Skapad den 2021.07.14
Uppdaterad den 2022.05.04

Hur fungerar marknaden för företagslån i Sverige

Marknaden för företagslån i Sverige bedöms vara på väg uppåt, bland annat på grund av de digitala låneprocessernas intåg. Även om många småföretagare upplever det som ett hinder att behöva kombinera sin privatekonomi med företagets ekonomi när de accepterar ett lån, så växer marknaden starkt och alltfler lån behandlas. Företag verkar låna mer ju större omsättning de har. Framtidsinvesteringar är vanligt men samtidigt är lån för att täcka upp likviditetsbrist mycket frequent förekommande.
 
Anledningarna till att ansöka om lån till företag är många och det finns många aspekter att tänka på när du funderar på att låna pengar till företaget. I den här bloggen kan du läsa om hur den svenska marknaden för företagslån fungerar.

 

Företagslån - Privatlån - Vad är skillnaden?

Skillnaden är som det låter; du lånar pengar till ditt företag när du tar ett företagslån och du lånar pengar till dig själv, när du tar ett privatlån. Det kanske låter enkelt, men det kan ställa till bekymmer om du, t ex tar ett lån till en företagsbil och sedan kör den privat. Oavsett vilket lån du tar, är du skyldig att betala tillbaka lånet och dessutom den ränta och andra avgifter som tillkommer.

 

Vem får ta ett företagslån?

En person som driver ett företag, är det enkla svaret. Dock varierar kraven och villkoren mellan olika långivare.

 

Vilka krav och vilka villkor finns för att få ta ett företagslån? 

Det finns allmänna krav som alla långivare har:

 • Företaget måste ha en giltig bolagsform.
 • Företaget måste vara registrerat i Sverige.
 • Företaget måste ha ett svenskt bankkonto.
 • Företaget måste kunna uppge en borgensman.

Förutom ovanstående punkter, kan långivaren kräva att:

 • Bolaget har varit verksamt i minst 6 månader
 • Alla ägare är bosatta i Sverige
 • Företaget bör ha en viss omsättning
 • Det får inte finnas några betalningsanmärkningar (en del långivare ger lån trots betalningsanmärkningar)
 • Minst ett bokslut ska kunna presenteras
 • Det kan finnas krav på vissa bolagsformer, exempelvis ett AB, och att det är registrerat hos Bolagsverket.

Därefter, varierar kraven beroende på vilket långivare du väljer att låna av. Därför är det viktigt att du jämför olika lånealternativ och lånegivare innan du sätter igång processen med att finansiera ditt företag.

 

Hur ser processen för att låna pengar till ett företag ut?

Förberedelse

Oavsett vilket slags lån du önskar ta, behöver du förbereda dig genom att:

 • Analysera vad för slags lån du behöver, vad du ska ha pengarna till och hur mycket du vill låna. En noga förberedd affärsplan kommer att efterfrågas oavsett vilken långivare du vänder dig till. Både du och långivaren tjänar på att det finns en nedskriven och genomtänkt affärsplan.
 • Ha dina finanser i ordning - både dina egna och företagets. Du som ägare behöver ha din ekonomi i balans och visa att du är att lita på. Vad gäller ditt företag, kommer en bank vilja se både en budget och en prognos för mer än ett år framåt. Budgeten ska vara aktuell och realistisk. För etablerade företag gäller bokslut och balansräkning.
 • Din kreditvärdighet kommer att synas i sömmarna. En kreditupplysning är en sammanställning över en persons ekonomiska ställning och kreditupplysningen används ofta som beslutsunderlag i samband med en låne- eller kreditansökan.
 • Helhetsbilden av dig och ditt företag är viktigt för långivaren. För att få hela bilden av ett företags förmåga att bära ett lån tittar långivaren på saker som affärsmodell, affärsplan, produkten eller tjänsten, hur bolaget styrs, ägarförhållandet, ledningens sammansättning, de anställdas funktioner; de finansiella siffrorna är bara en del av pusslet.    

