Skapad den 2022.01.25
Uppdaterad den 2022.01.25

Vad är hållbart företagande?

Begreppet hållbar utveckling syftar till goda sociala livsbetingelser utan att människans existens och förverkligande i samhället utarmar ekosystemens funktioner. Detta gäller företagandet i synnerhet, då många företag bidrar till att utarma ekosystemets funktioner, istället för tvärtom. Är du i startgroparna för att bilda ett företag, är det en god idé att tänka hållbart från början. Är du redan etablerad, är det dags att fundera på att växla om till hållbart företagande. De flesta ledningsgrupper är redan medvetna om vikten av att bli mer hållbara, och många har insett att bli hållbar är nödvändigt för att:

  • Attrahera och behålla skickliga medarbetare
  • Förbereda verksamheten inför eventuella framtida lagkrav
  • Leva upp till kundernas efterfrågan och förväntningar

Att med gott samvete kunna säga att ditt företag arbetar hållbart, kommer att löna sig i framtiden - både ekonomiskt och för vår planet.

 

Vad menas med begreppet hållbart?

Den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown introducerade begreppet ”hållbar utveckling” 1981 och 1987 antog FN:s världskommission för miljö och utveckling följande begrepp:

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  1. Att avskaffa extrem fattigdom.
  2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  3. Att främja fred och rättvisa.
  4. Att lösa klimatkrisen

De global målen gäller alla människor, företag och organisationer. Företag har en central roll i arbetet för att nå Globala målen. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla vara med och bidra. Här kan du ta reda mer om hur ditt företag kan arbeta aktivt med Globala målen och bidra till hållbar utveckling.

 

Vad är hållbart företagande?

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Det kan handla om att spara på egna resurser och minska på negativ miljöpåverkan. Att driva och utveckla företag på ett hållbart sätt innebär att göra mer än lagar och regler säger – det innebär att du tar ditt ansvar för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbart företagande är mer än enbart regelefterlevnad, riskminimering och varumärkesbyggande. Det behöver vara ett strategiskt filter genom vilket hela verksamheten genomlyses för att finna vägar till värdeskapande verksamhet. Hållbar utveckling driver innovation och framväxten av nya affärsmodeller.

Det är viktigare att börja med ett mål, än att inte göra något alls. Det som känns mest relevant för just ditt företag, är där ni ska börja. För vissa företag är det t ex viktigare att jobba med miljöbiten, medan andra behöver förbättra arbetsvillkor och produktion.

 

Vad är socialt hållbart företagande?

Social hållbarhet är något som är lika viktigt som all annan hållbarhet. Eftersom företag är uppbyggd av människor och att det är människor som arbetar i företagen, är social hållbarhet en nyckelfråga. Att arbeta socialt, är att inkludera alla och arbeta efter principen att alla har ett lika värde, t ex att använda könskvotering för att uppnå jämställdhet eller att aktivt arbeta med företagets arbetsmiljö för att undvika sjukskrivningar och  sämre lönsamhet. Du kan också ta ditt sociala ansvar genom att se till att produkterna du använder i ditt arbete kommer från industrier med bra arbetsförhållande oavsett vart i världen de finns. 

Social hållbarhet ökar i betydelse i rasande takt. Det kommer att bli enännu viktigare fråga i framtiden. I takt med att ungas sociala medvetenhet ökar kommer företag att behöva anpassa sig – och redan nu går många i bräschen för att skapa ett hållbarare samhälle.

 

Gräv där du står

Det kan kännas komplicerat att bli hållbar, men om du börjar att gräva där du står, kommer du troligen igång. Det troliga är att ni redan arbetar hållbart på ett flertal punkter. Tydliggör dem, skriv ned dem och kommunicera dem i företaget. Ta sedan avstamp i ert eget arbete och bygg på genom att aktivt arbeta med hållbarhet. Gör det gemensamt så att hållbarhet blir en värdering som ni lever efter och inte en pappersprodukt.

 

Hur kan CapitalBox bidra till hållbart företagande?

På CapitalBox vill vi bidra till ditt hållbara företagande. Vi kan bistå dig med företagslån vars syfte är att satsa på hållbarhet och förbättra både för er och för miljön.