Skapad den 2022.01.06
Uppdaterad den 2022.01.06

Vad är egentligen en företagskredit?

Oavsett vilka likvida medel en verksamhet kan tänkas ha så kommer den i många fall att ställas inför krävande tider där det behövs en extra injektion i form av likvida medel, en situation när det lämpar sig att ansöka om en företagskredit.  

När det kommer till själva anledningen till att en verksamhet valt att ansöka om en företagskredit så kan de vara många, men ofta så utgörs det hela av följande element: 

 • Nyanställningar 
 • Expanderingar 
 • Investeringar 
 • Renoveringar 
 • Uppgraderingar

 

Ovanstående utgör dock endast en generell bild av det hela och det är endast verksamheten i fråga som kan besvara frågan bäst. Även om orsakerna till det hela kan skilja sig åt markant, så är den gemensamma nämnaren densamma, det vill säga, behovet av likvida medel. 

 

Skillnaden mellan en företagskredit kontra andra företagslån 

Den primära skillnaden när det kommer till en företagskredit kontra andra låneformer är hur lånet i fråga utformats, även om alla lån i grund och botten är tänkta att nyttjas som en form av hjälpande hand av likvida medel. Här nedan så listar vi de primära skillnaderna som vi anser skiljer en företagskredit från andra typer av företagslån: 

 • Inga räntekostnader - När du väljer att ansöka om en företagskredit så kommer du inte debiteras några kostnader för räntor innan du aktivt väljer att nyttja lånet. 
 • Nyttja beloppet som du behöver - Du väljer hur mycket av företagskrediten som du önskar nyttja, jämfört med att få en klumpsumma utbetald som vid andra typer av lån. 
 • Betala endast för det du använder - När du väljer att nyttja en företagskredit så kommer du endast att bli påförd en kostnad för den summa som du valt att nytta och inte för hela lånebeloppet. 
 • Kan nyttjas vid behov - När ditt bolag beviljas en företagskredit så kommer den finnas tillgänglig på bolagets bankkonto utan att verksamheten påförs några kostnader, så länge som det egna kapitalen nyttjas.  

 

Från och med att verksamheten börjar använda företagskrediten, så kommer man även att bli påförd en ränta på företagskrediten, exklusive själv amorteringsbeloppet. Om man ska sammanfatta ovanstående så brukar man definiera en företagskredit som en form av lämpligt tillskott för alla de verksamheter som periodvis har återkommande behov av likvida medel.  

Notera: Vissa långivare kan komma att applicera en avgift i form av en månadskostnad som du får stå ut med, även om du inte nyttjat företagskrediten. 

 

Viktiga element som du bör ha kännedom om gällande företagskredit 

När det kommer till företagskredit så finns det ett antal aspekter vilka vi anser att du bör ha kännedom om för att på så sätt begränsa kostnaderna för det hela, samtidigt som du får ut så mycket som möjligt av företagskrediten som du ansökt om, nämligen: 

 1. Du kan endast nyttja en företagskredit upp till det belopp som den beviljats initialt. 
 2. Kostnaden för själva företagskrediten kan komma med varierande räntekostnader. 
 3. Det bolag som ansöker om företagslånet måste vara registrerat i Sverige. 
 4. Bolaget måste ha ett svensk bankkonto för att få igenom en svensk företagskredit. 
 5. Du måste alltid återbetala den nyttjade krediten i tid, för att kunna fortsätta nyttja den. 

Självklart så kan det även finnas andra aspekter när det kommer till en företagskredit men ovanstående utgör helhetsbilden när det kommer till de punkter som du bör ha i åtanke. 

 

Vilka är de fundamentala kraven för att få igenom en företagskredit? 

En företagskredit är i grund och botten en form av lån, något som i själva verket innebär att snarlika regler gäller som för lån, med några mindre skillnader dock, som vi tänker återspegla i detta kapitel. 

Vi ska härnäst redogöra för de fundamentala kraven i punktform för att på det sättet göra dig informerad om vad du kan förvänta dig när du faktiskt bestämmer dig för att ansöka om en företagskredit: 

 • Bolaget måste vara registrerad inom riket för att ansöka om svensk företagskredit. 
 • Verksamheten måste ha varit registrerat och igång under minst 6 månader. 
 • Det kan finnas specifika krav på omsättning för att få igenom företagskrediten. 
 • Ägaren till bolaget måste i de flesta fall finnas baserad inom rikets gränser. 
 • Det kan finnas krav på att tillhandahålla och uppvisa en form av säkerhet. 

