Skapad den 2021.09.21
Uppdaterad den 2022.06.21

Hur mycket kostar ett företagslån?

För att finansiera ett företag, är det idag mycket vanligt att ta ett företagslån på nätet. Ett lån är en kostnad som - rätt hanterat - kan bidra till en framgångsrik företagssatsning. Likväl kan ett lån bli en tung börda. Det är du som håller i taktpinnen och du behöver därför ta reda på vilka val du kan göra och som påverkar ditt val av lån i positiv riktning.¨

Vilka faktorer påverkar kostnaderna för ett företagslån?

Förtroende 

Förtroende ger ett bra förhandlingsläge! Du behöver vara öppen med företagets resultat såsom balansräkning, omsättning och vinst när du ansöker om företagslån. Om det inte gått enligt planerna och du behöver låna pengar för att komma ur en akut situation, är det än viktigare att vara uppriktig så att långivaren kan känna sig trygg med att ingå i en förhandling med dig och det kan i sin tur ge dig ett förhandlingsläge som påverkar kostnaderna positivt.

Ränta

Räntan du betalar för att någon lånar ut pengar till dig kan variera beroende på vilken lånegivare du vänder dig till och hur ränteläget i Sverige ser ut för tillfället. Räntan på lån styrs av reporäntan och bestäms av Riksbanken. Reporäntan är det ränta som bankerna själva betalar för att få låna pengar av staten så att de i sin tur kan låna ut pengar till sina kunder. Beroende på vilken lånegivare du väljer, är den ränta du betalar på ett lån förhandlingsbar. Räntan är en betydande faktor för dina kostnader. En procents skillnad gör många tusenlappar i månaden åt endera hållet. Lånar du 300 000 kr och får en ränta på 3 % betalar du 9 000 kr i månaden i ränta. Får du däremot företagslånet till 2 % ränta, betalar du 6 000 kr i ränta per månad. På ett år gör det 36 000 kr och på 3 år 108 000 kr. 

Fast pris eller individuella räntor?

En del låneinstitut erbjuder fast pris på lån till företag. Det betyder att du vet dina kostnader från start och vad de kommer att kosta dig varje månad fram till dess att lånet är betalt. Det uppstår inga dolda avgifter såsom uppläggningskostnader, påminnelser eller förseningsavgifter. Ingen oväntad ränteutveckling sker, utan det fasta priset kvarstår under hela låneperioden. Det blir lättare att ha koll på den ekonomiska utvecklingen och enklare att göra prognoser. 

Individuella räntor är svårare att arbeta med vad gäller förutsägbarhet men har andra fördelar när det gäller lån till företag. De individuella räntorna följer marknadens fluktueringar om du väljer rörlig ränta, vill säga. Den rörliga räntan ligger lägre än fast ränta, på grund av risken att räntan kan försämras. Men å andra sidan kan ju räntan gå ned ytterligare och bidra till minskade kostnader.

Andra avgifter som kan tillkomma när du ska ta ett företagslån

  • När det gäller kostnader för att ta ett lån, bör du vara medveten om de kringkostnader som kan förekomma. Uppläggningsavgift - en startavgift för att lägga upp lånet. Kan vara en fast avgift eller en procentsats av lånebeloppet.
  •  Aviavgift (Administrationsavgift) - en kostnad för att administrera lånet.
  • Avgift för förtidslösen av lånet - Ibland ligger det ett så kallat förtidslösen på ditt lån. Det är en avgift du får betala om du någon gång skulle vilja avsluta lånet i förtid genom att betala tillbaka hela summan innan den avtalade amorteringstiden är slut.

Hur mycket kan företaget låna?

Tänk på att du kan bli beviljad ett lån, men kanske inte på hela summan. En tumregel är att små företag kan låna upp till 10% av sin årliga omsättning - utan att lägga till säkerheter. Utöver företagets omsättning finns ett samband mellan ett företags rörelseresultat och kreditutrymmet. Småföretagare bukar kunna låna mellan 1 gång till 4 gånger sitt årliga rörelseresultat. För mindre företag och företagslån på mindre än 5 miljoner kronor brukar bankerna vara mer flexibla och inte enbart titta på detta nyckeltalet. Istället grundas mer på själva rörelseresultatet utan justeringar.

Läs mer om företagslån