Skapad den 2022.02.25
Uppdaterad den 2022.04.22

Ta ut lön eller utdelning från ett AB - hur ska jag tänka?

Äger du aktier i ett företag, har du två val när det gäller att ta ut ersättning - lön eller utdelning. Valet du gör, kommer att påverka din ekonomi både i närtid och på sikt. Båda alternativen har för- och nackdelar och därför är det viktigt för dig att förstå skillnaderna och att veta vilka konsekvenser ditt val får. 

Regelverket styr

De regler som styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget kallas 3:12-reglerna. Reglerna bestämmer hur stor del av en utdelning, som får tas upp som kapitalinkomst och hur mycket som måste tas upp som tjänsteinkomst. Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen, eftersom skattesatsen för fåmansföretagare varierar mellan 36,5 och 62,3 procent inklusive bolagsskatt.

Som egenföretagare betalar du:

  • skatt på din lön som inkomst av tjänst med kommunalskatt på ca 30–35 procent
  • skatt på utdelning som inkomst av kapital med 30 procent
  • värnskatt om du tar ut en lön på över 47000 kr. Denna nivå kallas den övre skiktgränsen och tar du ut en högre lön, beskattas den överstigande lönen med 57%. 

Om du förutom ditt aktiebolag har en enskild firma eller får lön från ett annat arbete, så påverkar det beskattningen av lönen från ditt aktiebolag. Det är nämligen den sammanlagda förvärvsinkomsten som beskattas. Det gör att det är viktigt att du har kontroll på dina samtliga inkomster och hur de beskattas, så att ditt extra arbete inte kostar mer än det smakar. Att skatten på din förvärvsinkomst ökar när din inkomst ökar, kallas för progressiv beskattning. Den innebär att skatten ökar ju högre lön du tar ut.

 

Ta ut lön - fördelar

När du tar ut lön från bolaget kan du göra både jobbskatteavdrag och grundavdrag i deklarationen. Dessutom är lönen både pensionsgrundande och sjukpenningsgrundande, samt ligger till grund för eventuell föräldrapenning. Så är icke fallet vid utdelning. För att premierna för avtalspension ska vara avdragsgilla, krävs det att du tagit ut lön. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt aktiebolag och för att du ska kunna använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln.

 

Hur hög lön ska jag ta?

Som egenföretagare är det fördelaktigt att ta ut lön till en viss nivå och sedan ta ut resten som utdelning för verksamhetsåret. Ta därför ut en lön som ligger strax under gränsen för statlig skatt. Passerar du gränsen, blir det genast dyrare att ta ut lön. Som privat löntagare betalar du nämligen 20% extra skatt på en månadslön överstigandes 42 442 kr (inkomståret 2020).

För pensionsgrundande inkomster gäller siffran 538 700 kronor (år 2020) som maxinkomst och som ger dig maximalt med pensionsgrundande inkomst (beloppet överstiger brytpunkten för statlig skatt). Inkomster över detta påverkar inte din allmänna pension.

 

Tänk på skatten!

Aktiebolaget måste betala in arbetsgivaravgiften på 30% samt betala kommunalskatt på 30% innan någon utbetalning kan göras.

 

Ta inte ut för låg lön!

Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är viktigt att tänka på.  Om du tar ut en lön som är för låg, kommer det att påverka sjukersättning, föräldraledighet samt pension. Storleken på lönen påverkar också hur stor utdelning du har rätt att få. Generellt gäller att om du vill ta ut så mycket som möjligt av de pengar som aktiebolaget tjänat, kan du ta ut lön upp till brytpunkten för statlig skatt, alltså cirka 42 000 kronor i månadslön, och därefter komplettera med utdelning till 20 procents beskattning.

 

Utdelning 

En utdelning är en utbetalning i form av kontanter eller andra tillgångar från aktiebolaget till aktieägarna. Som företagare kan du påverka hur hög lön du får för arbetet i ditt aktiebolag, vilket i sin tur påverkar årets resultat i ditt aktiebolag. För att kunna göra utdelning till dig, och övriga aktieägare, måste företaget först har gått med vinst, så att det finns pengar att betala utdelningen med. Således kan ingen utdelning göras under det första verksamhetsåret, då vinsten beräknas på hela bolagets första verksamhetsår.

Vi på CapitalBox hjälper dig till ett bättre företagande. Behöver du ett tillfälligt tillskott av pengar så kan du enkelt ansöka om ett företagslån hos oss och få ett snabbt besked.
 

Ansök om ett företagslån redan idag!