Skapad den 2022.03.18
Uppdaterad den 2023.09.20

Företagslån till fastighet

Företag som köper fastigheter har blivit allt vanligare.  Skälen kan variera. Exempelvis har antalet företag som köper fastigheter, renoverar och säljer igen, ökat. Även företag som köper fastigheterna de har sin verksamhet i har också blivit fler. Att använda sig av extern finansiering för att köpa fastigheter är ett alternativ som är attraktivt för många företagsägare.  

Varför låna till att köpa fastighet? 

Fastigheter är dyra investeringar och det är sällsynt att företag kan betala kontant - i alla fall hela summan. Ett fastighetslån som hjälper företaget att göra investeringen är därför en stor och viktig hjälp för att kunna handla med fastigheter. Det som köps, dvs fastigheten, bli ofta säkerheten för lånet även om det ibland kan behövas ytterligare säkerhet såsom personlig borgen.   

 

Vad krävs för att få ett fastighetslån? 

Några generella krav som brukar finnas vid fastighetslån är: 

 • svenskregistrerat företag 
 • minst en av ägarna ska vara registrerad i Sverige 
 • bolagsformen skall vara Aktie-, kommandit- eller handelsbolag 
 • bevisad omsättning och/eller vinst 
 • fastigheten som köps in pantsätts som säkerhet (och ibland även personlig borgen eller ytterligare inteckningar). 
 • andra säkerheter såsom borgen eller företagsinteckningar 
 • god kreditvärdighet hos det företag som ansöker om lånet 

Ju högre värde fastigheten som köps in har, desto fördelaktigare villkor. Detsamma gäller läget. Ett bra läge ökar säkerheten för långivaren. Återbetalningen sker sedan genom kontinuerliga amorteringar under låneperioden.  

 

Grönt fastighetslån 

Ett grönt fastighetslån är till för att främja hållbart ägande. Om ditt företag äger en byggnad som är miljöcertifierad, energieffektiv, om ni planerar att genomföra miljöförbättringar på befintlig byggnad eller om ni planerar att bygga nytt och klimatsmart, kan ni med fördel ansöka om ett grönt lån. Fastigheten skall ha energiklass A eller B, vilket innebär att energieffektiviteten i fastigheten skall vara minst 25 % bättre än kraven som Boverket ställer. Bered dig på att du måste kunna redogöra för den positiva påverkan som din investering utgjort. Gröna lån har dessutom ofta förmånligare villkor och ditt varumärke stärk 

 

Hur går det till att ansöka om ett fastighetslån? 

Skanna marknaden för att hitta den långivaren som ger dig den bästa lösningen för dina behov ditt företags finansiella situation. Kontakta den långivare som erbjuder en lånelösning som passar din organisations finansiella situation. Du kan vanligtvis låna mellan 60 – 80 % av fastighetens uppskattade marknadsvärde.  Du behöver göra samma förberedelser som för vilket annat lån som helst, dvs: 

 • Se till att ha alla papper i ordning.  
 • Ha din affärsplan uppdaterad. Är den realistisk? 
 • Gör en swotanalys och bedöm riskerna på förhand. 
 • Hur ska du sköta ekonomin. Har du en revisor? 
 • Du behöver ha tidigare års resultat. Om ditt företag har funnits med ett tag och anses vara etablerat vill banken även se balansräkning, bokslut och kanske även din deklaration.     
 • Övriga ägare: är ni fler ägare i företaget? 
 • Tänk igenom vilket räntealternativ du vill ha (rörlig eller fast ränta, räntetak) 

 

Fastighetslån utan säkerhet i fastigheten 

Vid mindre fastighetsinvesteringar, behövs inte alltid någon säkerhet i fastigheten. Dessa kan ges ut av mindre men nischade långivare som inte vill riskera att binda upp fastigheter som säkerhet och som kan vara svåra att sälja. Då krävs ofta andra former av säkerheter, exempelvis personlig borgen eller inteckning av företaget. Maxbeloppet på mindre fastighetsinvesteringar brukar ligga runt 5 miljoner kronor med en återbetalningstid på upp till 5 år. 

 

Låna till fastighet - aktiebolag 

Lånar du till fastighet i ett aktiebolag blir det bolaget som äger fastigheten. En fördel med att köpa fastigheter som aktiebolag är att flera fastighetskostnader är skattemässigt avdragsgilla. Genom att ta ett banklån till ditt företag förbättrar du bolagets likviditet, samtidigt som du inte ger iväg några rösträtter eller (nödvändigtvis) blir personligt ansvarig för skulderna. Beroende på vilka säkerheter som lämnas kan du ta fastighetslån till aktiebolag med eller utan borgen.  

Det finns två sätt att låna penar som aktiebolag. Antingen köper du fastigheten enskilt, ett så kallat inkråmsköp. Eller så köper du bolaget som äger fastigheten. Du kommer att behöva betala en s.k. stämpelskatt i form av lagfartskostnad som motsvarar 4,25 % av det som är högst av antingen taxeringsvärdet eller köpeskillingen. 

Köper du ett bolag som äger en fastighet, står bolaget kvar som ägare till fastigheten. Det som ändras är vem som äger bolaget. Ingen ny lagfart behövs och man slipper att betala 4,25% i avgift.  Således kan du finansiera både ett företagsförvärv och ett fastighetsförvärv. CapitalBox bistår dig gärna i dessa frågor och allt som rör lån till fastighetsköp.