Skapad den 2019.10.22
Uppdaterad den 2019.10.22

Hindrar din företagskultur dig från att attrahera och behålla högkvalificerade medarbetare?

Företagskultur – ska små och medelstora företag bry sig?


Företagskultur är ett ord som chefer i stora multinationella bolag gillar att använda. Men för de som driver ett mindre företag är det inte lätt att hantera rekrytering och personal utöver många andra avdelningar. Tiden är alltid knapp för ägare som tenderar att ha flera olika uppgifter i sina företag, vilket kan göra det frestande att slarva med icke-väsentliga uppgifter – såsom att bygga upp en stark och positiv företagskultur. Men är det en bra idé?


En ny studie utförd av Great Place to Work som omfattade 3,4 miljoner anställda i 90 länder kanske kan få dig att ändra inställning. Den fann att anställda som bedömer att deras företag är en bra arbetsplats är mer benägna att:   

  • Stanna längre hos företaget (retention - 86 %) 
  • Vara mer produktiv och göra sitt yttersta (produktivitet - 88 %) 
  • Samarbeta med varandra (samarbete - 86 %) 


Små och medelstora företag som måste vara effektiva och inte har råd med långa och kostsamma rekryteringsprocesser eller hög personalomsättning bör inte bara tänka på vem som är rätt kandidat utan även hur man får dem att stanna.

 

Er fördel över stora företag


När det gäller att anställa och behålla kompetenta medarbetare kommer den största konkurrensen från stora multinationella företag med större budget och ett attraktivt varumärke. Men stora företag är långsamma och stela i sin struktur och kultur. Här kan små och medelstora företag få en konkurrensfördel på en högkvalificerad arbetsmarknad över sina mycket större rivaler.


Enligt Great Place to Work tycker människor att en arbetsplats är bra när de: 

  • Har förtroende för sin arbetsgivare 
  • Är stolta över sina jobb 
  • Upplever kamratskap med sina kollegor 


Det betyder att små och medelstora företag som har en plattare företagsstruktur med mer direkt kommunikation, och medarbetarna har ett större ansvarsområde, har ett övertag för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare av högkvalificerade individer.

 

Så gör du ditt företag attraktivt för högkvalificerade individer


Medarbetare som stannar enbart för pengarnas skull är sällan den typ av personer du vill ha i ditt företag. En kultur präglad av förtroende, stolthet och kamratskap, och inte monetär belöning, är det som gör rätt typ av anställda nöjda och villiga att överträffa vad de förväntas göra.


En positiv kultur faller sig naturlig för vissa företag — medan andra måste anstränga sig. Nedan beskriver vi de tre huvudsakliga beståndsdelarna som utgör en attraktiv företagskultur och hur du kan använda dessa för att göra din arbetsplats till en plats där människor känner sig motiverade att göra ett bra jobb.

 

Hur man utvecklar en kultur präglad av förtroende 


Det här säger experterna vid The Centre for Leadership Studies att du ska göra för att bygga förtroende i ditt företag:

1. Var stödjande och lyssna 

Ledare som tar sig tid att lyssna aktivt på sina anställda och som tar hänsyn till deras idéer får medarbetarna att känna sig hörda och uppskattade. Medarbetare respekterar chefer som stödjer deras personliga utveckling och hjälper dem att växa. 

2. Sträva efter öppenhet 

Ledare bör sträva efter att vara så öppna som möjligt, särskilt under perioder då organisationen förändras. Medarbetare vill veta och förstå vad som händer i deras företag och hur förändringar kommer att påverka dem. När de levererar dåliga nyheter bör ledare vara så ärliga och öppna som möjligt. Genom att vara ärlig och förtroendeingivande vinner du dina anställdas respekt. 

3. Håll dina löften

Ledare bör hålla löften som de ger sina anställda. I slutändan kommer medarbetarna märka om ingenting händer vilket minskar deras förtroende för att du, som ledare, ska hålla dina löften.

4. Var konsekvent 

Ledare måste vara konsekventa vad gäller ord och handling. En ledare bör medvetet behandla alla anställda lika. När medarbetare förmånsbehandlas kan detta leda till att de tycker illa om varandra och känner sig förbittrade gentemot chefen.

Förtroende kan förtjänas. Ledare som har sina medarbetares förtroende är mer benägna att driva förändringar som påverkar företagets resultat.  

Ta en titt på ditt företag och se om du kan förbättra dina anställdas förtroende för ditt företag.  

 

Så här hjälper du medarbetare att vara stolta över sitt jobb 


Medarbetare som älskar sitt jobb och det företag där de arbetar visar sitt stöd för företaget i sina handlingar. De gör vad som krävs för att få jobbet gjort på rätt sätt. Det är den sortens stolthet som varje arbetsgivare borde sträva efter att inge.

1. Skapa rätt förväntningar 

Förklara vad du förväntar dig avseende uppgifter, roller och ansvar. Om du inte tydliggör dina förväntningar kan inte dina anställda veta vem som ska göra vad och varför.  
Bra ledare försäkrar sig om att varje medarbetare vet vad deras jobb innebär men även vad alla andra har ansvar för.

2. Visa uppskattning 

Genom att visa dina anställda uppskattning förbättrar du stämningen och effektiviteten på arbetsplatsen. Du behöver inte en enorm budget för att visa uppskattning. Ibland kan en liten men genomtänkt gåva ge ett bättre resultat. Titta på de här idéerna, som inte är dyra, om du har en strikt budget eller inte vet var du ska börja:  

  • Presentkort från deras favoritbutik
  • Biobiljetter 
  • Gratis kurser 

 

Uppleva kamratskap med sina kollegor 


Medarbetare som tycker om varandra förbättrar ditt företags produktivitet. Men kom ihåg att kamratskap på arbetsplatsen inte bara handlar om roliga evenemang eller fester. Här är några exempel på vad du kan göra för att uppmuntra kamratskap i ditt företag: 

1. Uppmuntra gruppdeltagande i projekt 

Motivera dina anställda att samarbeta i projekt. Hjälp dem att sträva efter samma mål. Grupparbete innebär att hjälpa varandra genom att arbeta mot samma mål, nämligen företagets framgång.

2. Gör tid för gemenskap

Organisera sociala evenemang som uppmuntrar människor till att dela berättelser om sig själva. Exempel på sådana evenemang är att teamet äter lunch tillsammans, tittar på sportevenemang eller på en ny serie på Netflix.

Det kan vara ett bra tillfälle att ha trevligt som inte omfattar arbete och att lära känna varandra utanför arbetsplatsen.

 

Även om du inte erbjuder vilstolar, Xbox, drinkar eller gymmedlemskap kan du attrahera fantastiska medarbetare. Du står för snabba affärer. Det innebär förtroende, stolthet och kamratskap för dina potentiella kandidater. 

Om du vill erbjuda ditt team extra förmåner men inte har budget för detta, kolla in vårt företagslån. Du kan ansöka om extra kapital online och du får svar snart därefter. 

Kom ihåg att nöjda medarbetare är utmärkta ambassadörer!