Skapad den 2022.01.24
Uppdaterad den 2022.01.24

Välj rätt momsperiod för ditt företag

Pandemin har påverkat företagens likvida medel. Enligt Almi anser fyra av tio företagare uppger att likviditeten försämrats och drygt hälften säger att lönsamheten försämrats. Du kan påverka likviditeten positivt i ditt företag genom att se över vilken momsperiod du har och om du eventuellt behöver göra en förändring. 

 

Vad är moms? 

Moms - eller mervärdesskatt - är en skatt som alla betalar som köper en vara eller en tjänst. Momsen är inbakad i priset och inget som du tänker på som privatkonsument. Däremot, om du är egen företagare, ska du deklarera och betala moms. Det paradoxala är ändå att det är slutkonsumenten som betalar momsen och det är ingen kostnad för företaget. 

De allra flesta företag är momsregistrerade och ska redovisa moms. Säljer du en vara eller tjänst, ska du lägga på moms till dina kunder. Den momsen kallas utgående moms. Den momsen är ingen kostnad för dig utan en skatt som du tar ut till staten. Köper du varor eller tjänster till ditt företag, däremot, ska du betala moms. Den momsen kallas ingående moms

Momsen redovisas till skatteverket i en momsdeklaration. Det är skillnaden mellan utgående moms och ingående moms som du ska betala för eller få tillbaka. Är dina intäkter högre än utgifterna under din momsredovisningsperiod, blir du inbetalningsskyldig till Skatteverket. Har du däremot gjort en förlust, kan du få tillbaka momspengar från Skatteverket. 

Hur ofta du ska redovisa och betala moms beror på hur stor försäljning du har och hur du valt att registrera dig. Den vanligaste momssatsen är 25 %. Moms på mat och restaurangbesök är 12% och andra varar såsom tidningar och böcker, resor, konserter har 6% moms. 

Kom ihåg att lämna in momsdeklarationen i tid - annars får du straffavgifter och kom ihåg att betala in den överskjutande momsen. 

 

Välj vilken momsredovisningsperiod ditt företag ska använda 

Om du omsätter under en miljon kronor 

När du startar ett nytt företag måste du göra ett aktivt val om hur ofta du ska redovisa din moms till Skatteverket. Omsätter du under en miljon kronor, kan du välja ett redovisa momsen en gång per år. Det kan vara praktiskt och spara tid. Om du har överskott i ditt företag och en omsättning under en miljon kronor är det en fördel för likviditeten att betala in moms endast en gång per år. Då har du nämligen en momskredit från Skatteverket som förbättrar din likviditet.  

Du måste komma ihåg att planera likviditeten och lägga undan pengar så att du kan betala in det troliga överskottet.  

Du kan också välja att betala kvartal- eller månadsvis vilket kan vara en fördel om du har ett nystartat företag som prognostiserar att gå med minus den första tiden. Du får tillbaka pengar snabbare från Skatteverket, vilket förbättrar likviditeten i ditt bolag. Det är inte lika enkelt som att ha årsmoms, då det kräver mer administrativt arbete.  

 

Om du omsätter över en miljon kronor 

När ditt bolag omsätter över en miljon kronor, rekommenderar Skatteverket kvartalsmoms. Kvartalsmomsen följer alltid de årsvisa kvartalen januari-mars, april-juni, juli-september och oktober-december. 

Momsen för perioden oktober-december måste redovisas och betalas senast den 12 februari följande år om du har kvartalsmoms. Vid denna sista momsredovisning för inkomståret räcker det inte att enbart redovisa.

 

Om du omsätter över 40 miljoner kronor 

Företag som omsätter över 40 miljoner kronor måste deklarera momsen varje månad. Har du ett så stort bolag är det i regel inget problem, då bokföringen i regel kräver att du har löpande avstämningar varje månad. 

Om du redovisar månads- eller kvartalsmoms ska momsinbetalningen och deklarationen i regel göras drygt en månad efter att perioden inföll, ofta runt den 12:e i månaden.  Fördelen med att ha månadsmoms är att du måste kolla igenom dina siffror varje månad, vilket är viktigt för att ha kontroll över din verksamhet och hur finanserna faktiskt ser ut.  Speciellt viktigt är det om du gör all bokföring själv. 

 

CaptialBox är redo att hjälpa dig att öka din likviditet i företaget genom ett företagslån. Ibland kan det vara en fördel att ha en buffert för, exempelvis, momsinbetalning.