Skapad den 2018.07.02
Uppdaterad den 2022.04.22

Varför socialt kapital är det viktigaste kapitalet som ditt företag har

Socialt kapital är lika viktigt som rörelsekapitalet för ditt företag.

 Investopedia beskriver socialt kapital som "en ekonomisk ide som beskriver sambandet mellan individer och enheter som kan ha ett ekonomiskt värde.  Sociala nätverk som inkluderar personer vi litar på och som hjälper till kan vara en viktig tillgång.  De här förhållandena mellan individer och företag kan leda till ett tillstånd, i vilket alla tänker på varandra när saker behövs göras." 

Alla entreprenörer behöver både finansiellt och socialt kapital för att nå framgång.  För när allt kommer omkring, vad hjälper det om man har lagret fullt när man inte har några kunder?  Vad är framgång när man inte har någon att dela den med?  Endast när både finansiellt och socialt kapital är säkrat kan ditt företag nå framgång.

Socialt kapital är i grunden den vitala länken mellan ditt företags framgång och dina relationer.

Vad ger framgång en mening?

Har du någon gång upplevt att du har nått ett mål du strävat efter under en längre tid, för att sedan upptäcka att det inte skapade den glädjen som du hade förväntat dig?  Du la ner allt det nödvändiga arbetet, investerade tid, pengar och energi, så vad hände? 

Psykologerna Ken Sheldon och Tim Kasser gjorde undersökningar gällande målsättningar och kom fram till att "strävande efter inre harmoni ger bättre måluppfyllelse och bättre välbefinnande.  Vi känner också till att välbefinnande och kvalitativa relationer blir bättre när personer strävar efter inre värden, såsom intimitet, samhälle och tillväxt".

Med andra ord, för att uppleva en känsla av framgång som ökar vårt välbefinnande, måste våra mål vara motiverande och tillfredsställande att uppnå.  Dessutom måste våra mål omfatta, bekräfta och förbättra vår kontakt med och våra relationer med andra.

Med det här i åtanke kan man fundera över varför ett uppnått mål inte gav den förväntade känslan, och det kanske är värt att reflektera över huruvida dina mål nåddes på egen hand eller tillsammans med andra personer.  Eller också kanske du fick ge upp andra viktiga delar av din livsstil för att uppnå målet, såsom relationer eller intressen.

 

Allt handlar om de personer du omger dig med

Det är en vanlig myt att målet med att driva ett företag är att "jag och jag ensam" är ansvarig för mitt företags framgång.  Trots att det här sättet att tänka kan låta modigt är sanningen om att driva ett framgångsrikt företag raka motsatsen  Framgång är socialt.

Kvaliteten på våra relationer och våra nätverk har en stor inverkan på hur framgångsrikt vårt företag blir, och hur bra vi kommer att må.  När vi ökar kvaliteten på våra relationer, ökar vi även våra möjligheter att lyckas och blomstra.  Att blomstra är en term som används i positiv psykologi, för att beskriva stadiet där personer upplever positiva känslor, en positiv psykologisk funktion och en positiv social funktion. 

John F. Helliwell som är professor i ekonomi på University of British Columbia i Kanada har studerat socialt kapital och dess effekt på vårt välmående, och han kom fram till att det sociala kapitalet skapar en mer robust och tillförlitlig känsla av lycka än den som den ekonomibaserade skapar.

Andra personer är nyckeln till vår framgång.  Våra nätverk öppnar upp dörrar för oss, gällande möjligheter, kontakter, presentationer och så vidare.  Dessutom är relationer vår källa till stöd både när det går bra och dåligt.  Vår resa blir bättre när vi har möjlighet att involvera fler personer.  Att dela glädje, erfarenheter och framgång - är mer meningsfullt när man gör det tillsammans med andra.

Poängen är att mål och framgångar blir mer meningsfulla när de involverar andra personer.

 

Socialt kapitals värde

Alla företagare vet att finansiellt kapital är viktigt när man driver ett företag.  Utan det har ditt företag ingen möjlighet att komma igång.  Finansiellt kapital bidrar till att hålla företaget flytande och borgar för att produktionen, distributionen, marknadsföringen, utvecklingen och tillväxten kan hållas igång och mycket mer.

