Skapad den 2021.07.26
Uppdaterad den 2022.01.06

Hur kan ett företagslån påverka vinsten i ditt företag?

Att vara en entreprenör betyder att du har lätt att se lösningar på problem, att idéer dyker upp som du ser är möjliga att utveckla eller att du ser kopplingar mellan två företeelser som leder till något nytt. Du är en tänkare som funderar i duschen, i bilen eller i matkön; för att inte tala om när du ska somna på kvällen. Det är en härlig känsla att skapa en business eller ett företag! Det som ofta glöms bort, är att löpa hela linan ut och tänka på vad som händer när du väl satt igång. Hur ska du utveckla ditt företag? Hur ska du finansiera ditt företag genom hela resan? Vi ska kika närmare på hur du kan tänka för att driva ditt företag framåt med hjälp av företagslån

 

Vilka positiva effekter ger ett företagslån? 

Lösning på ett akut behov 

En företagslån kan - då ett akut behov uppstår - vara räddningen för ditt företag. Oförutsedda händelser kan inträffa, hur mycket du än planerar och är försiktig. Du, någon i din familj eller en nyckelperson på företaget kan bli sjuk. En bombsäker affär gick - mot alla odds - inte i lås. En pandemi drabbade världen. Orsakerna kan vara både tänkbara och otänkbara; det du behöver är en plan för vad du gör om en akut situation skulle uppstå. 

Givetvis är det bästa att ha en buffert. Det är något du helst ska sträva efter att bygga upp från start. Avsätt lite varje månad och fortsätt envist med det. 
 

Dock går det inte alltid att avsätta pengar eller så räcker inte dina avsatta summor. Då finns möjligheten att ta ett snabbt företagslån. Inom några dagar, kan du få skutan på rätt köl genom att ta ett företagslån för småföretag. Förbered dig inför en akut situation genom att göra det som behövs innan den uppstår. Se till att ha alla papper i ordning, kvitton redovisade, affärsplanen på plats, budgeten för de närmsta 5 åren upprättad och en målbild om vart du är på väg i sikte. I det fallet du skulle behöva ett akutlån, är det en bra idé att inte räkna för snävt eller för stort - låna bara det som behövs inom rimlig tid. 

 

Ekonomisk bro 

Driver du ett företag vars intäkter varierar stort under året, exempelvis ett sommarpensionat, en trädgårdshandel eller en skiduthyrningsfirma, kan det vara bra att veta att du kan ta ett företagslån för att överbrygga de intäktsfattiga tiderna. I sådan situationer är det viktigt att sätta av pengar under de tider som är intäktsrika, så att du kan betala av lånen du tagit för att överleva. 

 

Förbättra dina möjligheter att investera  

Ett lån till företag som vill investera är en fantastiskt möjlighet. En investering som är genomtänkt utifrån ett perspektiv där den ska ge positiv avkastning, ger företaget möjlighet att växa och utvecklas. Exempelvis kan det röra sig om digitala lösningar som ersätter manuell arbetskraft, där både produktionstakten ökar och kostnaderna sänks - inte omgående - men på kalkylerad sikt. 

 

Anställ fler och väx 

Du kan inte göra allt och du har troligen inte kompetens att utföra alla arbetsuppgifter. Att snabbt inse dina styrkor och svagheter är en värdefull present att ge dig själv. Dina svagheter omvandlar du till styrkor genom att anställa människor med hög kompetens just där du inte glänser. Ett företagslån - även med ränta och andra omkostnader - kommer att betala sig på sikt. 

 

Möjliggör köp av ytterligare företag 

Du vill förvärva ett företag som du har att göra med dagligen och inser att om du ägde kompetensen/företaget, skulle ni spara pengar.  Dels kanske ni kan gå runt med färre personal, dels spara tid och dels arbeta efter en gemensam affärsplan och mål. Ett företagslån för att köpa ett företag är ofta ett dyr affär när det rör sig om stora koncerner, men inte alltid när det handlar om småföretag. Tänk utanför boxen!  

 

Förbättra din resultatbudget 

Genom att ta företagslån, kan du förbättra din resultaträkning. Det låter kanske konstigt att låna pengar för att göra ett bättre resultat, men det kan löna sig - förutsatt att du har koll på ekonomin. Du behöver göra en resultatbudget för att se hur mycket du behöver tjäna för att kunna betala tillbaka lånet. Troligen behöver du justera din budget, dvs ni behöver sälja mer. Men, tar du exempelvis ett lån för att göra företaget mer effektivt genom att investera i nya maskiner, kommer kostnaderna att minska och försäljningen kanske inte behöver öka, utan marginalerna blir bara bättre. Två sidor av samma mynt. Det handlar om att ta bra lån och låna till aktiviteter som ger högre avkastning. 

 

Ge dig möjligheter att attrahera investerare 

Investerare vill se företag som växer och företagsledare som är hungriga och vill utvecklas. Att ta ditt företag mot högre höjder innebär att du ligger steget före: 

  • Du har järnkoll på ekonomin. Du gör regelbundna avstämningar så att du inte får några obehagliga överraskningar. Du tar hjälp av en revisor och ser till att snart få in hög kompetens vad gäller affärsutveckling. 
  • Du följer världs-och näringslivsutvecklingen. Vart är vi på väg? Vad gör konkurrenterna? Vad är på G? Du vidareutbildar dig och läser på. 
  • Du gör ditt företag attraktivt och synligt. Deltar, minglar, nätverkar och ser till att ditt företag inte tär på jordens resurser, dvs drivs hållbart. 

Att vara i framkant kräver pengar, engagemang och en vilja att utvecklas. I det avseendet, kan ett företagslån vara en klok investering för att hålla en jämn utvecklingstakt. 

 

Vilka är fallgroparna? 

Fallgroparna är egentligen baksidan av de positiva som listats ovan. Allt handlar om balans och att göra ett gott arbete. Ett företagslån kan bli en kostsam och negativ erfarenhet om du: 

 

Inte tänkt till ordentligt 

Ovan poängterar vi hur viktigt det är att göra ett gediget förarbete. Slarvar du, är risken att du lånar för mycket pengar, lånar vid fel tillfälle eller lånar för lite pengar. 

 

Slarvat med ekonomin - ingen koll 

Du har inte ekonomin under uppsikt, vilket gör att du inte har en reell uppfattning om företagets faktiska läge. Det gäller allt från omkostnader, löner, försäljning, och lån till att du ska kunna upprätta och följa en resultat- och balansbudget samt en långtidsprognos. Gör du inte det, ta hjälp av någon som kan och lär dig. 

 

Inte jobbat proaktivt 

Den sista fallgropen handlar om att arbeta framåt - att driva ett företag. Utveckling - vare sig den är personlig eller företagsmässig - är arbetsamt och många gånger t o m smärtsamt. Man måste våga, prova och satsa för att utvecklas, och beroende på vilken sorts företag du har, går förändringarna olika fort. Ett företagslån kan i ett utvecklingsperspektiv, vara just den språngbräda ditt företag behöver. 

Vi som arbetar på CapitalBox finns här för att bistå dig i dina funderingar och hjälpa dig att ta ytterligare ett kliv framåt. Testa oss och vår kompetens! 

 

Ansök om lån här