Skapad den 2022.05.31
Uppdaterad den 2022.05.31

Guide: Allt du behöver veta om likviditet!

Vill du har mer kunskap om likviditet och hur den kan påverka ditt företag? Då kan du med fördel läsa vidare här. I denna artikeln får du nämligen massor med information om vad likviditet och en likviditetsbudget är för något. För att skapa bättre förståelse för vad likviditet är och hur man kan bygga upp likviditet i ett företag behöver man känna till betydelsen av uttrycket likviditet. Vi ska helt enkelt börja med att kartlägga de uttryck som används i förhållande till likviditet. Sedan ska vi titta närmare på hur du som företagare kan säkra dig och ditt företag en bra likviditet.  

Här får du viktig och nyttig information som gör att du kan säkra ditt företag mot framtida ekonomiska besvär. För att förstå vad likviditet är behöver man känna till skillnaden på likviditet och kapital. När det kommer till kapital finns det socialt kapital, som ofta är viktigast. Det finns även andra former av kapital. Bland annat kan kapital syfta på utrustning såsom maskiner eller lokaler som ett företag äger. Likviditeten handlar å andra sidan om de medel ett företag har, men mer om det alldeles strax.  

Vad är likviditet och vad är likviditetsbudget?

Det är viktigt att man som företagare planerar hur mycket pengar som ska finnas på kontot i slutet av månaden eftersom det annars kan uppstå så kallat trångmål. Planera in hur mycket medel som behöver finnas på företagskontot i slutet av månaden genom att kartlägga de utgifter som kommer att uppstå framgent. 

Likviditet och likviditetsbudget är alltså två begrepp som är viktiga att känna till när det kommer till företagsamhet och ekonomi. Vi ska börja med att titta på frågan “vad är likviditet?”. Likviditet är ett nyckeltal som används inom företagsekonomi. När man pratar om ett företags kapacitet att kunna betala utgifter så använder man ofta begreppet likviditet. Det handlar helt enkelt om ett företag är kapabelt till att betala de utgifter som uppstår löpande.  

Det är oftast inte alla utgifter i ett företag som räknas till likviditet. Om man tänker på amorteringar och räntor räknas dessa som utgifter, som likviditeten ska täcka eftersom dessa utgifter betalas retroaktivt. Likviditeten syftar istället på utgifter med kort frist. Inom företagsekonomi talar man ofta om kortfristiga och långfristiga skulder. De långfristiga skulderna är skulder som betalas över lång tid. Det kan exempelvis handla om företagslån eller liknande skulder. Ett företagslån kan vara en lösning för ett företag med låg likviditet. Kortfristiga skulder är betalningar som ska kunna betalas inom en snar framtid så som löner och underhåll.  

Enkelt förklarat kan likviditet beskrivas som de pengar ett företag kan använda direkt. Det vill säga tillgångar som inte är bundna på något sätt. Just likviditeten är viktigt för att kunna driva företaget framåt.  

Nu ska vi titta på nästa fråga: “vad är en likviditetsbudget?”. En likviditetsbudget är en budget som kartlägger ett företagets likviditet. Budgeten innehåller flera poster som tillsammans utgör likviditeten. Med en likviditetsbudget kan man som företagare skapa transparens omkring vilka poster som antingen ökar eller minskar likviditeten i ett företag. Den informationen är mycket användbar om man vill öka likviditeten i ett företag. Vi ska titta närmare på hur du gör en likviditetsbudget alldeles strax.  

Vad är definitionen på likviditet?

Likviditet kan enkelt förklaras som de pengar som finns i kassan i ett företag. Om du exempelvis har en byggfirma behöver du ha pengar i kassan för att kunna betala ut löner till din personal som ska utföra byggjobben. När jobben är färdiga får du in pengar i kassan igen. Det låter kanske ganska logiskt, men om vi vänder på situationen blir det snabbt problem.  

Låt oss säga att ett företag saknar likviditet, alltså pengar i kassan, då kan inte lönerna till personalen betalas ut. Det betyder i sin tur att inga jobb blir gjorda, vilket resulterar i att det inte kommer in mer pengar till företaget – dålig likviditet kan alltså snabbt bli en ond cirkel. 