När det gäller finansiellt kapital erbjuder CapitalBox små och medelstora företag smarta, enkla och snabba företagslån när de som mest behöver rörelsekapital. 

CapitalBox har designat utlåning på ett sätt som gör att företag kan göra en ansökan som bara tar några minuter.  Vanligtvis tar ansökan en arbetsdag och företagen får sitt rörelsekapital dagen efter.  Som man säger, "tid är pengar".

Då många CapitalBox företagskunder använder våra tjänster regelbundet, är vi stolta över att ha ett nätverk med nöjda kunder.

 Socialt kapital handlar om ditt nätverk, dina vänner, dina supportrar, dina bekanta och de delade värdena som existerar mellan alla de här enheterna.  På CapitalBox är vi glada över att vara en del av ert team.

 

Social kapitalinvestering

Först och främst behöver du utöka ditt nätverk genom att investera i personer.  Hur kommer det sig att de personer som står oss närmast och ger oss mest stöd endast får ta plats i våra privatliv?  Ditt företag är trots allt en stor del av vem du är och du spenderar åtminstone 40 timmar i veckan på arbetet.

Minska gapet genom att utveckla meningsfulla relationer på ditt företag.  Leverantörer.  Investerare.  Alla.  Dina investeringar kommer att skapa fördelar till ditt företag och göra dig lyckligare.

Som en entreprenör som driver ett litet eller medelstort företag, har du redan ett nätverk.  Oavsett vilken industri du befinner dig i, så har du vänner, leverantörer, tryckerier och banker och så vidare som du föredrar.  Vilka föreningar är du medlem i?  Vilka evenemang deltar du i?  Hur kan du bli mer involverad? 

När det gäller socialt kapital behöver du inte begränsa dig genom att enbart tänka på relationer utanför ditt företag.  Börja på insidan.  Det är viktigt att skapa tillit, samarbete och tillförlitlighet med de som arbetar för ditt företag.  Tänk på de personer som ingår i ditt team, dina interna resurser och deras nätverk.  Hur kan du fördjupa och stärka dessa relationer?  Hur kan du hjälpa dem?

 

Ge först

Det viktigaste när det gäller socialt kapital är att ge, inte bara ta.  Socialt kapital kräver att du har en hjälpande, givande attityd.  .

“Godhet är den enda investeringen som aldrig kan gå fel.” - Henry David Thoreau

Socialt kapital innebär att man är hjälpsam, ger råd, och hjälper andra utan att förvänta sig något i retur.  Den goda nyheten är att hjälpa andra får oss själva att må bättre också.

Vad kan du erbjuda och vem kan du hjälpa?  Vem kan du introducera?  Vem kan du rekommendera?  Hur kan du dela med dig av din kunskap och din skicklighet? 

Hur kan du stärka dina befintliga förhållanden och nätverk?  Du kan t.ex. organisera lunch med dina leverantörer eller säljare varannan vecka eller en gång i månaden.  Du kanske skulle kunna hålla föredrag på universitet, branschmässor eller andra evenemang och erbjuda framtida företagare och entreprenörer råd och rön?

Som motivationsgurun och självhjälpsförfattaren Brian Tracy sa:

Framgångsrika människor försöker alltid att komma på sätt att hjälpa andra.  De som inte har lyckats så bra frågar alltid "Vad kan jag få ut av det?"

Svaret är att man alltid ska försöka vara till hjälp och ge tillbaka.

 

Avkastning på investeringar

Du kommer att se vilken bra investering det sociala kapitalet är, den dagen som du behöver råd och hjälp, och alla de som du har hjälpt vid ett tidigare tillfälle står beredda att hjälpa till med vad du än behöver. 

Det kan t.ex. vara att sätta dig i kontakt med en ny kund eller leverantör.  Det kan vara ett affärstillfälle.  Det kan vara hjälp med att hitta praktikanter eller nya medarbetare.  Det kan också handla om juridisk rådgivning.  Oavsett vad du behöver, så kommer ditt kontaktnät att hjälpa dig när du behöver det.

