Skapad den 2020.05.26
Uppdaterad den 2021.12.15

Företagslån utan säkerhet

Vad är ett företagslån utan säkerhet? 

Många friska och blomstrande små- och medelstora företag har inte de specifika säkerheter som krävs för att kvalificera för ett företagslån hos den lokala banken. 

Oroa dig inte, det finns fortfarande långivare som inte kräver att deras lån säkras med specifika säkerheter och långivare som endast kräver en allmän pant istället för särskilda säkerheter. Dessa kan vara bra alternativ för många företag. 

Ett osäkrat företagslån är ett lån från en långivare som inte kräver någon form av säkerhet från ett företag eller dess ägare. Beslutet grundas endast på applikantens kreditvärde. 

Många småföretagare är intresserade i ett lån eller kredit för deras företag, men har inte de särskilda säkerheter som en bank kan kräva, så som fastigheter, stora lager eller andra tillgångar. 

 

Ger banker ut företagslån utan säkerhet? 

Banker godkänner oftast inte företagslån utan någon form av specifik säkerhet, de föredrar att utvärdera kreditvärdet hos ett företag baserat på värdet av särskilda tillgångar och tar pant på dessa tillgångar. På så sätt kan banken markant minska risken med att godkänna lånet. Att kräva säkerheter kan göra lån omöjligt för företag utan tillgångar eller företag som har svårt att värdera eller sälja sina tillgångar - men som på andra sätt är en pålitlig potentiell låntagare. 

 

Kräver CapitalBox några särskilda säkerheter för att säkra sina lån? 

CapitalBox tecknar lån för små och medelstora företag baserat på företagets grundläggande aspekter, så som kassaflöde, kredithistoria, och annat som bevisar ett stabilt företag; inte grundat på värdet av företagets tillgångar. Företagets kreditprofil, ägarens personliga kreditvärdighet, hur länge företaget har funnits och dess penningflöde, övervägs när det kommer till att utvärdera verksamhetens kreditvärde. Detta gör det möjligt för många stabila företag att få ett garanterat företagslån, även om de inte har de särskilda tillgångar som kan användas som säkerhet. 

När ett småföretag tar ett fast lån från CapitalBox så ger företagsägaren en personlig garanti för lånet, men det finns ingen pant på ägarens personliga tillgångar. 

Genom att använda personlig garanti kan företagare få tillgång till finansiering så fort som efter en arbetsdag utan att behöva fastigheter, lager eller andra tillgångar; och utan att behöva få sina tillgångar utvärderade och värderade. 

Om du har ett stabilt företag men är osäker på om du har tillräckligt med säkerhet att erbjuda, överväg att ansöka om ett företagslån för småföretag med CapitalBox och du kan få ett beslut för ditt företag kort därefter. 

Jämför krav för lån: 

  • Banklån: Oftast tecknar banker lån genom att kräva specifika säkerheter, en pant på tillgångar + en personlig garanti 
  • Utrustningsfinansiering: Utrustning som säkerhet + personlig garanti 
  • CapitalBox period lån: Kräver inga tillgångar som säkerhet, en personlig garanti krävs 

Företagslån från CapitalBox tillåter många företag som inte har tillgångar att använda som säkerhet för att ansöka om och få igenom ett företagslån, och därmed försäkra en stabil tillväxt av företaget.