Skapad den 2022.05.04
Uppdaterad den 2022.05.04

Fatta beslut som företagare - hur gör man?

Det går av bara farten; du ger order, skriver på ett papper, instruerar chefen på lagret eller ringer en leverantör och gör en beställning. Troligen tänker du inte ens på att du faktisk fattar en hel del beslut - varje dag. Det märks den dagen du fastnar, den dagen du tvekar eller den dagen du står inför ett stort och komplicerat beslut som blir avgörande för företagets framtid. Finns det något du kan göra? Forskarparet Mona och Ari Riabacke har funderat på saken. Vad behövs för att beslut ska bli bra?

Mod

Fatta aktiva beslut. Skjut inte upp beslut i tid och evighet, älta inte och vänta inte för länge. Den snabbaste vägen till bättre beslutsfattande är att bestämma sig för att aktivt fatta beslut. De bästa besluten är de beslut vi fattar och de sämsta är de som aldrig tas. Gör det, bara!

Medvetna beslut

Försöka undvika att fatta långsiktiga beslut baserat på tillfälliga känslor (minnesregeln HALT är användbar - undvik att fatta beslut när du är Hungry, Angry, Lonely eller Tired), var tydlig med varför du fattar ett beslut till de som berörs av beslutet.

Olikheter gynnar beslutsfattandet

De flesta företag har alldeles för många som tänker likadant, vilket inte gynnar dynamiken i beslutsfattandet. Du behöver oliktänkare som vågar säga sin åsikt – och vars åsikter beaktas! Omge dig inte med ja-sägare! Anställ en brokig skara av personligheter, kompetenser och könstillhörigheter.

Måla inte fan på väggen

Vi har ett hot- och försvarssystem inom oss, vilket kan förklara varför vi lättare tar till oss negativa erfarenheter än positiva. Jobba på att bli medveten om detta, och försök vända på frågan. “Vad är det värsta som kan hända?” till “Vad är det bästa som kan hända?” Vilka nya möjligheter öppnar sig?

Sluta söka efter information 

Vi blir inte alltid bättre beslutsfattare bara för att vi samlar på oss så mycket information vi kan. Ofta går vi till överdrift eftersom vi tror att vi blir säkrare gör klokare val  ju mer information vi ”äger”. Hälften så mycket är dubbelt så bra. 

Ju färre desto bättre

Var inte fler om beslutet än ni får plats i en bil. Ju fler som ska vara med och fatta beslutet, desto längre tid tar det. Det betyder inte att du ska fatta alla beslut på egen hand. Tänk efter vilka kompetenser du behöver för att fatta ett visst beslut och involvera dessa.

Kultur

Vad har ni för kultur på företaget? Det visar sig nämligen att kulturen på ett företag är den faktor som mest avgör vilka beslut som fattas. Vad gör ni åt den rådande kulturen om den inte stödjer det beslutsfattande som krävs idag?

Prova nytt

Var inte rädd för att göra misstag! Det är bra att skapa arbetsmiljö så att medarbetare känner att de vågar pröva nya saker och göra misstag. En ledare som är öppen med sina tidigare misstag visar att felsteg är mänskligt och händer de allra flesta.

Självkännedom

Lär känna dig själv! Vilka drivkrafter och vanliga fallgropar har du? Ju mer du känner till om dig själv och hur du fungerar, desto lättare blir det att fatta hållbara beslut.

Relatera till din dröm

Ställ frågan: För det här mig närmare min vision/dröm för mig och mitt företag?
Om svaret är ja: go for it! Om svaret är nej: lämna det, hur frestande det än verkar vara för stunden. Känn efter vad din intuition säger. Känns det lätt (= positivt) eller tungt (= negativt) när du tänker på ämnet i fråga?

De 5 besluten

Har du koll på vilka fem beslut som är viktigast för företagets överlevnad? Rangordna de beslut som bör fattas - både på kort och lång sikt - och bedöm vilka som faktiskt är viktiga. Agera därefter.

Hur ser er beslutsprocess ut?

Har du koll på rådande beslutsprocesser? Har ni en god uppfattning om hur ni agerar på tagna beslut? Skrider ni till verket? Gör en kartläggning över vilka beslut ni fattat och när ni de facto agerade på dem. Det brukar finnas ett och annat beslut som fallit mellan stolarna.

Appar och program som stödjer beslutsfattandet

Det finns en hel del appar och program som stödjer beslutsfattandet och som är användbara när ni behöver följa upp era beslut. Googla och prova.

Ta saken i egna händer och kom ihåg att det finns något som heter ”good enough”. Alla beslut behöver inte vara perfekta. På CapitalBox är vi beredda att hjälpa dig att fatta beslut om du kört fast, speciellt om det handlar om ekonomiska beslut såsom företagslån eller refinansiering av företag.