Skapad den 2019.10.28
Uppdaterad den 2019.10.28

Hur en SWOT-analys kan hjälpa ditt företag

Genom att utföra en SWOT-analys får du en tydlig bild av hur ditt företag ligger till. Samtidigt hjälper den dig identifiera och förstå frågor som påverkar ditt företag. Kom ihåg att den inte nödvändigtvis erbjuder lösningar.

Fördelar med en SWOT-analys

En av de största fördelarna är att den kostar väldigt lite eller ingenting alls. Vem som helst som förstår ditt företag kan utföra den. Det innebär att du, eller en medlem i teamet kan vidta åtgärder för att förbättra ditt företag utan den kostnad som det innebär att anlita en extern konsult.


En annan fördel med att utföra en SWOT-analys är att den fokuserar på de viktigaste aspekterna som påverkar ditt företag. Genom att använda den kan du:

 • förstå ditt företag bättre
 • ta itu med svagheter
 • undvika hot
 • utnyttja möjligheter
 • dra nytta av dina styrkor
 • utveckla affärsmål och strategier för att uppnå dem.

SWOT-analysen är bara en etapp i affärsplaneringsprocessen. Efteråt kommer du att undersöka och analysera de områden som du vill förbättra.

Analysen kommer endast täcka frågor som kan anses vara styrkor, svagheter, möjligheter eller hot. Därför är det svårt att ta itu med aspekter som kan överlappa, eftersom vissa aspekter kan vara antingen en styrka, en svaghet eller båda delarna. Kom även ihåg att en SWOT-analys hjälper inte om du vill:

 • prioritera frågor
 • erbjuda lösningar eller alternativa beslut
 • välja din bästa idé
 • endast (vill) generera information som är användbar

 

Hur genomför man en SWOT-analys?


Det finns olika sätt att utföra din SWOT-analys och det beror på vilken stil just Du har 

Bilda ditt team

För att få objektiva resultat behöver du folk med olika perspektiv och intressen i ditt företag. Chefer, försäljning, kundtjänst, och till och med kunder kan alla bidra med värdefulla insikter. 
Brainstorming är också ett bra tillfälle att samla ditt team. Genom att involvera medarbetare i den här processen kan det bli lättare att få dem med på de strategiska beslut som blir resultatet av analysen. 

Bestäm målet 

Bestäm dig för ett viktigt projekt eller en strategi som du analyserar och placera det högst upp på sidan. Återvänd till den om du ser att diskussionen avviker.

Organisera ett möte för brainstorming

Håll ett möte för brainstorming med ditt team. Börja med att göra upp en förteckning över styrkor, svagheter, möjligheter och hot tillsammans.

Skriv ner alltihop

Inkludera allt som kommer upp i varje kategori och se till att inte missa någonting. 

Vanligtvis använder man en SWOT-analysmall med fyra rutor när man genomför en SWOT-analys. Använd den metod som gör det enklast för dig att organisera och förstå resultaten.

Ranka idéerna

När du har skrivit upp alla idéer, diskutera hur viktig varje punkt på listan är. Ranka dem baserat på hur du tror de kan påverka ditt företag. 

Om ditt team är närvarande, be dem att välja de tre viktigaste punkterna i varje kategori. Troligtvis kommer ett mönster att framträda som kommer visa dig vad du ska fokusera på.

Om det bara är du själv som jobbar med analysen har du troligtvis redan den kunskap som krävs för att bedöma vad du ska ta hänsyn till. 

 

Frågor som hjälper dig komma igång med en SWOT-analys

Vi har sammanställt en lista med frågor för att hjälpa dig komma igång med varje del av din SWOT-analys. 

Styrkor (interna, positiva faktorer)
 

Styrkor beskriver positiva egenskaper, konkreta och icke-konkreta, interna inom din organisation. Du kontrollerar dessa egenskaper.

 • Vad är du bra på?
 • Vad har du för interna resurser? Det kan handla om:
  • Människors positiva egenskaper, såsom kunskap, bakgrund, utbildning, referenser, nätverk, rykte eller kompetens.
  • Bolagets materiella tillgångar, till exempel kapital, lån, befintliga kunder eller distributionskanaler, patent eller teknologi.
 • Vilka övertag har du över dina konkurrenter?
 • Har du stark kapacitet inom forskning och utveckling? 
 • Har du positiva aspekter, interna inom ditt företag, som innebär mervärde eller en konkurrensfördel?


Svagheter (interna, negativa faktorer)

Svagheter är aspekter inom ditt företag som minskar det värde du erbjuder eller innebär en konkurrensnackdel. Du måste förbättra dessa områden för att konkurrera med din bästa konkurrent.

 • Vilka faktorer som är inom din kontroll minskar din förmåga att uppnå eller upprätthålla en konkurrensfördel?
 • Vilka områden behöver förbättras för att uppnå dina mål eller utmana din starkaste konkurrent?
 • Vad saknar ditt företag (till exempel, kompetens eller tillgång till kompetens eller teknologi)?
 • Har ditt företag begränsade resurser?

Möjligheter (externa, positiva faktorer)

Möjligheter är externa attraktiva faktorer som utgör skäl till att ditt företag troligtvis kommer att blomstra.

 • Vad finns det för möjligheter i din marknad eller omvärld som du kan dra nytta av?
 • Är uppfattningen av ditt företag positiv?
 • Har marknadstillväxt förekommit nyligen eller har andra förändringar i marknaden skapat en möjlighet?
 • Är möjligheten löpande, eller finns det ett fönster? Med andra ord, hur viktig är din tajming?

Hot (externa, negativa faktorer)

Hot omfattar faktorer som ligger bortom din kontroll som skulle kunna äventyra din strategi, eller själva företaget. Du kan inte kontrollera dessa, men du kan dra nytta av att ha beredskapsplaner för att möta dem ifall de skulle inträffa.

 • Vilka är dina befintliga eller potentiella konkurrenter?
 • Vilka faktorer bortom din kontroll skulle kunna äventyra ditt företag?
 • Finns det några utmaningar som skapats av en ofördelaktig trend eller utveckling som kan leda till försämrade intäkter eller vinst?
 • Vilka situationer skulle kunna hota din marknadsföring?
 • Har det förekommit någon väsentlig förändring i leverantörspriser eller tillgång på råvaror?
 • Finns det förändringar i konsumentbeteende, ekonomi eller statliga regler som kan minska din försäljning?
 • Har en ny produkt eller teknologi introducerats som gör din produkt, utrustning eller dina tjänster föråldrade?

När du väl har identifierat dina SWOT-resultat kan du använda dem till att utveckla kortsiktiga och långsiktiga strategier för ditt företag. 

Det verkliga värdet av denna analys är att använda resultaten för att maximera positiv och minimera negativ inverkan på ditt företag.

EN SWOT-analys kan spela en nyckelroll i utformningen av ditt företags strategi. Den ger dig en chans att se saker från ett nytt perspektiv. 

Den kan leda till att du upptäcker en tidigare outnyttjad nisch i din marknad eller hjälpa dig att identifiera vad som hindrar ditt företags tillväxt. 

När du bekräftar vad ditt företags styrkor är och korrigerar dina svagheter kan du använda detta för att forma nya möjligheter och motverka effekterna av externa hot.