kronofogden. Det är upp till Kronofogden att besluta om skälen anses skäliga.