Skapad den 2022.03.08
Uppdaterad den 2022.03.17

Lär dig skapa en affärsplan som får dig att lyckas!

I denna artikeln kan du läsa om vad en affärsplan är för något. Vi kommer att ta upp hur en affärsplan definieras, hur du skapar en affärsplan själv och mycket mer. Först och främst kommer vi att titta närmare på vad en affärsplan ska innehålla och vad du kan använda den till. Är begreppet helt nytt för dig kan det vara bra att du läser lite om vad en affärsplan kan användas till och varför man överhuvudtaget gör en. Det gör att du får bättre förståelse för det som kommer senare i texten. Men om du å andra sidan har full koll på vad en affärsplan är och hur den ska användas, och kanske vill veta hur man gör en affärsplan, så kan du hoppa vidare till det stycket.  

Vill du göra din egen affärsplan? I så fall kan du läsa vidare här. Vi kommer berätta för dig allt du behöver veta för att kunna göra en riktigt bra affärsplan, något som kan vara en bidragande faktor för succé i din verksamhet, men mer om det strax. Först och främst ska vi slå fast vad en affärsplan egentligen är för något. Dessutom får du några förklaringar på några uttryck som ofta används i affärsvärlden, oavsett om det handlar om en affärsplan eller inte.  

Vad är en affärsplan? 

Enkelt förklarat är en affärsplan en beskrivning av en affärsidé samt vilka mål affärsidén förväntas möta. En enkel affärsplan innehåller kanske endast affärsidé, mål samt finansiell information. En mer djupgående affärsplan innehåller även uppgifter om intäkter, utgifter samt planer om marknadsföring. I ett sådant fall är affärsplanen ofta indelad i olika sektioner där man kan fördjupa sig. Rent konkret innehåller de olika delarna i affärsplanen information om hur du ska kunna få ditt företag att växa.  

Om du har en dröm om att starta upp exempelvis ett bageri kan du göra en affärsplan som beskriver hur du ska lyckas. Dels hur du ska kunna starta upp själva bageriet. Var kommer kapitalet ifrån, hur mycket kapital har du själv? Behöver du låna pengar för att kunna starta upp bageriet och hur mycket behöver du omsätta för och för att kunna få verksamheten att gå runt?  

Frågorna är många, men det finns i själva verket inte ett klart svar på vad en affärsplan är eftersom varje affärsplan anpassas efter varje specifik företagsidé. Om du ska starta upp ett bageri är det med all säkerhet inte samma frågor att besvara som om du skulle starta upp en IT-verksamhet. Det gör att du som ska göra affärsplanen måste kunna anpassa dig.  

Varför ska du göra en affärsplan? 

Ett av de viktigaste skälen till att göra en affärsplan är att få kontroll på den finansiella biten. Att din budget och affärsplan hänger alltså ihop. Du behöver ha kontroll på ditt företags likviditet och det hjälper din affärsplan dig med.  

Vad ska en affärsplan innehålla? 

Vad ska en affärsplan innehålla och hur ser en affärsplan ut? Det är frågor som det i själva verket inte finns bara ett svar på. Svaren är många och skiljer sig åt beroende på vilket typ av företag du ska starta. Du kan anpassa din affärsplan efter de frågor som är viktiga för dig. Kanske har du stenkoll på själva målgruppen, men hur ser det ut med finansieringen?  

Affärsplaner och finansieringsmöjligheter 

Något av det viktigaste i en affärsplan är själva finansierings biten. Det är viktigt att du har kontroll och överblick över hur ditt företag ska tjäna pengar. Dessutom kan du behöva ta ett företagslån för att ha likviditet i företag innan du har börjat tjäna pengar på din företagsidé.  

Fördelar för entreprenörer att göra och följa en affärsplan 

Genom att sätta dig in i hur man skriver en affärsplan, kan du skapa överblick över din affärsidé och hur företaget ska drivas. Att starta ett företag är inget man gör i en handvändning och därför är det viktigt att notera allt som har med din företagidé att göra. Exempel på information som din affärsplan kan innehålla är:  

  • Målgrupp 

  • Affärsidé 

Man kan säga att det är de mest basala sakerna som en affärsplan bör innehålla. Men som sagt kan du alltid ta med andra saker i din affärsplan som är aktuella för dig och din företagsidé.  

Det som är viktigt är att du är säker på att du har kontroll på alla moment som behöver vara på plats för att lyckas med ditt nya företag. Genom att göra lite eftersökning och arbete innan du sätter igång kan du undvika vanliga missar och fallgropar.  

Med din affärsplan kan du helt enkelt komma lite närmare målet att lyckas med ditt företag. Genom att du går igenom alla saker som behöver vara på plats, kan du undvika missar som andra har gjort. Läs gärna på, som du gör nu, det gör att du blir förberedd på de utmaningar som kan uppstå.

 

FAQ – vanliga frågor och svar om affärsplaner

Vad är en affärsplan?

En affärsplan är en beskrivning av din affärsidé. Planen innehåller ofta uppgifter om budget, utgifter och inkomster samt hur du ska finansiera ditt bolag. I affärsplanen hittar man ofta även uppgifter om målgrupp och så kallad DMU, vilket på engelska står för “Decision Making Unit”, vilket blir “bestämmaren” lite ledigt översatt på svenska.  

Vilka är fördelarna med att göra en affärsplan?

Det finns många fördelar med att skriva en affärsplan då du har all information samlad på ett och samma ställe och det är praktiskt för dig som ska starta företag. Det kan nämligen vara en hel del att ha koll på och därför är det ofta en god idé att skriva ner det som behöver göras.

Är det viktigt att göra en affärsplan?

När du gör en affärsplan får du en tydlig överblick över din företagsidé. Har du tänkt på allt? Vilka faror lurar där ute och vilka fördelar har du med din företagidé? Har du tänkt på alla utgifter och hur länge förväntar det tar innan företaget går med vinst? Frågorna kan vara många och därför är det bra att ha en affärsplan som ger dig en klar överblick.