Skapad den 2022.01.06
Uppdaterad den 2022.01.06

Är det möjligt att höja kreditgränsen på ett företagslån?

Högre kreditvärdighet kan hjälpa dig att höja ditt övergripande kreditbetyg, något som i sin tur bidrar till att du även kan höja din kreditgräns. För att hjälpa dig på traven så kommer vi i denna guide fokusera på hur du stärker din kreditvärdighet, för att möjliggöra högre kreditnivåer.

 

Vad är ett kreditbetyg för något? 

Själva kreditbetyget är ett mått som avser beskriva kreditvärdigheten hos ditt bolag. Ju högre kreditbetyg, desto bättre kreditvärdighet och således betydligt större chans att ansöka om högre krediter. 

En annan aspekt som ett kreditbetyg vittnar om är att verksamheten i fråga har en god likviditet och betalningsförmåga, något som innebär att en viss kredit kommer med största sannolikhet att återbetalas inom definierad tid. 

 

Hur förbättrar man kreditvärdigheten? 

Du har gjort dig införstådd vid det här laget att god kreditvärdighet är avgörande för att ansöka om högre krediter. Dock så kvarstår frågan hur du faktiskt går tillväga för att höja kreditbetyget? 

Några av de fundamentala aspekter vilka tillsammans mynnar ut i god kreditvärdighet återfinns i form av följande punkter: 

 • Ordning och reda på vem du gör affärer med. 
 • Betala dina skulder i tid och miss aldrig några betalningar. 
 • Säkerställ att verksamheten har ett positivt kassaflöde
 • Ha en utarbetad och långsiktig plan med det hela. 
 • Återinvestera en del av dina vinster i verksamheten

Härnäst så kommer vi att mer utförligt beskriva ovanstående punkter för att göra dig införstådd med hur du ska förhålla dig till dessa som ett led i att stärka den övergripande kreditbetyget, något som i slutändan innebär en möjlighet att öka kreditgränsen på ett företagslån, vare sig det handlar om företagslån utan säkerhet eller vice versa.

 

Har kunskap om vem du gör affärer med 

Detta bör vara ganska självklart, men du skulle bli överraskad av hur många företagare som slarva med denna del. Genom att veta vilka du gör affärer med så undviker du att drabbas av otrevliga överraskningar. 

Om du har en stor fordran gentemot en eller flera kunder, varav en eller flera av dessa råkar gå i konkurs så kommer det hela att påverka din egen likviditet och skapa enorma problem för den egna verksamheten. 

Som ett led i att skydda dig mot det hela så har du ett flertal olika verktyg som du kan välja att tillämpa för att på så sätt minska chansen för ovanstående scenarion. De vanligaste som rekommenderas av experterna återfinns i form av följande: 

 • Kreditupplysning - Innehåller en övergripande bild kring verksamhetens välbefinnande när det kommer till den finansiella bilden. 
   
 • Kreditbevakning - Gör det möjligt att följa en verksamhet i realtid där du blir notifierad varje gång som en kredit förändring inträffar för aktören i fråga. 
   
 • Betalningsindex - En samarbetspartner som betalar sina fordringar i den sista minuten är en vanlig signal om att den finansiella bilden inte riktigt befinner sig i balans. 

Genom att anamma ovanstående så kan du ganska enkelt gardera dig mot många av de otrevliga situationer som kan uppstå när dina samarbetspartners ligger inne med dina fordringar!

 

Betala alltid dina fordringar i tid 

Även om det låter ganska självklart att du ska betala dina fakturor i tid så är det förvånansvärt många företagare som slarvar med det hela. Det finns exempel på bolag vilka uppvisar vinster på flera miljoner, samtidigt som de har en eller flera betalningsanmärkningar registrerade. 

Oavsett anledning så bör du alltid säkerställa att betala fordringarna i tid. Genom att dra på dig en betalningsanmärkning så kommer du att sänka bolagets kreditbetyg avsevärt under flera år, helt onödigt! 

För närvarande så kommer en betalningsanmärkning att finnas registrerad under 5 år, vilket i sig är riktigt länge och kan komma att sätta käppar i hjulet för dig vid upphandlingar om betydligt större kontrakt.

 

Fakturera dina kunder i tid 

Ett av de enklaste sätten att undvika ett dåligt kreditbetyg är att fakturera dina kunder i tid. Det hela medför att du undviker negativa situationer med verksamhetens kassalikviditet, något som innebär att du indirekt även minskar risken för sämre kreditvärdighet. 

Som entreprenör så bör du således ej vänta i sista stund med att skicka ut dina funderingar, utan ha som regler att så fort det finns utrymme att skicka fakturan, så ska du försöka göra det i, utan att själva verksamheten drabbas negativt. 

 

Återinvestera dina pengar i verksamheten 

Även om det vid första taget ej verkar påtagligt hur återinvesteringar i det egna bolaget kan komma att öka ditt kreditbetyg så är det hela vid lite eftertanke ganska givet. När du investerar en del av din vinst så stärker du bolagets likvida situation. 

Genom att göra det så kommer du att kunna betala dina fordringar i tid, undvika att bli lidande om en eller flera av dina samarbetspartners går i konkurs där de står med fordringar på ganska höga belopp som du väntar på. 

 

Han en långsiktig plan 

Även om det låter kliché så är det ytterst viktigt att ha en långsiktig plan när det kommer till att stärka ditt övergripande kreditbetyg. De verksamheter vilka inte är beroende av svängningar på den marknad som de jobbar mot utan tänker mer långsiktigt kommer i slutändan att klara av att upprätthålla en kreditvärdighet av högsta möjliga betyg. 

 

Vanliga frågor

Hur höjer man sitt kreditbetyg?

Det bästa sättet att höja och bibehålla en hög kreditbetyg är att säkerställa att du vet vem du gör affärer med, betalar dina fordringar i tid, påvisar solid likviditet och undviker att bli påförd några betalningsanmärkningar. 

Hur utvärderar jag vilken typ av finansiering som är bäst för mitt företag?

Detta är en fråga som endast du själv kan besvara. För att hjälpa dig på traven så måste du fråga dig vad pengarna ska gå till? Önskar du nyttja lånet i fråga löpande i form av mindre belopp eller är du ute efter en stor klumpsumma att investera i en ny maskinpark? Har du planer på att sälja av fordringar för att få in nya likvida medel eller skulle du även acceptera andra former av finansiering? 

Hur skiljer sig företagskredit från andra former av företagsfinansiering?

En företagskredit erbjuder dig möjligheten att ta av en kredit när du behöver så, där du blir påförd ränta och associerade kostnader endast för den delen av krediten som du väljer att nyttja. Du kan således nyttja det hela löpande utan att behöva betala höga avgifter, såsom är fallet för ett traditionellt företagslån.

Hur kan man öka ett företagskredit?

Det enklaste sättet att öka företagskrediten på är kunna uppvisa god kreditvärdighet. Ju bättre kreditvärdighet man har, desto enklare är det att öka sin kreditvärdighet och därav kreditbetyg, något som mynnar i betydligt högre chanser till att få igenom den företagskredit som man ansökt om.