Skapad den 2023.04.12
Uppdaterad den 2023.04.12

Så ansöker du om elstöd till företaget

Guide för företag kring elstödet

Det föreslagna högkostnadsskydd för elpriser är regeringens sätt att hantera de stigande elkostnaderna som har försvårat för företag i Sverige. Den kommer att gynna både småföretag och stora företag genom att stabilisera de nuvarande fluktuationerna i energipriserna och ge stöd för att minska energiförbrukningen, vilket i slutändan kommer att hjälpa företagen att upprätthålla sin produktivitet.

Hur fungerar elstödet för företag

Elstödet är avsett att ge ekonomiskt stöd till företag och juridiska personer med eluttag i zonerna 3 och 4. Stödet har ett maximalt tak på 22 miljoner kronor, och beloppet kommer att vara beroende av förbrukningsnivån från oktober 2021 till september 2022. Dessa enheter som befinner sig inom zon 4 kan få 0,79 kronor per kWh medan de som befinner sig inom zon 3 kan få 0,50 kronor per kWh, båda enligt samma villkor som i det föregående förslaget. Det bör dock noteras att inget stöd kommer att ges till företag som har eluttag i zonerna 1 och 2 (belägna i norra Sverige).

 

Företag och juridiska personer som vill använda sig av högkostnadsskydd för elpriser måste ha haft ett tidigare avtal med elområde 3 och 4 så långt tillbaka som till den 17 november 2022. Den som har ingått ett avtal efter det datumet kommer inte att vara berättigad till stödet med den aktuella utgångspunkten. Svenska Kraftnät förtydligade också att denna gräns på 22 miljoner kronor gäller även för koncerner som kan bestå av flera företag. Det är viktigt att notera att dessa bestämmelser har införts i ett försök att garantera rättvisa och öppenhet inom elsektorn.

 

Elstöd till företag i hela Sverige

Den svenska regeringen har föreslagit ett elkostnadsstöd för företag och verksamheter som uppfyller kriterierna om en minsta elförbrukning på 0,015 Kwh per omsättningskrona år 2021, exklusive uppvärmning. Detta förslag har godkänts av Europeiska kommissionen och företag berättigade för högkostnadsskydd för elpriser kommer att få stöd för perioden oktober-december 2022. Detta är en chans att se till att dessa industrier kan fortsätta med sin dagliga verksamhet utan att behöva oroa sig för energikostnader.

 

Ansökningar för stöd kan görs hos Energimyndigheten från den 6 mars till den 17 april 2023. Se till att din ansökan lämnas in inom denna tidsram för att ha en chans att få hjälp med att sänka dina elkostnader.

 

Hur mycket pengar kan ett företag få i elstöd?

Företagen har möjlighet att få betydande stöd beroende på deras faktiska kostnader för inköpt el. Beloppet är begränsat till 22 miljoner kronor med ett minimikrav på 50 000 kronor för att vara berättigad. Detta ekonomiska stöd kan enkelt beräknas genom att använda det beräkningsverktyg som finns tillgängligt för att ge en uppskattning av hur mycket ditt företag kan gynnas av detta program.

 

Svenska Kraftnät har meddelat att regeringen avsätter en betydande summa på 29 miljarder kronor i högkostnadsskydd för elpriser till olika företag och organisationer. Stödet ges genom de så kallade flaskhalsintäkterna, vilket innebär att om elpriserna skiljer sig åt i det område där den produceras och det område där den skickas, kan tillsynsmyndigheterna bidra till att ge en tillförlitlig inkomstkälla för att upprätthålla tjänsterna. Denna investering bör visa sig vara ytterst fördelaktig för företag i hela Sverige när de återhämtar sig från tidigare svårigheter på grund av pandemin.

Vad är elintensiva företag?

Företag som uppfyller de elintensiva kriterierna kan få ekonomiskt stöd i form av högkostnadsskydd för elpriser. Under perioden oktober-december 2022 är företag som förbrukar mer än 0,015 kWh el per omsättning (exklusive uppvärmning) berättigade till detta stöd. Detta kan vara avgörande för att hjälpa dem att hantera sina energikostnader och förbli konkurrenskraftiga. Elintensiva företag bör se till att de har all nödvändig information om detta stöd för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Elstöd om ett företag har flyttat eller är nytt?

Företag som flyttat eller gjort ny elanslutning under perioden oktober 2021 - september 2022 kommer fortfarande att få stöd trots flyttningar eller nya elanslutningar. Detta beror på att stödet baseras på den uppmätta förbrukningen per elmätare under denna period, oavsett vilka ändringar som har skett under hela perioden. Genom att ta hänsyn till både etablerade och nya anslutningar ser Energimarknadsinspektionen till att alla parter får en rättvis behandling när det gäller stödet.

När och hur kan företag söka elstödet?

Ansökningar om elstöd öppnas den 6 mars och gäller till och med den 17 april 2023. För att ansöka, besök Energimyndighetens webbplats under denna tid. Endast en firmatecknare eller företrädare med fullmakt från Bolagsverket kan lämna in en ansökan.

Vilka olika elstöd till företag finns det?

Företag i Sverige har tillgång till två olika typer av stöd - ett för företag och juridiska personer och ett för elintensiva företag. Stödet gäller olika enheter, allt från enskilda företag till hela kommuner beroende på målgrupp, område eller tidsperiod. För att se till att stödet förvaltas korrekt och rättvist ansvarar Energimyndigheten för att övervaka allt stöd som ges till elintensiva företag.