Som låntagare bör du alltså vara beredd på att få frågor om varför du vill ta ett lån och du bör muntligen kunna beskriva hur du tänker kring ditt företag och dess utveckling som ett komplement till din budget och dina prognoser. Det är mycket värt att lägga ned tid på förberedelserna - öva på din muntliga framställning mer än en gång så att du känner dig säker och trygg.

Vilket slags lån ska jag söka?

Läs om vilka slags lån det finns att söka och avgår vilket slags lån som passar dig och ditt företags behov bäst. Det finns ett antal val du kan göra:

 • Banklån

Det traditionella sättet att låna pengar har länge varit att ta ett banklån och är fortfarande den viktigaste formen av extern finansiering för många företag i Sverige. Det finns olika slag banklån, exempelvis investeringskredit (behov av maskiner) , rörelsekredit (problem med likviditeten) eller kontokredit (kortsiktig rörelsekredit).

 • Almilån

Företagslån, som tillsammans med egen finansiering eller banklån kan ge tillgång till mer kapital. Utgångspunkten är att en annan medfinansiär ska finnas med.

 • Uppstartslån

Kreditform som nystartade företag kan ansöka om. Syftet med uppstartslån är att underlätta för nystartade företag att komma igång.

 • Företagskredit/Checkkredit

En företagskredit är en bra lösning för de företag som vet att de behöver återkommande tillskott av kapital och kan betala tillbaka på företagskrediten när likviditeten ökar. En vanlig form av företagskredit eller kontokredit är en checkkredit/checkräkningskredit.

 • Investeringslån

Ett investeringslån är ett privatlån utan säkerhet som är avsett för att du som låntagare ska kunna investera i en eller flera olika tillgångar. Investeringar i aktier, fonder, fastigheter, guld och olja är några exempel på vad lånet passar bra för.

 • Affärsänglar

En affärsängel är en privatperson som satsar sitt kapital - både pengar och tid - i nystartade företag, som en form av riskkapital. Företagaren får då tillgång till kapital, erfarenheter samt kontakter. Affärsängeln har ofta själv egen erfarenhet av att ha grundat, expanderat och sålt bolag.    

 • Investerare

En investerare är en person som lägger sitt kapital i en investering i hopp om att få en avkastning. 

 • Riskkapital

Riskkapital är ett samlingsnamn för kapital som riskeras vid investeringar och omfattar alla tillskott av kapital i ett företag som inte är lån. Riskkapitalinvesteringar kan ske enligt ett antal strategier men kan delas in i två huvudtyper: tillväxt eller utköp. 

 • Offentlig finansiering

Med offentlig finansiering avses den bredd av offentlig finansiering i form av bidrag och stöd som EU, Näringsdepartementet och andra offentliga organisationer erbjuder svenska entreprenörer som riskavlyft vid affärsutveckling.

 • Crowdfunding

Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa.

 • Företagslån

Ett företagslån är ett lån till företag. Det finns olika typer av lån till företag - främst uppdelat i två kategorier: företagslån med säkerhet eller företagslån utan säkerhet. Att ta ett lån med säkerhet innebär att du kan erbjuda ett föremål som garanti när du lånar pengar, exempelvis fastighetspant, varulager eller bilar som finns i företaget. Om ett företag inte skulle klara av att betala tillbaka företagslånet kan långivaren kräva att säkerheten säljs. Ett lån utan säkerhet är ett lån där du som låntagare inte behöver lämna pant i form av exempelvis en bostad eller en bil för att få låna pengar. Blancolån, privatlån och banklån är benämningar som nästan alltid avser ett lån utan säkerhet. 

Läs mer om hur du väljer det bästa företagslånet för dina affärsbehov.

 

Vilka delar består ett företagslån av?

