Skapad den 2021.12.16
Uppdaterad den 2022.07.11

Hur länge kvarstår en betalningsanmärkning?

Många stoppar huvudet i sanden och tänker ”det händer aldrig mig” när betalningsanmärkningar kommer på tal. Men faktum är att det kan hända vem som helst om man inte är uppmärksam. Ingen skillnad görs på klass, bakgrund, kön eller ålder - det handlar bara om betalningsförmåga och att betalningarna sker i tid. Även om ingen vill få en betalningsanmärkning, är det bra att skaffa sig kunskap om vad som gäller om det ändå skulle inträffa och - framför allt - vad du kan göra för att förebygga att problemet uppstår. 

 

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering som talar om att du inte har skött dina betalningar. Det finns ett register över misskötta krediter som bankerna och kreditinstitut har hos kreditupplysningsbolagen. Registreringen syns vid en kreditprövning men kan bara ses av kreditgivare som står under Finansinspektionens tillsyn. 

Om ett krav går vidare till kronofogden betyder inte det att du får en betalningsanmärkning. Får du ett brev av kronofogden om ett betalningsföreläggande, bör du agera så snabbt du kan för att reda ut vad det är för krav och vad du kan göra, annars riskerar du att få en betalningsanmärkning. Gör du ingenting alls när du får ett betalningskrav riskerar du att få en betalningsanmärkning. Är du i stället är aktiv under hela kravprocessen och bestrider ett betalningskrav får du ingen betalningsanmärkning av kronofogden. Det gäller även om du skulle förlora målet i domstolen. Det är först om du inte följer en lagakraftvunnen dom och om betalningsmottagaren går till utmätning som du riskerar att få en registrering. 

 

Vem får en betalningsanmärkning? 

Privatpersoner samt enskilda näringsidkare riskerar att få betalningsanmärkningar. Även barn under 18 år kan få betalningsanmärkningar. Har du som privatperson fått en anmärkning finns det fortfarande möjligheter till lån med betalningsanmärkning så länge du inte har en aktiv skuld hos kronofogden.

 

Hur länge ligger en betalningsanmärkning kvar? 

För privatpersoner försvinner betalningsanmärkningar vanligtvis tre år från och med den dag som anmärkningen registrerades. För företagare kan anmärkningen finnas kvar i fem år. Enligt familjens jusris.se gäller: 

Som utgångspunkt gäller att en anmärkning ska tas bort när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Hur länge uppgifter om en person ligger kvar beror därför på vilken typ av skuld det är. Generellt gäller att en betalningsanmärkning ska tas bort senast efter tre år från det att skulden uppstod. Rör det sig om en uppgift om en begäran av kreditupplysning så ska uppgiften tas bort senast efter ett år. En uppgift om skuldsanering ska tas bort senast efter fem år.  

https://www.familjensjurist.se/fraga-juristen/ovrigtannat/gar-det-att-fa-bort-en-betalningsanmarkning/ 

 

Vilka konsekvenser kan en betalningsanmärkning få för mig och mitt företag? 

Konsekvenserna av en betalningsanmärkning kan bland annat leda till att du inte kan: 

  • låna pengar från banker och kreditbolag 
  • köpa på avbetalning eller på faktura 
  • få ett hyreskontrakt på en bostad 
  • få ett telefonabonnemang 
  • ansöka om kreditkort 

 

Kan jag få ett företagslån trots att jag fått betalningsanmärkningar? 

Det finns långivare som erbjuder sms lån trots skuld hos Kronofogden. Dock bör du vara medveten om att det kommer att krävas mer av dig i form av dokumentation och bevis av hur du planerar att driva ditt företag för att inte hamna i samma situation igen. Även saker som att skaffa mobil, handla online på faktura eller teckna abonnemang blir problematiska. Dessutom kommer troligen summan du beviljas att vara lägre än om du inte haft en betalningsanmärkning, för att du ska kunna bevisa att du betalar tillbaka inom avtalad tid. Dock finns det företag som erbjuder lån - trots betalningsanmärkningar. På Capitalbox tar vi även emot din ansökan även om du har en anmärkning och bedömer varje enskilt fall separat. 

 

Skuldsanering - ett alternativ? 

I stället för att dra på dig fler skulder så kan du ta ett så kallat skuldfinansieringslån eller omstartslån, pantlån eller göra en skuldsanering. Företag kan ansöka om skuldsanering. Då gäller att: 

  • du betalar under tre år 
  • du kan inte få en kortare betalningsplan eller betalningsfria månader 
  • du måste kunna betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet per kvartal under din skuldsanering 
  • du kan välja att betala månadsvis, halvårsvis eller kvartalsvis 
  • företaget måste ha drivits på ett seriöst sätt 

 

Agera innan du hamnar i registret 

Undvik att hamna i skuldträsket genom att betala dina räkningar i tid. Får du ett felaktigt krav, ska då bestrida det genom att kontakta inkassobolaget respektive Kronofogden. Bestrider du inte, tolkas det som att du ger ditt medgivande. Kommunikation är A och O! 

 

Vi på Capitalbox finns här för att hjälpa dig om du skulle hamna i ekonomiskt trångmål. Att överväga att ta ett företagslån för att undvika att få betalningsanmärkningar är ett klokt beslut. Du får hjälp, rådgivning och kan andas ut samt få en tidsfrist att göra nya planer för att hamna rätt igen.