Skapad den 2021.06.11
Uppdaterad den 2021.06.11

Var kan jag ta ett företagslån?

De två vanligaste sätten att ta ett företagslån, är att gå till banken eller till ett finansieringsbolag. Ett tredje alternativ är Almi Företagspartner AB. Dessa tre ställer olika villkor för att få låna pengar och dessa ska vi kika närmare på i det här blogginlägget.

 

Banken

Att gå till banken för att låna pengar, är ett alternativ som funnits med länge och bankens villighet att låna ut pengar till företag har varierat under decennierna. För att få låna pengar av en bank, behöver du förbereda dig. De flesta banker tittar på följande i din ansökan:

  • dig som företagare: erfarenhet, privatekonomi, referenser och utbildning
  • din affärsplan: om den är realistisk och detaljerad
  • din budget:  hur du ekonomiskt planerar att driva ditt företag de närmsta årets
  • övriga ägare av företaget: om det finns fler än du
  • om det finns revisor eller ekonomihjälp
  • är företaget redan etablerat, vill banken också ses balansräkning och bokslut

Ofta, vill banken ha någon form av säkerhet för att de lånar ut pengar. Det finns olika former av säkerheter, till exempel att du intecknar något av värde som du äger, exempelvis en bostad, en fastighet eller mark.

Banken kan också kräva en borgen, där en borgensman förbinder sig att betala skulden i det fall att låntagaren inte kan betala. Borgensmannen kan även vara företagets ägare.

 

Finansbolag

På senare tid har en marknad av finansbolag vuxit fram. Ett finansbolag är ett företag som bedriver verksamhet som frigör kapital antingen åt näringsidkare eller till privatpersoner.

Precis som banken, kräver ett finansbolag att du visar upp en affärsplan och en budget. Dessutom kräver de allra flesta finansbolag att du blir personligen ansvarig för de företagslån du tar. Ett företagslån är dock ofta ett alternativ till ett banklån, eftersom det är svårare att få ett lån via en bank - speciellt om du är relativt nystartad och inte har så mycket att visa upp i form av ekonomisk tillväxt.

 

Vad är skillnaden på bank och finansbolag?

Skillnaden mellan bank och finansbolag är att traditionella banker i huvudsak sysslar med inlåning, utlåning och överföring av kapital. Till skillnad från finansbolagen, erbjuder inte bankerna factoring eller leasing.

 

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB ägs till 100 procent av svenska staten. Almi erbjuder fyra olika lån; företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering. Almi vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Det kan till exempel gälla en marknadssatsning, produktutveckling eller en investering i produktionsutrustning.

För att kompensera för den högre risken och inte konkurrera med bankerna, tar Almi ut en ränta som är högre än genomsnittlig bankränta. Amorteringar på lånet anpassas till ditt företagsutveckling och ekonomiska situation. Almis bedömning baseras på företagets möjligheter och det viktigaste är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen.

 

Innan du lånar - läs och ta kontakt

Innan du skrider till verket och tar ett företagslån, är det viktigt att läsa på om vilken typ av lån som passar dig och dina behov. Många företag jobbar brett, med både privat- och företagsförsäkring. Tänk på att det betalar sig i längden att välja en partner som är specialiserad på just företagslån. Låneerbjudandena ofta är villkorade med olika typer av säkerheter som du behöver ha kunskap om - bäst att prata med en specialist. Du vinner på att ägna lite tid så att du hittar det lån som passar ditt företag bäst.