Skapad den 2022.06.13
Uppdaterad den 2022.06.13

När ska man välja företagskredit?

Företagskredit kallas ibland för checkkredit eller kontokredit, men handlar i stort sett om samma sak vilket är ett sätt att finansiera ditt företag. Det är en god idé att ha koll på skillnaden mellan ett lån och en företagskredit så att du kan fatta rätt beslut när du ska utöka din finansiella arena.

Skillnaden mellan företagskredit och företagslån 

Både företagskredit och företagslån syftar till samma sak - de finns båda till för att finansiera ett företag när kapitalet behöver ökas. Det finns dock en skillnad; företagslånet betalas ut i sin helhet så snart du fått ett ok. Du betalar sedan ränta varje månad för det du lånade under den tid som lånet löper och lånet ska vara betalt till fullo när lånetiden löper ut. 

Till skillnad från ett lån, får du inte hela lånesumman (krediten) utbetald på en gång utan du får ett visst belopp beviljat med en kreditlimit och du kan sedan avgöra hur mycket eller lite i taget du vill använda. Det betyder i sin tur att du bara betalar ränta på den summa du använt. Om krediten som ditt företags beviljats inte används betalar du ingen ränta eller amortering. 

En företagskredit kan liknas vid ett kreditkort. Allteftersom företaget betalar tillbaka den nyttjade krediten återgår den till den ursprungliga limiten som återställs. Företagskredit är en flexibel finansieringslösning som kan användas för att stödja verksamheten. 

Hur går det till att få en företagskredit? 

Precis som när du ansöker om ett vanligt lån, kommer kreditgivaren att göra en bedömning av företagets finansiella situation, med hjälp av en kreditupplysning. Här är stegen du måste ta: 

Fyll i ansökan 

Det skiljer sig mellan olika kreditgivare, men du får troligen bistå med den information om din verksamhet som kreditgivaren behöver för att bedöma om du kan få kredit. 

En riskbedömning görs genom en kreditupplysning 

Kreditgivaren kommer att inhämta en kreditupplysning. I den finns information om ditt företags intäkter, skulder och eventuella betalningsanmärkningar. Några förutsättningar gäller: 

  • Företaget måste vara registrerat i Sverige och inneha F-skatt. 
  • Företaget måste ha bedrivit verksamhet i minst sex månader. 
  • Företaget får inte ha skulder hos Kronofogden. 

Har du en god omsättning, kan du eventuellt få kredit trots betalningsanmärkningar. Dock kanske kreditutrymmet blir lite mindre. 

Du får besked 

Efter riskbedömningen återkommer kreditgivaren till dig med ett beslut. Då får du veta din kreditgräns, dvs hur mycket du har att röra dig med. Den kreditgräns du blir beviljad står i förhållande till vad kreditgivaren bedömer att du klarar att hantera.  Det brukar gå relativt snabbt och du kan ofta får svar samma dag som du ansökt.   

När kan du använda pengarna? 

Du kan börja använda pengarna när du signerat avtalet. Du avgöra hur mycket du vill ta ut. Ibland kan det förekomma minimibelopp, vilket du bör vara medveten om. 

Återbetala skulden 

Du väljer själv om du vill betala tillbaka allt eller dela upp återbetalningen. Delbetalar du, kommer du att behöva betala ett belopp varje månad. Ju snabbare du är med att betala tillbaka pengarna, desto lägre blir räntekostnaderna. 

Kreditutrymmet fylls på 

När du betalar tillbaka den del av företagskrediten som du utnyttjat kommer ditt kreditutrymme att fyllas på igen till och med det finansiella tak du har och du kan välja att ånyo göra uttag.  

Växer ditt företag och omsättningen ökar, kan du ansöka om att höja kreditgränsen. Då görs en ny kreditprövning. 

Vad kostar det att ha en företagskredit? 

Det varierar och beror på vilken kreditgivare du har. Både räntan och övriga kostnader, så som uppläggnings-, avi- eller årsavgift kan variera en hel del. Däremot är det gemensamt för alla företagskrediter att du bara betalar ränta för den del av beloppet du de facto använder. 

Normalt sett finns det två olika typer av räntor för företagskrediter: dispositionsränta och kontraktsränta (limitavgift). 

Dispositionsränta 

Dispositionsräntan rör den räntan du betalar på det belopp du valt att använda. Räntan är individuell och baseras ofta på ditt företags kreditvärdighet (ca 1—5%) 

Kontraktsränta 

Kontraktsräntan - kallas ibland även för limitavgift - baseras på hela kreditutrymmet. Fördelen är att du ofta betalar en lägre ränta (ca 0–1,5%) varje månad men skillnaden är att den ska betalas oavsett om du använt pengarna eller inte.  

Eftersom villkoren varierar hos olika kreditgivare, bör du jämföra avgifter hos olika aktörer innan du gör en ansökan. 

På Capitalbox hjälper vi dig mer än gärna med dina funderingar kring företagskredit kontra företagslån