Ovanstående utgör grundkraven men verksamheten kan även behöva besvara andra frågor som vi kommer diskutera i kommande kapitel. 

 

Frågor som måste definieras innan bolaget ansöker om företagskredit 

Innan du genomför dina planer för att ansöka om en företagskredit så måste du ha tänka på och reflektera över ett antal frågeställningar. Dessa kan både hjälpa dig att få igenom en företagskredit men även göra dig införstådd med de vanligaste fallgroparna som du måste se upp med. Några av de vanligast är: 

 • Säkerhet - Kräver långivaren att du kan uppvisa en form av lämplig säkerhet för att kunna få igenom företagskrediten? 
   
 • Borgen - Är det krav på att du som ägare även står som borgensman för själva företagskrediten? 
   
 • Kreditvärdighet - Hur ligger det till med bolagets totala kreditvärdighet
   
 • Finanser - Hur ligger det till med bolagets finanser i form av kassaflöde, lönsamheten och kapital? 
   
 • Betalningsanmärkningar - Har bolaget en eller flera betalningsanmärkningar registrerade? 
   
 • Kronofogden - Finns det några aktiva skulder hos Kronofogden för närvarande? 
   

Ska man dra lärdom från ovanstående så tenderar betalningsanmärkningar i kombination med aktiva skulder hos Kronofogden att göra det betydligt mer komplext att få igenom en företagskredit.

 

För-  och nackdelar med företagskredit 

Även solen har sin fläckar, något som innebär att förutom de otaliga fördelarna som en företagkredit erjbjuder, så finns det även ett flertal fallgropar som vi anser att du måste vara uppmärksam på. 

Med det skrivet så kommer vi härnäst att närmare klarlägga de vanligaste för- och nackdelarna när det kommer till en företagskredit för att göra dig införstådd med hur du ska förhålla dig till det hela: 

Fördelar med företagskredit

 • En företagskredit är flexibel och kan anpassas efter verksamhetens specifika behov. 
 • Du behöver endast betala ränta och associerade avgifter för beloppet som du nyttjar. 
 • Du blir ej påförd några extra kostnader så länge som krediten ej nyttjas (vanligtvis). 
 • Företagskrediter kan hjälp dig att nå upp till de vinstmål som du bestämt initialt. 

 

Nackdelar med företagskredit 

 • En företagskredit lämpar sig sällan vid planer för större investeringar. 
 • Långivaren kan komma att påföra höga avgifter även vid nyttjande av mindre belopp. 
 • Verksamheten kan komma att bli alltför beroende av företagskrediter. 

Ska man dra lärdom av det hela så bör man betrakta en företagskredit som ett passande tillskott under de perioder när likviditeten är sämre. Dock så bör man undvika att bli alltför beroende av en företagskredit eftersom det kan skapa en ond spiral som verksamheten får svårt att ta sig ur.                 

 

Vanliga frågor

Vad är kredit för företag egentligen?

En företagskredit är ett sätt att förse verksamheten med lämpliga likvida medel i de situationer när det anses vara lämpligt. Bolaget betalar endast ränta och kostnader för den del av företagskrediten som man valt att nyttja. 

Hur mycket kostar en företagskredit?

Kostnaden för en företagskredit är något som anpassas individuellt och definieras av långivaren i fråga. Just därför så går det inte att definiera ett specifikt pris för det hela. 

Vilka grundkrav måste man uppfylla för en företagskredit?

Återigen så varierar det hela men i många fall så behöver en person som innehar en ledande roll i bolaget ansökan om det hela, så som VD eller styrelsemedlem, samtidigt som bolaget måste både vara registrerat och aktivt inom rikets gränser.

Vad är checkkredit för företag?

En checkkredit, som även inom sammanhanget benämns för kontraktskredit, innebär en möjlighet att på ett löpande sätt låna in likvida medel som på förhand bestäms i form av ett specifikt belopp. 

Vad ska du tänka på när du jämför företagskredit?

När du ämnar jämföra erbjudanden kring företagskredit så är det viktigt att inte hoppa på första bästa erbjudande som du får presenterat utan kritiskt granska det hela ur ett fågelperspektiv.