Om ett företag har mycket pengar i kassan kan det beskrivas som god likviditet och om ett företag har lite pengar i kassan kan det finnas anledning att titta närmare på hur man kan förbättra likviditeten. Eftersom ett företags likviditet är avgörande för att kunna få hjulen att snurra och få in mer pengar i kassan är det viktigt att sätta sig in i hur likviditet fungerar. Nedan kan du läsa mer om hur du räknar ut ditt företags likviditet. Uträkningen ger dig ett viktigt nyckeltal som är bra att använda när du planerar företagets ekonomi.  

Enligt bokföringslagen i Sverige ska ett företags likviditet anges i företagets bokföring, som skickas till Skattemyndigheten.

Använd en likviditets formel för att räkna ut likviditeten 

Ett uttryck som används parallellt med likviditet är kassalikviditet. För att räkna ut likviditeten i ett företag behöver man känna till företagets omsättningstillgångar, status på varulagret och pågående jobb. Själva uträkningen är inte särskilt svår. Företagets omsättningstillgångar minus varulager och kostnader för pågående jobb ger likviditeten.  

En likviditetsbudget säkrar likviditeten

Nu har vi gått igenom vad likviditet är och varför det är viktigt att ett företag har en god likviditet. Därför ska vi även titta på hur du kan göra en likviditetsbudget. Hemligheten med en bra likviditetsbudget är att räkna lågt och med god marginal. På det sättet kan du alltid säkra ditt företag tillräckligt med likviditet. Genom att sätta dig in i hur du skapar en bra likviditetsbudget får du större insikt i varför likviditet är så viktigt.  

Genom att göra en likviditetsbudget kan du skapa en överblick över företagets ekonomi och säkerställa tillräcklig likviditet i företaget. Vi ska titta på vad en likviditetsbudget ska innehålla.  

När du ska göra en likviditetsbudget kan du utgå från resultatbudgeten. Det är inte avgörande hur du väljer, rent visuellt, att ställa upp din likviditetsbudget. Det viktiga är att du får med följande poster:  

Ingående behållning

Enkelt förklarat kan man säga att den ingående behållningen är de pengar som finns i företaget. När du gör din budget ska alltså aktuell likviditet stå under ingående behållning.  

Inbetalningar

Under inbetalningar bokför du intäkter från jobb eller försäljningar. 

Utbetalningar

Under utbetalningar bokför du företagets alla utgifter. Det är bland annat löner, hyra för lokaler, underhåll av maskiner och verktyg samt andra utgifter som är kortfristiga. 

Hur förbättrar man likviditeten?

Om likviditeten i ett företag är låg kan det uppstå problem. Vi ska ta ytterligare ett exempel precis som ovan för att beskriva hur viktig likviditeten är. Låt oss säga att du har ett bussföretag som saknar tillräcklig likviditet, det vill säga att kassan är tom på pengar. I en sådan situation kan du inte tanka bussen. Det betyder att du inte kan köra runt och hämta upp passagerare och då uteblir intäkterna från biljettförsäljningen också. Utan intäkter från biljettförsäljningen kan du inte betala lön till busschauffören eller tanka bussen – den onda spiralen är ett faktum. 

En sådan situation kan emellertid lösas med ett så kallat likviditetslån. Med ett likviditets lån kan du tanka bussen och därmed börjar intäkterna från biljettförsäljningen att ticka in i bolaget. På samma sätt fungerar det oavsett vilken bransch företaget sysselsätter. 

Nu har vi gått igenom allt som har med likviditet att göra. Du har fått information som är viktigt och användbar för dig som företagare. Men om du fortfarande har några frågor, som du vill ha svar på, kan du ta en titt på våra vanliga frågor och svar här nedan.  

Om man som företag har hamnat i den onda cirkeln kan ett företagslån eller företagskredit vara en lösning som kan underlätta för att komma ur situationen. Finansiering kan göra att man kan ta in en vikarie eller köpa in extra utrustning som behövs för att få in kapital till företaget igen.