Skapad den 2021.07.08
Uppdaterad den 2021.11.24

Vilket är det bästa lånet för mig?

Om du är på jakt efter det bästa företagslånetför ditt företag, kan det löna sig att lägga lite tid på att välja rätt lån. Hur vet jag vad som är rätt lån för min firma? Den frågan är svår att svara på och varje lån är en individuell process, men du kommer kanske närmare svaret genom att göra följande:

 

Förbered dig innan du kontaktar en lånegivare

Tänk, tänk, tänk

När du startade ditt företag, är chansen stor att du hade funderat ett tag. Tänkt, drömt, räknat, pratat med vänner, läst på, skissat, tänkt igen, osv. Detsamma gäller när du ska ta ett företagslån för ditt företag. Det är är ett stort kliv framåt och kommer förhoppningsvis ge ditt företag ett lyft och flytta fram positionerna. Således bör du ägna lika mycket tid åt den här expansionsfasen, som du gjorde när ni startade. Ge dig själv den tid du behöver för att göra ett så klokt val som möjligt. Det kan tyckas att du går omkring och dagdrömmer, men du går egentligen omkring och smider spännande

planer.

Läs, läs, läs

Det finns mycket information om företagslån på nätetdär en del erbjuder snabba företagslån och andra fokuserar på företagslån utan borgen.

Rita, skissa, räkna

Även om du har allt i huvudet, lönar det sig att få ned tankar och planer på papper. Dels för att det är ett sätt att få syn på tankestrukturer och dels för att du så småningom kommer att behöva presentera dina planer för en framtida utlånare.

När du bestämt dig för att låna och till vad, behöver du räkna på:

  • Summan du önskar låna
  • Räntan du troligen kommer att betala
  • Eventuella avgifter som tillkommer

Det du gör i det här läget, är en kalkyl mellan tummen och pekfingret så att du har ett hum om vad det handlar om för pengar.

 

Be en någon om feedback

Be en vän, be någon du respekterar eller en erfaren affärsidkare eller mentor om feedback på dina planer. Lyssna, skriv ned men gå inte i försvar - var öppen för andra synvinklar än din egen.

Gör om, gör bättre

Troligen kommer du att få ytterligare idéer eller råd som påverkar ditt val. Återgå till dina skisser och uträkningar och vässa dina planer.

Skrid till verket

Börja leta bland det utbud av lånemöjligheter som finns därute. Du är förberedd, du vet vad du behöver och nu gäller det att hitta den lånegivare som passar dina planer bäst.

 

Vad är viktigast att tänka på?

Ta reda på vilka olika slags lån som finns att tillgå. I en finansieringsrapport från 2019 av Företagarna, beskrivs vilka lån som är mest förekommande i Sverige idag och och vad företagarna tycker är viktigt när de söker finansiering:

”Det som anses viktigast för företag som sökt lån är totalkostnaden av avgifter och ränta (56 procent). I genomsnitt betalade företagen 3,6 procent i ränta på befintliga lån vilket är i nivå med föregående undersökningar. Bemötandet och kundservice från kreditgivaren upplevs också som viktigt, liksom rimliga krav på säkerhet. ”

(sid 2 i rapporten)

Företagarna skriver också att:

”Det finns alternativ för företagare som behöver finansiering men fått nobben av storbankerna. Till dessa ”nya” finansieringslösningar kommer också de mer konventionella finansieringslösningar som erbjuds av affärsänglar och riskkapitalister av olika slag. …För nystartade och tillväxtorienterade företag kan dessa källor erbjuda alternativa lösningar ofta starkt förknippade med olika tillväxtfaser i företagandet. ”

(sid 18 i rapporten)

 

Således är det en god idé att även undersöka de privata finansieringslösningarna som erbjuds, förutom av bankerna. Det finns många alternativa aktörer som ger lån till företag och du bör läsa in dig på vad de olika aktörerna erbjuder, vilket innebär att du behöver läsa även de finstilta.

 

Olika låneerbjudanden

Det finns olika sätt att finansiera sitt företag. De mest förekommande är:

  • Peer 2 Peer-lån är ett privatlån eller företagslån som ges av investerare och finns både som privatlån och företagslån. Du behöver inte träffa investeraren personligen, utan transaktionerna sker via olika plattformar.
  • Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen. Gemensamt för allt riskkapital är att hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat om inte företaget utvecklas som planerat.
  • Affärsänglar är privatpersoner med egen erfarenhet av driva företag och pengar att satsa andras i potentiella affärsidéer. Ofta sker investeringen i nystartade och växande företag i snabbväxande branscher.  Affärsängeln vill samtidigt få god avkastning på sin investering och är därför beredd att genom eget arbete bidra till att företaget utvecklas. Engagemang från en eller flera affärsänglar kan ofta vara mycket värdefullt i början av ett företags utveckling.
  • Investerare satsar i företag i hopp om att få större avkastning än, t ex bankerna. Ofta är investeraren inblandad i skötseln och progressionen av företaget - speciellt den ekonomiska.
  • Låneinstituten lånar bara ut pengar, till skillnad från bankerna som både sysslar med utlåning, inlåning och överföring av pengar. Många låneinstitut finns på nätet, vilket gör dem lättillgängliga för alla.

 

Ta ett företagslån där du får både bra villkor, ett bra bemötande och kundservice - utvecklas med CapitalBox

Bankernas ovilja att bevilja lån har gynnat finans-, bank och kreditinstitutens framväxt, speciellt till förmån för småföretagare. Idag är det vanligt att ta ett företagslån på nätet och konkurrensen frammanar god service och bra villkor.

På CapitalBox jobbar vi, till skillnad från bankerna och andra finansiärer, med andra kriterier såsom din affärsidé, ditt kassaflöde, din personliga historia - oavsett om ditt företag är väletablerat, har många anställda eller hög omsättning. Genom vårt samarbete, diskuterar vi fram en lösning som vi tror passar dig och ditt företag i det sked ni befinner er och i linje med de planer du långsiktigt har för ditt företag.

Hos oss är det tryggt, enkelt och snabbt att ansöka om ett företagslån och vi har inga startavgifter, inga dolda kostnader eller avgifter. Du får an anpassad avbetalningsplan och vill du, kan du betala av lånet i förtid. Vi finns till för att du ska lyckas - då lyckas även vi! Win-win!