Skapad den 2021.08.24
Uppdaterad den 2022.01.28

Vad är räntan på företagslån?

De flesta av oss vet att man betalar ränta på lån och att räntan kan variera - och inte minst - att räntesatsen utgör en betydande månadskostnad för ditt företag. Därför är det viktigt att du vet lite om de förutsättningar som gäller för företagsräntor och hur de påverkar din ekonomi.

 

Vad är ränta på ett företagslån?

Ränta på företagslån är en avgift du betalar för att du får låna pengar av någon person, en bank eller ett låneinstitut. Det är ingen teoretisk skillnad på räntor till företag eller till privatpersoner utan ränta handlar om pengar och storleken på räntan återges i % på det belopp som du lånar.

 

På vilket sätt bestäms räntor på företagslån?

Räntan på ett företagslån sätts efter hur hög risk banken eller låneinstitutet bedömer det är att låna ut pengar till ditt bolag. Riskbedömningen görs ofta genom att långivaren tar ut en kreditupplysning och de kommer troligtvis att be om en balansräkning.

Ditt företags kreditvärdighet är en viktig faktor och ett mått på din förmågan att betala dina skulder, såsom lån och fakturor.

Omsättningen är en annan viktig faktor och är ett mått på hur bra er försäljning går. En bra försäljning är en förutsättning för att ditt företag ska kunna utvecklas och att du kan betala tillbaka lånet, vilket en lånegivare ser som en av de viktigare faktorerna att titta på när de ska bevilja ett lån till företag.

Din personliga ekonomi är faktiskt också en indikator som en lånegivare gärna ser fungerar väl. Tar du ett företagslån, är det du som är ansvarig för att betala lånet och således är en god privatekonomi ett stort plus.

 

Hur kontrollerar jag räntan på mitt företagslån?

Den nominella räntan anger den ränta som kommer att krävas av dig och vad den kommer att kosta dig varje månad. Den nominella räntan inkluderar inte diverse avgifter och kostnader som tillkommer då du tar ett lån.

Den effektiva räntan visar den totala kostnaden för ett lån. Där ingår inte bara räntan utan också andra kostnader, till exempel uppläggningsavgift och aviavgifter, och är därför ofta lite högre än den nominella. Den påverkas också av hur många betalningar du gör på lånet per år - månadsvis betalning ger högre effektiv ränta än kvartalsvis betalning.

Den effektiva räntan ger den en mer rättvis bild av vad ett lån kostar, än om du bara tittar på den nominella räntan. Den effektiva räntan används som ett jämförpris mellan olika lån, vilket är viktigt för dig när du jämför olika lånealternativ.

 

Fast eller rörlig ränta på företagslån?

Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden. Om marknadsräntan stiger blir företagslånet dyrare - sjunker räntan sjunker blir lånet billigare. Fluktuationerna påverkar dock inte räntan oftare än ca var tredje månad. Väljer du rörlig ränta, är det bra om marknaden är relativt stabil. Om du planerar att återbetala ditt lån tidigt är rörlig ränta ett alternativ.

Fördelen med rörliga räntor är att du kan spara mycket pengar om räntesituationen sjunker. Du kan välja att att ändra rörlig till fast ränta när som helst om det behövs. Dessutom är åtagandeperioden kort, vilket innebär att du snabbt kan betala av lånet. Historiskt har rörliga räntor gett ett positivt resultat.

En nackdel är att kostnaderna stiger snabbt om räntorna stiger. Detta innebär att du måste hålla reda på räntesituationen och du behöver en buffert för eventuella ändringar.

Fast ränta innebär att räntesatsen är samma under hela räntebindningsperioden. Lån till företag med fast ränta ligger vanligtvis på ett till fem års återbetalning. Räntan kan varken stiga eller sjunka och det innebär att du vet exakt vilka kostnader du kommer att ha för företagslånet i framtiden.

Fasta räntor på företagslån är lämpliga för den som vill kunna förutse framtida kostnader och känna sig trygg i form av en exakt budget. Skulle marknadsräntan stiga över den fasta räntan, betalar du de facto en lägre ränta än om du valt rörlig. Du kan behöva betala en extra kostnad för säkerheten av att ha en fast ränta.

 

Vad är räntan på företagslån från CapitalBox?

Vi fastställer räntan på ditt företagslån individuellt. Det innebär att räntan fastställs för varje enskilt företag baserat på ditt företags kreditvärdighet och nuvarande försäljning. För att ta reda på vilken ränta ditt företag kan få, skickar du in en enkel ansökan (det tar några minuter) och vi kontaktar dig angående ditt erbjudande. Erbjudandet är inte bindande och gratis att erhålla.

 

Hur ansöker jag om ett företagslån online?

Du ansöker enkelt genom att fylla i vår låneansökan online, vilket kan göras på bara 5 minuter.