Skapad den 2019.05.06
Uppdaterad den 2022.05.04

Sex steg till ett gott kreditbetyg för dig som småföretagare

Vi vet alla hur viktigt det är att bibehålla ett gott personligt kreditbetyg i dagens samhälle. Det påverkar dig när du vill hyra lägenhet, teckna telefonabonnemang, hyra bil, ta ett lån eller få ett jobb där du behöver hantera kontanter.  Det påverkar dig även som företagare och kan ha betydelse för företagets ekonomiska kapacitet.  

Företagets kreditbetyg fungerar på ett liknande sätt, så nu ska vi titta på hur du kan göra mesta möjliga för att säkerställa ditt företags tillväxt. 

Hur påverkar kreditbetyget ditt företag? 

Det är bara att inse: att bibehålla ett gott kreditbetyg är ett ständigt pågående arbete som ingen bör undvika.  Förutom att etablera ett gott rykte hos dina affärspartners kan kreditvärdigheten öka dina chanser att få finansiering och hjälpa dig hantera affärsrisker och penningflöden. 

På CapitalBox utvärderar vi tusentals små och medelstora företag varje månad, och en sak kan vi säga säkert – att bedöma, planera och följa en strategi för att förbättra ditt kreditbetyg är det bästa sättet att förbättra dina chanser att få tillgång till rörelsekapital när du behöver det.  

Vi rekommenderar att du tittar på följande åtgärder för att sköta och förbättra ditt kreditbetyg. 

 

Sköt dina finanser på ett ansvarsfullt sätt  

Du känner säkert redan till, eller har åtminstone något slags uppfattning om, hur en kreditbedömning av företag går till, och kanske har du redan satt igång arbetet med att bibehålla och förbättra ditt kreditbetyg. 

Se till att finanserna sköts på ett ansvarsfullt sätt. Det är enligt många professionella rådgivare det bästa sättet att säkerställa en god kreditvärdighet för företaget. 

Men vad betyder det?  Enkelt uttryckt innebär det att du ser till att alltid betala leverantörer i tid. 

Det har stor effekt på ditt kreditbetyg eftersom betalningshistoriken är den överlägset viktigaste faktor som avgör huruvida din kreditvärdighet utvecklas i rätt riktning. 

 

Håll koll på dina finanser 

Det är bra för dig som entreprenör att ha åtminstone grundläggande kunskaper om skatter och finansiella faktorer. Samtidigt är det naturligtvis bäst att överlåta alla ekonomiska förehavanden till din revisor.  Att förstå och bibehålla en god likviditet och solvens gör att du är bättre förberedd inför oväntade händelser och utgifter. 

 

Tänk på att ta hänsyn till din personliga kredit 

Din personliga kredithistorik är en viktig faktor när ditt företags kreditvärdighet ska bedömas, särskilt när ditt företag är nystartat. 

Du kan förbättra ditt företags finansiella ställning genom att förvalta dina finanser väl, både i företaget och privat.   Därför är det är viktigt att bibehålla en stabil personlig kredithistorik.  

Som ett första steg kan du ta för vana att regelbundet kontrollera företagets och din personliga kredithistorik och se till att all information är korrekt. 

 

Öppna ett bankkonto till företaget 

En annan viktig aspekt är att hålla företagets bokföring separerad från din egen ekonomi.  Det innebär separata bankkonton och separata kreditkort. 

 

Jobba på att upprätthålla en stabil företagsidentitet 

Om du vill att ditt företag ska uppfattas som professionellt bör du upprätthålla en stabil identitet som genomsyrar all din kommunikation.   Det kan bli nödvändigt att kontrollera att du använder samma företagsnamn, adress och telefonnummer i all korrespondens, på fakturor och i marknadsföringsmaterial såväl som på sociala medier. 

Det här är inte alltid en lätt uppgift med tanke på hur många onlineverktyg vissa av oss använder, men genom att göra detta blir det också lättare att särskilja företagets identitet från din egen och hjälpa kreditföretagen att föra adekvat dokumentation över ditt företag. 

 

Kreditförfrågningar 

Antalet kreditupplysningar och tidpunkterna för dem kan ha stor inverkan på din kreditvärdighet.  Det gäller både företagets och din personliga kreditvärdighet. 

Det kan vara bra att tänka på när du ska välja finansiell tjänsteleverantör, ifall de behöver en kreditupplysning. 

Sammanfattningsvis kan du börja med följande:  

  1. Betala dina samarbetspartners i tid 
  2. Försök sätta dig in i ditt företags likviditet och solvens 
  3. Var uppmärksam även på din personliga kredithistorik 
  4. Upprätta separata bankkonton 
  5. Jobba på att upprätthålla en konsekvent företagsidentitet 
  6. Var selektiv när du ansöker om finansiella tjänster som kan kräva kreditupplysning 

Vi hoppas att den här artikeln har varit till hjälp.  Hör gärna av dig!