Skapad den 2022.06.17
Uppdaterad den 2022.06.17

Tips för dig att få fart på företagets digitala resa

Pandemin har visat sig vara en språngbräda till ökad digitalisering av företagen. Innan pandemin, hade många företag planer på hur digitaliseringen skulle gå till, men det stannade mest vid teoretiska skisser och planer. Men så kom pandemin och helt plötsligt tvingades vi sitta hemma och arbeta, vilket tvingade fram en digitalisering av företagen vare sig de ville eller inte. Trots det, ligger företagen i olika faser av sin digitala utveckling. Här kommer lite tips till dig som känner att företaget bör gå lite snabbare fram. 

Nio tips inom digitalisering för dig som företagare 

Sätt en målbild 

Vart vill du nå? Vad har ni för behov? Vad ser du hos dina konkurrenter som du också vill göra? Se helheten, men bryt ner målbilden till mindre aktiviteter som i sin tur blir till arbetsuppgifter att utföra. Skissa, diskutera med dina medarbetare och jobba fram en vision. 

Inspireras av andra 

Titta hur andra företagare har gjort – det finns många nätverk, aktörer och poddar som ger tips på nätet. 

Lyssna inte på fördomar 

Många menar att vissa grupper är sämre på att hantera digitala verktyg än andra. Det är fördomar! Det är kompetensen det handlar om och den får man genom utbildning och erfarenhet, vilket är det du just ska satsa på.  

Hitta kompetens internt 

Se om ditt hus! Vad finns det för kompetens i företaget? I många fall finns det medarbetare med hög kunskap i företaget, medarbetare som gärna bidrar och som eventuellt har kompetens inom exempelvis digital marknadsföring. Utnämn nyckelpersoner (såsom en Chief Digital Officer (CDO)! Saknas kompetensen, hör i nätverken och ta in extern hjälp för att få saker utförda. 

Satsa inte allt på ett kort 

En vanlig digitaliseringsutmaning är att många företagare tror att det finns ett enda system som hanterar allt, exempelvis produktion, lagerhantering, e-handel, kundrelationer, lönesystem, mm. Gör research, hitta de bästa men sök ut så få alternativ som möjligt och välj system som är kompatibla med varandra om det går. 

Hitta rätt digitala verktyg 

Vilken typ av digitala verktyg ni ska arbeta med? Här kan det handla om allt från webbaserade verktyg för att främja ert hållbarhetsarbete till kommunikationsverktyg som hjälper alla i teamet att kommunicera så effektivt som möjligt. 

Samarbeta med andra 

Det kan vara ekonomiskt försvarbart att gå ihop med andra och skapa samarbeten. Behöver nu investera i större lösningar – undersök möjligheten till samarbeten och kanske till och med samverka med leverantörer eller kunder då flera digitala lösningar förenklar även i ledet före eller efter. 

Blunda inte för riskerna 

Digitaliseringen ger nya affärsmöjligheter, men också stora utmaningar eftersom digitalisering ofta kräver utveckling av företagets redan existerande och ofta väl inarbetade verksamhet. Därför är det viktigt att göra en analys av de risker digitaliseringen kan innebära. Gör gärna en SWOT-analys i vilken ni tar med både möjligheter, utmaningar, faror och möjligheter. 

Det krävs uthållighet att genomföra en lyckosam digitalisering. Det krävs öppenhet och flexibilitet inför stora förändringar; hur ser det ut på ditt företag? Vad tycker du? Är du intresserad av att utveckla ditt företag?  

Våga – och agera! 

Någon måste börja om det ska bli av. Om du inte vill genomföra digitaliseringen på egen hand - och det ska du nog inte göra - utse en projektledare eller huvudansvarig och ge mandat att delegera inom rimliga ramar, kravställ en handlingsplan och följ upp. Du ska leda, överse och inta heiikopterperspektivet - inte utföra - så att ni håller rätt kurs.  

Följ upp, följ upp, följ upp 

Ge dig inte! Likt alla processer, tar digitalisering tid. Det är omfattande och många medarbetare kommer att känna sig utmanade och kanske protestera. Att sätta igång ett projekt är en sak, men att genomföra det ända till slutet är den verkliga utmaningen. Sätt tidsramar, skapa checkpoints för utvärdering, gör intervjuer med personalen för att säkra att de hänger med, fira etappsegrar…det finns många sätt att hålla projekt vid liv och se till att de genomförs. Din entusiasm och kämparanda kommer att smitta av sig och bidra till att ni lyckas. 

Vi förstår att det krävs både tid, kraft, planering och ekonomiska insatser för att digitalisera. Har du inte budgeterat för det ännu, så finns Capitalbox här för att hjälpa dig. Vi tillhandahåller företagskrediter på upp till 1 000 000 kr. för nystartade företag inom 24 timmar. Låt oss ansöka nu.