Skapad den 2021.12.14
Uppdaterad den 2022.05.09

Företagslån till ett nytt företag – vilka alternativ finns? Sök enkelt på nätet!

Ett företagslån till ett nytt företag hjälper ditt företag kan växa, möjliggör anställning av nya medarbetare och  underlättar om du ska investera i  ny utrustning. I den här guiden ska vi titta närmare på olika finansieringsalternativ för nystartade företag. 

 

Företagsfinansiering utan säkerhet 

CapitalBox företagslån till ett nystartat företag är ett bra exempel på vad företagsfinansiering utan säkerhet är - när det är som bäst. Med ett flexibelt företagslån ökar det nya företaget sina möjligheter att utöka sin verksamhet. 

Företagsfinansiering utan säkerhet baseras på en personlig garanti och dess belopp beror på det nya företagets kassaflöde och ägarnas ekonomiska ställning. 

CapitalBox erbjuder ett företagslån utan säkerhet i anslutning till företag som bildades för minst 6 månader sedan i syfte att växa och konsolidera affärsverksamheten och är lätt att ansöka om online där du snabbt kan få ett lånebeslut. 

 

Företagsfinansiering - vad krävs? 

För att garantera ett företagslån utan säkerhet för ett nytt företag har Capitalbox satt villkor för beviljande av finansiering. Våra experter tar fram ett företagsspecifikt erbjudande och därför behöver vi information om företagets verksamhet och ägare. Följande gäller: 

  • Ditt företag har varit igång i minst 6 månader. 
  • Ditt företags årliga omsättning överstiger gränsen på 420 000 kr. 
  • Alla företagare bor permanent i Sverige. 
  • Ditt företag har ett svenskt bankkonto. 
  • Företagets fysiska adress finns i Sverige. 

 

Hur utvärderas beslutet att bevilja ett företagslån för en ny företagare? 

Beslutet att bevilja lån till en ny företagare baseras på en riskbedömning. En nyföretagares ekonomiska ansvar och ställning spelar en betydande roll när en företagare ansöker om finansiering för ett nystartat företag eftersom det inte ännu inte finns någon lång företagshistorik eller några bokslut.  

Du kan enkelt ansöka om ett flexibelt och osäkrat företagslån för ett nytt företag online. Så fort din ansökan om företagslån mottagits kommer våra låneexperter att kontakta dig för att få veta mer om din låneansökan

 

Övriga finansieringskällor för ett nytt företag 

Olika finansieringskällor finns tillgängliga för att finansiera nystartade företag. Här är några ytterligare källor till företagsfinansiering: 

 

EU/offentlig finansiering 

Offentliga finansiärer som EU och olika myndigheter kan under vissa omständigheter erbjuda delfinansiering av projekt. Syftet kan vara att uppnå ett visst resultat eller utveckla marknaden inom områden där den inte fungerar tillfredsställande. För att kolla in finansieringsprogrammen kan du kolla in eufonder.se. 

 

Almi Företagspartner AB 

Almi Företagspartner AB ägs till 100 procent av svenska staten. Almi erbjuder fyra olika lån; företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering. Almi vänder sig till företag med upp till 250 anställda inom alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan eller bör finansiera allt du behöver av en enda källa, till exempel via banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Det kan till exempel gälla finansiering för en marknadsinvestering, en produktutveckling eller en investering för en produktionsutrustning. 

För att kompensera för den högre risken och inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en högre ränta.  Almis bedömning utgår från företagets möjligheter med fokus på att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet. Entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen är viktig. 

 

Almi Invest 

Almi Invest är ett publikt riskkapitalbolag i Sverige är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag . Det ägs av Almi Företagspartner och är delvis finansierat av dem, EU och regionala organisationer. Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Almi Invest letar efter drivna entreprenörer och team med förmåga att bygga framgångsrika tillväxtbolag. 

 

Säkrat företagslån 

En bank kräver alltid säkerhet för att bevilja nystartade företag lån. Det nya bolaget kanske ännu inte har godkända tillgångar som säkerhet, så det är vanligt att företagaren personligen blir garant. Banken bedömer företagets möjligheter till framgång och risker, varefter ett lånebeslut tas. I många fall beviljas ett företagslån med säkerhet för en investering där investeringen i sig agerar som säkerhet.  

 

Personligt lån för en företagare (enskild person) 

Ett personligt lån för en företagare är ett populärt sätt att hantera företagsekonomi, särskilt när det gäller att starta en enskild firma. Företagaren är då personligen ansvarig för lånet med sin lösa egendom. 

 

Starta-eget-bidrag 

Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att driva ett företag kan få starta eget-bidrag, något som vi kallar stöd till start av näringsverksamhet. Stödet kan normalt ges i upp till 6 månader men under Coronapandemin är den tiden förlängd upp till 12 månader. Förutsättningen för att du ska få stödet är att din affärsidé har goda förutsättningar för att bli lönsam och kan försörja dig på lång sikt. Du kan inte beviljas stödet om den verksamhet du ska bedriva är inom en bransch där det är svårt för arbetsgivare att hitta kompetens. 

 

Starta nytt företag - med hjälp av eget och skuldsatt kapital 

Nya företag förlitar sig ofta på att använda eget kapital och i det ett tidigt skede. I eget kapital ingår sparande, investeringar gjorda med egna pengar och den avkastning som företaget gör. 

Innan en ny verksamhet startas upp, bör ekonomiska beräkningar göras samtidigt som en affärsplan upprättas. En ny företagare behöver att ta hänsyn till den initiala investeringen och kapitalutgifterna under en period på minst 6 till 12 månader.  

Det är en vanlig tanke att finansieringen av ett nytt företag sker från företagarens egen väska, men det går även att starta verksamheten genom att till exempel ansöka om företagslån till ett nytt företag. 

 

Affärsänglar 

Om ett nytt företag har en enorm tillväxtpotential kan det också göra det möjligt för startupen att få tillgång till finansiering genom att engagera affärsänglar. Affärsänglar är privatpersoner som satsar pengar och kunskap i nystartade, växande företag och de har erfarenhet av att driva företag. 

En affärsängel har ofta tid, engagemang och kapital att satsa i nya och lovande affärsidéer i snabbväxande branscher men vill samtidigt få god avkastning på sin investering och är därför beredd att genom eget arbete bidra till att företaget utvecklas. Affärsänglar fungerar ofta som ett komplement till riskkapitalister och oftast handlar det om mindre summor än riskkapitalisterna kan bidra med. 

Valet att starta företag och hur det ska finansieras är trots allt upp till varje entreprenör. Vi på  CapitalBox vill hjälpa nystartade företag att lyckas och växa på allra bästa sätt. Lyckas ni - lyckas vi! 

Läs mer om företagslån från CapitalBox