 • Ränta

Ränta är det avgift du betalar för att få låna. Det är en procentsats av den summa du lånar. Du kan ha rörlig ränta, vilket innebär att räntan går upp och ned i förhållande till marknadsräntan.
Du kan också ha fast ränta, vilket innebär att räntan är densamma varje månad. Du ”låser” räntan vid lånetillfället och i en period framåt, vanligtvis 1,3 eller 5 år - oavsett vad marknadsräntan ligger på för tillfället.

 • Amortering

En amortering är den delsumma av det faktiska lånet du betalar av varje månad. Summan varierar beroende på storleken på ditt lån. Har du förhandlat dig till ett amorteringsfritt lån, innebär det att du - under en period - inte amorterar utan endast betalar ränta varje månad. Förr eller senare, betalar du dock av lånet i form av månadsamorteringar.

 • Avgifter och övriga kostnader

Ofta förekommer olika avgifter i samband med utlåning. Dels betalar du ofta en uppläggningsavgift för att långivaren handlägger lånet åt dig. Du kan få betala en aviavgift för att täcka kostnaden för månadsfakturan som skickas till dig. En annan avgift är fölängningsavgiften, vilket är den summa du betalar om du behöver förlänga lånet. En påminnelseavgift skickas till dig om du inte betalar lånet på utsatt datum varje månad (enligt lag högst 60 kr). Dröjer det en längre tid innan du betalar, kan du få en förseningsavgift (högre än påminnelseavgiften). Skulle du inte betala, trots påminnelser och dröjsmålspåminnelser, gå ditt ärende till ett inkassobolag som får till uppdrag att driva in skulden och du får betala en inkassoavgift på högst 180 kr.

 • Lån med säkerhet eller utan säkerhet?

Ett företagslån med säkerhet betyder att du ger någonting i ”pant” till utlånaren. Det kan exempelvis vara ett hus, en bil eller en båt. Det minskar risken för utlånaren, om du av någon händelse inte skulle kunna betala tillbaka lånet. Företagslån utan säkerhet (utan borgen) förekommer också. Då kräver inte utlånaren någonting av dig utan lånar ut pengar ändå. I det fallet, kommer utlånaren att bedöma risken utifrån ett annat perspektiv.

 • Vilka sekretesskrav har banken eller långivaren?

I all bankverksamhet råder sekretess och den är lagreglerad (1 kap. 10 §). Det innebär att alla som arbetar på bank har tystnadsplikt. Sekretessen är en förutsättning för att du med förtroende ska kunna vända dig till en bank för att få råd och vara säker på att de uppgifter du lämnar inte förs vidare till utomstående.

 • Vad är GDPR[1] och hur påverkar det mig när jag ska ta ett företagslån?

Den 25 maj 2018 fick Sverige och övriga länder i EU en ny gemensam lagstiftning, GDPR (General Data Protection Regulation), som handlar om hur företag får behandla personuppgifter. Som låntagare har du tre rättigheter som är aktuella för dig som låntagare när kreditgivaren behandlar dina personuppgifter.

    1. Rätt till information

Du har rätt att få reda på när dina personuppgifter behandlas. Informationen om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av kreditgivaren när uppgifterna samlas in och när du som låntagare begär det.

    2. Rätt till radering

Du har rätt att vända dig till en kreditgivare och be att uppgifterna om dig raderas.

    3. Rätt till rättelse

Du har rätt att vända till dig kreditgivaren och be att få felaktiga uppgifter rättade.

 

Hur snabbt kan jag låna?

Det tar oftast bara några minute att ansöka om ett företagslån på nätet. Går du till en bank (beror på vilken bank du valt), tar det ca. 1-5 bankdagar efter signerat skuldebrev. Om du signerar ett fysiskt skuldebrev per post kommer banken normalt att utbetala lånet efter 2-5 dagar efter inkommet skuldebrev. Att få pengarna in på kontot, varierar också mellan olika långivare. Om din ansökan blir godkänd finns pengarna på företagets bankkonto inom 1 till 2 bankdagar.

