Skapad den 2021.09.01
Uppdaterad den 2022.02.08

Företagsskatt - de viktigaste skattedatumen för små och medelstora företag i Sverige 2021

 

Att hålla reda på allt som har med företagsskatt i Sverige att göra är kanske det minst roliga med att driva företag, men det är oerhört viktigt. Det kan vara svårt att söka fram rätt information, veta vad som gäller just för ditt företag och känna dig säker på att du har allt du behöver för att ha koll. I denna här artikeln kan du läsa om vad du behöver för att få ordning på din företagsskatt 2021. Vi kommer titta närmare på vad du ska tänka på och vilka datum som är viktiga för din företagsskatt och för dig som företagare.

Letar du efter viktiga skattedatum för 2022? Läs mer om skattekalendern för 2022 här.

Allt du behöver veta om företagsskatter

Det är viktigt att hålla reda på gällande regler för företagsskatt så att alla inbetalningar sker i tid. Om det inte finns kapital i företaget för att kunna göra de inbetalningar som krävs, är det viktigt att titta på alternativ och det kan vara bråttom. Ett alternativ kan vara ett företagslån! Staten väntar inte på pengar för moms och andra typer av skatter som ska betalas och det kan bli en dyr historia att inte betala i tid - i värsta fall kan det leda till konkurs.

 

Hur skiljer sig företagsskatt åt från år till år? 

Rent generellt gäller samma skatteregler från år till år men dock med vissa undantag. Föregående år, 2020, var ett speciellt år på grund av de rådande omständigheterna kring Covid 19 och de följder det fick för företagandet. Flera åtgärder gjordes av den svenska regeringen för att mildra omständigheterna för små och medelstora företag i Sverige, exempelvis sköts moms och vissa skatter upp eller rent av slopades för vissa branscher. Dessa lättnader är dock tillfälliga och således är det viktigt att följa den aktuella nyhetsutvecklingen mycket noga.

 

Har du koll på vad som är viktigt?

Vilka företagsskatter behöver du ha koll på och vilka datum är viktiga att kryssa för i kalendern så att du som företagare kan betala företagsskatt i tid? Innan vi dyker ner i vilka datum du behöver ha koll på, när det gäller företagsskatt enskild firma, företagsskatt aktiebolag eller en annan bolagstyp, ska vi snabbt gå igenom några uttryck som är bra att känna till när det kommer till just skatter och avgifter för företag. Genom att sätta dig in i begreppen blir informationen från myndigheterna enklare att förstå och ta till sig som företagare, och då minimerar du riskerna med att fel uppstår. Företagsskatt är viktigt att ha koll på eftersom myndigheterna inte väntar på att få sina pengar. I de fall du som företagare saknar kapital finns det olika tillvägagångssätt att titta närmare på. Saknar du kapital att betala skatten - betänk följande:

  • Kontakta skattemyndigheten och be om uppskov med skatt

I vissa fall kan skattemyndigheten bevilja uppskov med skatt eller moms om du som företagare inte har medel till att betala. Du behöver agera så snabbt som möjligt om du skulle hamna i trångmål - agera istället för att ignorera!

Företagslån småföretag

  • Om uppskov inte är en möjlighet kan det finnas orsak till att titta på lån till företag.

Det finns olika typer av lån för företag som kan sökas via olika kreditgivare. Olika typer av företagslån har olika lång handläggningstid – titta närmare på ett antal olika företagslån på nätet innan du gör ditt val, så du får det som passar dig och ditt företag bäst.

  • Försäljning av inventarier eller andra fasta värden att få ihop pengar till moms, avgifter eller skatt

När inget annat alternativ finns kan det vara tvunget att se över de fasta värden som finns i företaget. Kanske finns det en firmabil, en dator eller något helt annat som kan säljas för att skaffa kapital för stunden.

 

Nu till de begrepp som är bra att känna till och viktiga datum. Det finns givetvis flera olika begrepp än de som nämns här, men generellt är dessa begrepp de som används oftast när det handlar om företagsskatt, lån för företag, avgifter för företag och annat som rör företagsekonomi.

 

Viktiga datum att ha koll på för företagsskatt 2:a kvartalet 2021

Det är viktigt att veta att skattekalendern skiljer sig åt beroende på vilken omsättning företaget redovisar årligen. Dessa datum tar utgångspunkt i små och medelstora företag - det vill säga - företag som redovisar under fyrtio miljoner årligen. Om ditt företag har en högre omsättning kan regler såväl som datum skilja sig åt.

En del datum står som x-x, det betyder att datumen skiljer sig åt månad till månad.

  • 12: februari - Bolagsskatt eller företagsskatt

Ett samlingsbegrepp över de skatter och avgifter som gäller för företag i Sverige. Datumet syftar till det datum som gäller för inbetalning av slutgiltig kvarskatt för företag.

  • 12:e - 18:e månadsvis - Moms

Alla företag betalar moms – men företag som i sin tur köper varor eller tjänster kan som gott som alltid dra av momsen, något som kallas ingående moms.

  • 12:e - 18:e månadsvis - Arbetsgivaravgifter

Som företagare uppger man arbetsgivaravgifter i sin arbetsgivardeklaration. Detta sker en gång per månad. 

  • 12:e - 18:e månadsvis - Arbetsgivardeklaration

I arbetsgivardeklarationen uppger du vilka ekonomiska förhållanden som gör sig gällande i ditt företag och det är utifrån dessa den preliminära skatten beräknas. 

  • 1:a februari - Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter som omfattar flera olika uppgifter som lämnas av dels privatpersoner och dels företag i Sverige.

 

Skatt betalas preliminärt både för privatpersoner och företag. Vid årsskiftet görs en deklaration som ligger till grund för att Skatteverket ska kunna fastställa exakt skatt – vilket leder till att du antingen får ett efterkrav eller en utbetalning av Skatteverket. Det kallas för skatteåterbäring.

 

Vanliga frågor & svar

Vilka viktiga skatter bör du förbereda dig för under 2:a kvartalet 2021?

Du behöver vara förberedd på att kunna betala arbetsgivaravgifter och moms varje månad. 

 

Vilka viktiga datum bör aktiebolag vara uppmärksamma på under 2:a kvartalet 2021?

Aktiebolag med omsättning över fyrtio miljoner årligen ska vara uppmärksamma på arbetsgivardeklarationen som ska lämnas in 26:e september, 26:e oktober, 26:e november och 26:e december. Bolagsskatten för företag under 2021 är 20,6 % för aktiebolag.

 

Vilka viktiga datum bör enskilda firmor vara uppmärksamma på under 2:a kvartalet 2021?

MOSS-deklaration betyder moms på elektroniska tjänster och ska betalas senast 20:e juli och 20:e oktober. 

 

Vilka viktiga datum bör ekonomiska föreningar vara uppmärksamma på under 2:a kvartalet 2021?

Om den ekonomiska föreningen har en omsättning på under en miljon kronor kan momsdeklarationen redovisas en gång per år vilket oftast sker i december månad.

 

Vad ska jag göra om du snabbt måste täcka en kostnad?

Det finns givetvis flera olika möjligheter såsom att sälja av något i företaget, ta ett företagslån eller be Skatteverket om uppskov med skatter och avgifter.