Som entreprenör kan du ha vant dig vid att göra allt själv.  Men att ha ett kontaktnät med resurser och att utnyttja andras expertis kan lyfta ditt företag till nya höjder, på ett sätt som du aldrig hade förväntat dig.  Tack vare din investering i dina personliga och yrkesmässiga kontakter kan du samla ihop alla resurser som t.ex. information, kontakter, introduktioner och naturligtvis kunskap. 

 

Framgång kommer inte av sig självt - Var tacksam

Det är viktigt att komma ihåg att framgång inte händer av sig självt.  För att nå den position du har nått idag har du troligen fått hjälp på vägen av tiotals människor.  Familjemedlemmar, vänner, kollegor och mentorer har alla hjälpt och stöttat dig och ditt företag på ett eller annat sätt.

Det spelar ingen roll hur hektiskt det är och hur stressad man kan bli när man driver sitt eget företag, det är viktigt att lugna ner sig ibland och komma ihåg och tacka alla de som har hjälpt dig på vägen.  Låt folk veta att du uppskattar dem.  Med lite tacksamhet når man långt.

"Om du räknar alla dina tillgångar går du alltid med vinst."  - Robert Quillen

Ta aldrig för givet att folk vet att du uppskattar dem.  Tyvärr uttrycker vi sällan vår tacksamhet förrän det är för sent, och ofta är det de personerna som skulle ha blivit gladast av att höra från oss som inte längre kan höra oss.  Vänta inte tills det är för sent.

När man tänker på sin resa och alla som har hjälpt till på vägen, händer det ofta att man upplever uppskattning på nytt, och att man inser vilken tur man har som har haft sådant stöd och i många fall, från en så tidig ålder. 

Du kanske aldrig har behövt oroa dig utan alltid haft ett starkt stöd från din familj, en familj som alltid såg till att du hade mat på bordet och kläder på kroppen.  Detta är saker som man borde vara tacksam för.  Det är inte alla som fått känna den kärlek och stöd som du har fått - ta inte det för givet. 

Som företagare är det möjligt att du har eller har haft en mentor eller rådgivare.  Att tala om för någon att man uppskattar dem, är lika viktigt för dig som det är för dem.  Kanske till och med ännu mer som läraren, författaren och radiopersonligheten Raheel Farooq sa: "Tacksamhet är en större komplimang till en själv än till någon annan." 

 

Kan du ge några exempel på socialt kapital inom affärsvärlden? 

Socialt kapital inom affärsvärlden kan ta sig många uttryck.  Det kan t.ex. vara recensioner som du skriver på LinkedIn eller Facebook om en leverantör eller kund.

Kan du sätta någon i kontakt, med någon annan i ditt kontaktnät, som skulle kunna hjälpa deras företag?  Du kanske har hört talas om ett arbetstillfälle, och känner någon som skulle passa perfekt.

Det kan handla om att ge av sin tid och dela med sig av sina insikter och kunskap om branschen till studerande, lärlingar eller andra hoppfulla entreprenörer.

En annan typ av socialt kapital är det som uppstår när man samlar in pengar till välgörenhetsorganisationer eller förser en viss grupp med resurser.

Listan med sätt som man kan hjälpa andra är oändlig.

 

Expandera det sociala kapitalet till din närmiljö

Människor är sociala varelser och studier har visat att vi upplever glädje när vi gör saker tillsammans med andra och för andra.

Det fantastiska med socialt kapital, är att det växer, ju mer det används.  Du får utlopp för din vänlighet oftare, samtidigt som ditt kontaktnät växer.  Faktum är att socialt kapital inte har några gränser. 

Tänk på dina befintliga kontaktnät och expandera dessa och bygg ett samhälle baserat på gemensamma värderingar, stöd, tillit och ömsesidighet (dvs. den investering det innebär att göra något för någon annan utan att förvänta sig något i retur).

Inom ett samhälle bygger socialt kapital upp tilliten, vilket kan göra ekonomiska transaktioner mer effektiva.  Tänk på de positiva aspekterna som ett samhälle byggt på socialt kapital kan ha för dig, ditt kontaktnät och ditt företag.

“Du är summan av alla de människor du möter och interagerar med i världen.  Oavsett om det handlar om din familj, kollegor eller arbetskamrater, de möjligheterna du har och de sakerna du lärt dig, har alla kommit genom de dörrar som andra öppnat för dig.” – Tanner Colby