 

Hur mycket kan jag låna?

Det beror på var du tar ditt lån. Kruxet är att inte låna mer än vad som behövs för den plan du har och - framför allt - inte låna mer än du har råd med. Lånar du för mycket kan konsekvenserna blir att du inte kan betala tillbaka lånet, vilket medför fördyringar i form av förseningsavgifter eller förlängningsavgifter. Det kan också gå så långt att du behöver göra dig av med personal eller i värsta fall hamna i konkurs. Men, lånar du för lite, kan det också få negativa konsekvenser beroende  vad du ska ha lånet till, förstås. Det du planerat kanske inte går att genomföra eller inte tar ordentlig fart på grund att du räknat för snävt. Därför är det viktigt att göra en bra och genomtänkt plan från början.

Summorna som erbjuds ser olika ut beroende på vilket slags lån du har siktat in dig på. Om du, exempelvis, söker en investerare handlar det ofta om sexsiffriga belopp eftersom en investerare jobbar långsiktigt och räknar med att företaget behöver få en ordentlig knuff framåt. Tar du ett Mikrolån, får du låna högst 200 tkr. Företagslån från en del låneinstitut erbjuder lån från 10 tkr upp till några miljoner medan andra går mycket högre och erbjuder upp till 60 milj. 

 

Hur ser återbetalningsplanen ut?

Det finns två olika typer av återbetalning; rak amortering och annuitet. Med rak amortering, som är vanligast, återbetalar du ditt lån med en lika stor summa varje månad. Väljer du att amortera lika stor summa varje månad kommer räntekostnaden - och därmed också månadsbetalningen för lånet - sjunka för varje månad som går. Men annuitetsamortering betalar du både för amortering och ränta, en lika stor summa varje månad lånet ut.

 

Kan jag ångra ett lån?

Du ska meddela långivaren att du ångrar dig. Om lånebeloppet har betalats ut är du skyldig att betala tillbaka lånebeloppet och betala ränta till långivaren. Du måste betala tillbaka beloppet senast 30 dagar efter det att du meddelat att du ångrat dig.

 

Kan jag betala tillbaka ett lån tidigare än beräknat?

Ja, hos många långivare kan du lösa lånet i förtid utan extra kostnad medan du hos andra måste betala en avgift. Värt att undersöka innan du tar lånet. Det kan vara bra att välja en längre löptid trots att du räknar med att betala av lånet. På så sätt blir månadskostnaden lägre de månader likviditeten är låg. 

 

Du är inte ensam om att fundera på att ta ett företagslån

Alla företag behöver hjälp med finansiering ibland. Många företagare ställs inför ett behov av tillskott av kapital förr eller senare. Idag startar vi många fler företag än för 25 år sedan och trenden pekar stadigt uppåt, vilket betyder att det behövs fler alternativa lånegivare, speciellt som många mindre företag finner det svårt och alltför byråkratiskt att ansöka och få ett företagslån. 

När behovet av företagslån ökar, ökar även behovet av att kunna jämföra olika långivare och villkor. Möjligheten att göra en digital och smidig jämförelse ökar konkurrensen på marknaden vilket kan innebära bättre villkor för kunden. Idag finns det flera låneförmedlare som underlättar när du gör en digital och snabb jämförelse. Det lönar sig att avvara någon timme åt att jämföra långivare, då deras erbjudanden och avgifter varierar rätt kraftigt. Förberedelsearbetet inför att ta ett företagslån är således A och O.

På CapitalBox erbjuder vi ägare av små och mellanstora företag det rörelsekapital de behöver – när de behöver det. Välj att låna från CapitalBox eftersom vi kan godkänna företag snabbare och oftare, tack vare vår utmärkta teknik och utbildade lånerådgivare. Välkommen att ansöka idag!

 

[1] Vill du veta allt om GDPR och vad som är aktuellt för dig kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndigheten https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/

 

 

Ansök om ett företagslån redan idag!