Skapad den 2021.09.01
Uppdaterad den 2021.09.22

Fördelar med företagslån vid nyanställning

Att personalbehovet ökar snabbt kan vara en marig nöt att knäcka för dig som företagare - oavsett om du har ett aktiebolag och behöver anställa flera och olika kompetenser eller om du har en enskild firma och behöver anställa en person. Med tanke på effekterna av Covid 19, har frågor om rör personal och omsättning både ökat och förändrats till sin karaktär. Nu kan dock fler se ljuset i tunneln och det är dags att se över personalbehovet för att kunna komma på fötter igen. Det kan vara lättare sagt än gjort för många små och medelstora företag. Här får du en guide till hur du kan lösa de frågor som uppstår i samband med kostnader vid nyanställningar.

 

Detta ska du tänka på vid nyanställning

Om du som företagare behöver anställa personal uppstår det förstås en ny kostnad. Personalkostnader är dyra poster i budgeten av flera skäl. Dels för att vi har höga löner i Sverige, dels för att skatter och arbetsgivaravgifter är höga och dels för att du som arbetsgivare ska tillhandahålla vissa försäkringar, såsom:

 • avtalspension SAF-LO.
 • avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
 • trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • omställningsförsäkring (AGB och omställningsförsäkring).

Sammantaget blir det en betydande kostnad du måste räkna med och som kräver lite planering.

 

Är det skillnad på att anställa personal i olika bolagsformer?

Ja, reglerna skiljer sig åt beroende på vilket typ av företag du ska anställa personal i. Aktiebolag som har hög omsättning omfattas ofta av fler regler än exempelvis enskilda firmor. Det är regeringen som genom Skatteverket och Tillväxtverket som styr vilka regler, skatter och avgifter bolag i Sverige omfattas av. Följande företagsformer kan anställa personal:

 • Aktiebolag
 • Enskild näringsverksamhet
 • Handelsbolag och kommanditbolag
 • Ekonomisk förening
 • Ideell förening
 • Samfällighetsförening

Om du ska anställa personal i enskild firma behöver du titta närmare på reglerna som gäller för enskilda firmor. Det kan ha anställda i sin enskilda firma men då måste du registrera dig som arbetsgivare. I en enskild firma får du inte anställda dina egna familjemedlemmar och om en familjemedlem arbetar i ditt företag,  ska resultatet fördelas mellan er. Läs mer om vilka regler som gäller för anställning av familjemedlemmar. Du kan inte ses som anställd och inte heller anställda dig själv.

Har du ett aktiebolag kan du vara anställd i den egna verksamheten. Är du delägare i ett aktiebolag som tar ut lön eller förmån räknas du som anställd, och aktiebolaget ska då vara registrerat som arbetsgivare även om du inte har några andra anställda.

 

Vad kostar det att anställa personal?

Något som är gemensamt för de olika bolagsformerna är att arbetsgivaravgifter alltid ska betalas av företaget, något som också kallas sociala avgifter, samt andra avgifter såsom försäkringar. Det är ett stort ansvar att ha anställda och du kan läsa om vilka lagar och regler som gäller på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida.

Den samlade arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din arbetstagares lön. Det täcker arbetsgivaravgifter, semesterersättning och andra avgifter som förknippas med anställd personal. Genom att ta den anställdes lön och sedan multiplicera den med de procentenheter som står här ovan, kan du räkna ut grundkostnaden för att anställa en person. Dock är det endast utgiften för personen när den väl är anställd. Därtill tillkommer kostnader för rekrytering, upplärning, arbetsplats, arbetsredskap, mm - samt som nämnts ovan - andra omkostnader. Det är smart att göra en ordentlig kalkyl av all tänkbara kostnader, så att du är väl förberedd. Låt dig inte avskräckas av att anställa! Du kan inte göra allt själv och de mest tillfredsställande delen av att bygga företag, är att se det växa. Men, företagare har gått under just för att de inte expanderat i tid eller för att de inte förberett sig för alla kostnader.

 

Låna till nyanställning

Att ta ett företagslån till nyanställning kan vara ett klokt alternativ. Hjärnkapacitet, talang, kompetens, erfarenhet, kunskap och yrkesskicklighet är tillgångar att sätta värde på. När omsättningen stiger, det vill säga när det är fler kunder i butiken, på restaurangen eller vilken verksamhet du än bedriver, uppstår behovet av att satsa på socialt kapital, dvs personal, och du har möjlighet att ta igen det du eventuellt förlorat föregående år eller helt enkelt växa med ökad efterfrågan. Vilka företagslån som eventuellt passar just ditt företag kan du ta reda på genom att jämföra olika företagslån på nätet.

Det kan finnas olika skäl till att ta ett företagslån för att nyanställa medarbetare.

 

Brist på kapital

Ebb i kassan är givetvis en anledning att behöva låna pengar. Det kan löna sig att öka utrymmet för att kunna agera som företag på marknaden oavsett vad pengarna används till.

 

Tidsbrist

Om efterfrågan av dina tjänster eller produkter ökar snabbt, behövs mer personal. Det gör att du kan sälja mer till fler kunder, vilket ökar omsättningen. Då kan ett företagslån vara en nödlösning just här och nu, för att i slutändan bli till en investering och en långsiktig lösning

 

Expansion

Uppköp av ytterligare företag leder ofta till anställning eller övertagande av befintlig personal som blir till en ökad kostnad.

 

Långsiktighet

Genom att ta ett företagslån för att täcka kostnaderna för att anställa personal, kan du öka omsättningen i företaget och därmed skapa mer vinst på lång sikt. Kanske blir utgifterna större i början av att du tar ett företagslån, men i det långa loppet vinner du på att kunna sälja mer, oavsett vilken typ av produkt eller tjänst du erbjuder dina kunder.
 

Hur kan CapitalBox hjälpa?

Du kan med CapitalBox få hjälp till att täcka kostnaderna som uppstår vid nyanställning, inklusive  kostnader såsom rekryteringsprocesser och upplärning utöver arbetsgivaravgifter och liknande. Ofta är ansökningsprocessen kortare för ett företagslån, än för ett privatlån, och du behöver bara gå in på www.capitalbox.se för att göra en enkel och snabb ansökan.