Ferratum SMF Sommarbarometer 2018

SME-barometern riktar sig mot entreprenörer som hjälper små och medelstora företag i olika länder och kartlägger deras åsikter, känslor och attityder mot entreprenörskap och affärsutveckling. Barometern syftar också till att förbättra den bredare förståelsen av affärspraxis, företagskulturer och de ekonomiska förutsättningarna för små och medelstora företag på olika marknader. Ferratum Sverige var en del av den första SME-undersökningen där vi tittar på beteende under sommaren i FERRATUM SME SUMMER BAROMETER 2018 ™.

FERRATUMS INDIKATOR: NORDISKA SMF INVESTERAR I KUNSKAP OCH KOMPETENSUTVECKLING

Den första Ferratum SMF Indikator för Framtidsklimat visar att det inte finns några tecken på att nordiska företag saktar ner under sommaren, trots den allmänna uppfattningen att nordiska länder tar långa pauser under denna period. I år planerar svenska små och medelstora företag att investera mer än under sommarperioden förra året, medan finska entreprenörer avslöjar att de tänker fokusera sina investeringar på personal, vare sig det handlar om att anställa ny talang eller utbilda befintlig personal.

”Enligt EU-kommissionen är över 66 procent av den svenska arbetskraften anställd inom små och medelstora företag, så när SMF minskar sin verksamhet eller har stängt under sommaren påverkar det hela samhället. Den snabba tillväxten av små och medelstora företag i Sverige stöds mycket av den relativt lätta tillgången till kredit. På Ferratum gör vi vårt bästa för att se till att våra företagskunder får det ekonomiska stöd de behöver för att deras företag ska växa.” – Georgios Sideris, Ferratum Sverige

Kommer du att ansöka om extern finansiering inom de kommande sex månaderna?

Flexibla finansieringsalternativ krävs för tillväxt under ekonomisk osäkerhet

Ferratums undersökning visar att traditionella banker fortsatt ger vika för andra, mer flexibla finansieringslösningar. Resultaten visar att i genomsnitt ligger nya finansieringslösningar över traditionella banker med tre procent, vilket indikerar en växande efterfrågan på mer flexibla finansieringslösningar. Företagen i Nederländerna favoriserar främst nya finansieringsalternativ, där 42 procent av företagen föredrar alternativ finansiering över finansiering från traditionella banker.

Var får du ditt rörelsekapital från? (Välj 1-3 svar)

Sommaren är för försäljning – förutom när den inte är det

Enligt undersökningens resultat ses sommaren som den mest kritiska tiden på året för försäljning i Finland och Nederländerna. De tre länderna svarade att de under sommarmånaderna kommer att på att utveckla sina företag genom att skapa strategiska riktlinjer och kartlägga nya marknader. I länder som Sverige och Danmark ses sommartiden däremot ofta som en paus från jobb – med en fjärdedel av företagen i Sverige och en femtedel i Danmark som prioriterar semester över försäljning.

Vad betyder sommarmånaderna för ditt företag? 

Resultaten visar också att företag planerar att investera lika mycket eller mer pengar än de gjorde föregående sommar. Mest optimistiska var brittiska små och medelstora företag, och 41 procent av företagen svarade att de planerar att investera mer än föregående år, tätt följt av Nederländerna (35 procent) och Danmark (25 procent). Nästan en tredjedel av svenska företagen svarade dock att de tänker investera mindre i sommar än förra året.

Hur mycket investerar ditt företag under sommarmånaderna om man jämför med förra sommaren? 

Behov av fler flexibla finansieringslösningar

Av alla undersökta företag svarade 35 procent att de skulle söka extern finansiering under de närmaste sex månaderna, medan 41 procent sade sig vara osäkra. Ekonomin blomstrar i Storbritannien, där tre fjärdedelar av företagen planerar att ansöka om extern finansiering. Över hälften av de danska företagen sa sig vara osäkra om de skulle behöva extern finansiering.

De flesta företagen svarade att de under de kommande månaderna skulle söka tillväxt genom att expandera till nya marknader, genom sina investeringar eller genom att träna eller anställa personal. Företagen i Nederländerna, Danmark och Sverige sa att de skulle förlita sig på sina investeringar för sin tillväxt. En femtedel av företagen i Nederländerna sa att de hoppades på att kunna expandera till nya marknader, tätt följt av Storbritannien. I Finland är de mer försiktiga, istället fokuserade på att utbilda befintlig personal och anställa ny talang i hopp om att utöka sin verksamhet.

Hur tror du att den ekonomiska situationen ser ut för ditt företag om sex månader? 

Hur många anställda tror du att ditt företag kommer att ha om sex månader?

Den första Ferratum SMF Indikator för Framtidsklimat genomfördes i maj 2018 via en webbenkät till Ferratum SMF-kunder. Syftet med undersökningen är att kartlägga små och medelstora företags åsikter och attityder gentemot entreprenörskap i flera länder, bland annat Finland, Sverige, Danmark och Nederländerna.

Under 2018 svarade nästan tusen små och medelstora företag från de fem marknaderna på Ferratums barometer:

Vad betyder företagande för dig?

Hur nöjd är du med ditt företag för närvarande?

Vilken fas befinner sig ditt företag i för närvarande?

Beskriv hur internationell din affärsportfölj är.

Vilka drömmar har du som företagare?

Vad innebär sommarsemester för dig?

Hur lätt är det för dig att hålla isär arbete och fritid?

Om Ferratum Group

Ferratum Group är en internationell leverantör av mobila banktjänster och utlåning till privatpersoner och små företag. Sedan Ferratum grundades år 2005 med huvudkontor i Helsingfors, Finland, har företaget snabbt expanderat till 25 länder i Europa, Afrika, Syd- och Nordamerika samt Asien-Stillahavsregionen.

Som pionjär inom digital och mobil finansiell teknik, ligger Ferratum i framkant i utvecklingen av digitala banker. Ferratums mobilbank, lanserad 2016, är en innovativ plattform för mobila banktjänster som erbjuder en rad produkter, inklusive betalningar och överföringar i realtid – allt i en enda app. Den är för närvarande tillgänglig på fem europeiska marknader.

För mer information, besök: www.ferratumgroup.com

Kontakt:

Georgios Sideris
Country Manager Sweden
T: +46 70 753 90 59
E: georgios.sideris@ferratum.com