Skapad den 2022.01.06
Uppdaterad den 2022.01.12

Starta ditt eget företag – de första viktiga stegen

Många av oss drömmer om att starta eget företag men långt ifrån alla gör verklighet av sina drömmar. Är du en av de som tänker ta det där berömda steget, finns det många sätt att göra det på. Givetvis beror valet av agerande på den bransch du tänker ge dig in i, men det finns en del att tänka på och som är generellt för att starta företag. Var ska du börja? Hur ska du göra? När ska du göra vad? Läs den här bloggen så får du lite råg i ryggen inför din start. 

 

Gör verklighet av din dröm - förbered dig mentalt 

Börja med att skissa upp din affärsidé. Antingen i tankekartsform, i ett rutnät, som text eller i ett Excell. Valet av metod för att skissa upp dina affärsidéer ska kännas rätt för dig. Du befinner dig i en process som ska leda fram till att du blir egen företagare, så ge dig själv lite tid att drömma och planera i det här stadiet.  

 

Din affärsidé är det embryo som så småningom ska bli din egen bebis. Troligen har du tänkt på din idé under en längre tid och ur många perspektiv. Den här gången ska du formulera dig så att du har något att utgå ifrån när du bygger vidare. Alltså, det är dags att sätta ned foten och bestämma dig! Skriv! Rita! Fota! Men, bestäm dig! 

 

Vilken form av företag ska du starta? 

När affärsidén är klar, ska du jobba med formen för ditt företag. Ska du jobba hel- eller deltid med uppstarten? Ska du göra det själv eller vill du starta firman med fler aktörer? I det här läget är det bra att ta hjälp av erfarna företagare om du har dem i ditt nätverk. Fråga de som startat eget själva och de som gått ihop i grupp - all input är guld värt! 

Vilken bolagsform ska du ha? Ska du starta egen firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag? Det här arbetet kräver en hel del tankeverksamhet och valen du gör får avgörande betydelse för hur du organiserar dig och går vidare. Sätt dig in i de olika bolagsformerna och begrunda för- och nackdelar. Tänk både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Skriv ned!  

Namnet på företaget ska väljas och anmälas till Bolagsverket. Välj ett namn som indikerar vad du gör i någon mån - det underlättar för kunder och leverantörer samt marknadsföringen. 

Förutom att registrera ditt företagsnamn, behöver du registrera dig som arbetsgivare, ansöka om F-skatt eller FA-skatt, anmäla att du ska vara momsregistrerade samt ange en SNI-kod. Behöver du något tillstånd, är det dags att skaffa det. 

 

Hur ska du finansiera din dröm? 

Din ekonomiska situation kommer att förändras om du går från en anställning till att starta eget. Därför är de ekonomiska förberedelserna av yttersta vikt. Det finns två delar att tänka på: den privata och den företagsekonomiska.  

Vad gäller den privata delen, är det klokt att ha en buffert innan du startar. Du kommer inte att ha någon inkomst förutom det ditt företag genererar och det kommer sannolikt att dröja innan pengarna börjar rulla in. Ett förslag är att du har 6-8 månadslöner. 

Arbetet med att göra en budgetkalkyl är nästa steg. Startar du ett aktiebolag, behöver du ett aktiekapital för att kunna starta igång. Vilka varor behöver du köpa in? Inventarier? Hyra lokal? Hur ska din marknadsföring se ut och vilken budget behövs för den satsningen? Ska du anställa någon direkt eller vänta? IT-lösning? Transporter? Försäkringar? Posterna är många och det är nödvändigt att räkna med alla förutsägbara kostnader så noga som möjligt. 

I det här läget kan det vara bra att fundera över om du vill ta ett företagslån. Dels finns det möjlighet att ta ett uppstartslån för att starta företag och dels kan du i förtid planera för att ta ett företagslån när du kommit igång och företaget börjar växa. Eller så kan du låna till en buffert för framtida fluktuationer.  

Vem ska sköta bokföringen och redovisningen? Det är bra att ha några alternativ att välja på. Gör ett personligt besök, intervjua och känn efter om det känns bra att inleda ett samarbete. Ta referenser. 

 

När är det rätt tidpunkt att starta företag? 

För att bäst bedöma när du ska sätta igång, kan du tänka på: 

  • Har du fått ihop buffert och startkapital? 
  • Har du bestämt om du ska sluta din anställning eller gå ned i tid? Uppsägningstid? 
  • Hur passar dina startplaner med din familjs planer? 
  • Behöver du ta hänsyn till någon särskild årstid eller högtid? 
  • Vilka marknadsmässiga tidsaspekter bör du tänka på? Säsong? Efterfrågan? 

 

På CapitalBox har vi hjälpt många startups att utveckla sina verksamheter och uppfylla sina drömmar. Nu är det din tur. Lycka till!