Skapad den 2021.10.14
Uppdaterad den 2021.10.14

Kakan är din om du vill ha den - kvinnor och företagslån


Kvinnor lånar pengar i mindre utsträckning än män till sina företag - både när det gäller nystart och när det handlar om att utveckla sitt företag. Varför är det så? Det finns troligen många och individuella skäl, men i stora drag handlar det om att kvinnor behöver vässa sina företagsklor och ta för sig. Varför det inte sker, beror inte på att kvinnor är mindre företagsamma eller skickliga företagare, utan på en tradition av manlig dominans inom eget företagande. Kunskap och information är viktigt att tillföra ur ett kvinnligt perspektiv, så att du som kvinna känner dig rustad att ta dig an marknaden och utveckla ditt företag.

 

Hur ser företagandet ut för kvinnor idag?

Ungefär var fjärde företagare är kvinna. Ur ett europeiskt perspektiv ligger Sverige lågt.  De flesta kvinnliga företagarna inom EU finns i Lettland och Portugal. Dock är vi bättre på att driva företag med anställda. Där placerar vi oss över genomsnittet. Vi startar också färre företag i Sverige, jämfört med många andra länder i Europa - men - vi överlever längre som företagare i Sverige än in andra länder. Tjänstesektorn leder vad gäller nystartade företag, vilket troligen beror på att det är dyrare att starta företag inom industrisektorn. Skulle dessa siffror se annorlunda ut om kvinnor kände till mer om vilka möjligheter till finansiering det finns idag?

 

Företagslån för kvinnor - finns det?

Kvinnor och män har tekniskt sett samma möjlighet till att ta ett företagslån. Lån som riktar sig enbart till kvinnor finns inte att tillgå i Sverige och ur ett jämställdhetsperspektiv är det bra. Således finns möjligheten att ta företagslån till ditt företag och utbudet är lika stort för båda könen. Men, rapporter visar att det inte i verkligheten inte är så rättvist fördelat.

 

Vad bromsar kvinnor?

Även om låneutbudet är detsamma, lånar män pengar till att driva företag i högre utsträckning än kvinnor. Kvinnor har traditionellt sett varit försiktigare med att starta företag och med att låna pengar till att starta eller utveckla företag. Men trenden är på väg att ändras! Alltfler kvinnor tar del av det utbud som finns och vad gäller just företagslån, har utbudet av lånemöjligheter ökat vilket underlättar för alla.

Möjligheterna som står tillbuds begränsas endast av individen. Om det är så att kvinnor i allmänhet är försiktigare än män att låna pengar för att utveckla sitt företag, är det bra att vända på perspektivet och se försiktigheten som en fördel. Att vara försiktig o positiv bemärkelse, är att vara klok, göra ett bra förarbete och tänka till innan du tar ett lån. Däremot är det kanske inte så bra om du avstår från att låna pengar till att utveckla ditt företag - eller ännu värre - att låta det gå i graven om du kan undvika det genom att låna pengar. Du håller i taktpinnen!

 

Vilka möjligheter finns för kvinnor att finansiera sitt företag?

Ta råd från andra kvinnor eller män som framgångsrikt drivit företag, leta information på nätet om företagande, gå med i nätverk eller organisationer som kan hjälpa dig att driva företag, skaffa dig en business mentor, läs om de olika alternativen vad gäller att låna pengar till företag, jämför olika långivare så kommer du att känna dig stärkt och redo att ta dig an framtiden utan att begränsas av stereotypa hinder eller mossiga traditioner. 

När du är redo at ta ett lån, finns det olika alternativ. Du kan låna av familj eller vänner, vända dig till en bank, ta hjälp av affärsänglar, söka en investerare eller ta ett företagslån via nätet; vad du väljer kommer att bli ett resultat av dina förberedelser kopplat till dina behov.

Önska du att ta ett företagslån via nätet, är det enkelt att ansöka. Det tar bara några minuter och du kommer att få svar inom ett par arbetsdagar. Innan du söker, bör du läsa den här bloggen så att du är förberedd och redo för ansökningsprocessen. Lycka till!