Skapad den 2021.11.08
Uppdaterad den 2021.11.08

Hur kompetensutveckling kan bidra till framgång


 

Kompetensutveckling är en positiv investering för vilket företag som helst - litet eller stort, nytt eller gammalt. Tyvärr är det ofta en förbisedd källa till företagsutveckling. Få skulle argumentera att det inte är bra att kompetensutveckla sin personal, men när det kommer till kritan, tvekar många arbetsgivare. Orsakerna till utebliven kompetensutveckling varierar. Nystartade företag tänker ofta att kompetensutveckling är något för framtiden eftersom nuet känns så intensivt. Företag mitt i en positiv och uppåtgående trend tänker ofta att de har tid att kompetensutveckla ”lite senare”och för företag som har det motigt, känns ofta kompetensutveckling som något dyrt och ibland onödig lyx. Men, tänk om och tänk smart!

Varför kompetensutveckla?

Mattias Dahl, vise VD för Svenskt Näringsliv, sammanfattar nyttan för både arbetsgivare och anställd väl i förordet till en broschyr från 2019 ”Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna”:

Många företag är helt beroende av att ha medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt förändras innehållet i många yrken av teknikutveckling och digitalisering. Det kräver att förutsättningarna för kompetensutveckling är goda för att säkra företagens konkurrensförmåga. Kompetensutveckling är naturligtvis lika viktigt för individen. Genom kompetensutveckling stärks individens långsiktiga anställningsbarhet och ger bättre förutsättningar för ett gott arbetsliv. Arbetsgivare och arbetstagare har därmed gemensamt intresse och ansvar för en väl fungerande kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen behöver vara kopplad till det arbete som ska utföras i syfte att bidra till att stärka företagens konkurrenskraft.”

Kompetensutveckling blir en win-win situation, förutsatt att tiden är rätt, att det finns en plan och att finansieringen är klar.

 

När är en bra tid för att kompetensutveckla?

Någon rätt tid för kompetensutveckling finns givetvis inte. Det beror bl a på faktorer såsom företagets behov, den anställdes behov, samhällets krav, branschens utveckling, trender, mm.

Vi vet dock att företag som kontinuerligt kompetensutvecklar är mer lönsamma och anses vara en attraktiv arbetsgivare. Att inte vänta med kompetensutveckling borgar för att du tänker framåt, att du vill utveckla ditt företag och att du månar om dina anställda. Således är det en god idé att göra en plan för hur ditt företags kompetensutveckling ska se ut och lägga in den i din affärsplan. En utbildningsinsats utgör en investering i framtiden och om en eller flera av de anställda slutar sin anställning på företaget så kanske det är ett annat företag som får tillgodogöra sig frukterna av utbildningsinsatserna.

 

Planera in kompetensutveckling

Analysera behovet utifrån flera perspektiv

Vad behöver företaget för kompetens? Är den kunskapen bestående eller dagsfärsk? Vem i företaget behöver kompetensen? Alla? Alla lika mycket? Vad behöver dina medarbetare? Hur vet du vad de behöver? Hur tar du reda på det? Du kan göra en övergripande plan till att börja med och fylla på vartefter du inhämtar kunskap. På capitalbox.se finns en användbar barometer du kan använda dig av för att göra en kartläggning.

 

För vem kompetensutvecklar du?

Du gör det för ditt företag och för dina anställdas skull. Ju mer du satsar på ditt företags humankapital, desto bättre. En viktigt person i det sammanhanget är du. Du som ägare och företagsledare är en viktig del i kompetensutvecklingsplanen och du är en förebild för dina anställda. Du har allt att vinna på att utveckla dig - både som företagare och som person.

En del kollektivavtal innehåller regler för kompetensutveckling. Det kan handla om en viss summa per anställd och år eller att ett visst antal timmar ska ägnas åt lärande. Det finns ingen lag som ger någon rätt till kompetensutveckling men arbetsgivaren har huvudansvaret för att de som arbetar har tätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Inom arbetsmiljölagstiftningen finns också kunskapskrav att beakta.

 

Hur finansierar jag företagets kompetensutveckling?

All utbildning kostar inte och det finns bra utbildningar som är gratis på nätet. Du kan ordna så att en erfaren och kunnig person blir mentor för de mindre erfarna eller så kan ni anordna en dag tillsammans där ni utbildar varandra. Utbildningar som kostar är en god investering och att använda ett företagslån för att satsa på utbildning kommer troligen att betala sig i framtiden. CapitalBox erbjuder flexibla lösningar för dig som planerar att investera i ditt humankapital för att nå framgång.