Skapad den 2022.02.04
Uppdaterad den 2022.02.04

Företagsskatt och deklaration 2022 – viktiga nyckeldatum

Ännu ett turbulent år har passerat och det är dags att blicka framåt. Det är fortsatt tuffa tider för företagare med små och medelstora verksamheter, och 2022 ligger ännu som ett oskrivet blad framför oss. Den härjande coronapandemin har fortfarande sitt grepp om många näringsidkare i Sverige, och trots ekonomiska hjälppaket är läget ostabilt för många, medan andra har fått mer ro. Oavsett hur ditt företags finansiella situation ser ut är det alltid en bra idé att vid årets start göra upp en plan för det kommande verksamhetsåret. 

I den här artikeln ska vi gå igenom viktiga nyckeldatum kring företagsskatt och deklaration att hålla koll på under 2022. Datumen skiljer sig i vissa fall något åt beroende på om du driver en enskild firma eller ett aktie- eller handelsbolag, men om inget annat står angivet vid posterna så gäller samma regler för alla. Genom att ha koll på din företagsskatt gör du dig och själv och ditt företag en stor tjänst. På så sätt undviker du nämligen att gå på stora skattesmällar och hamna i ekonomisk knipa, där du kan behöva ta ett snabbt företagslån för att rädda ditt företag.   

Löpande - inbetalning av företagsskatt och arbetsgivaravgifter m.m. 

En första viktig post att ha koll på är betalning av din verksamhets företagsskatt och arbetsgivaravgifter. Det här ska göras löpande under hela året, och det finns därför inte ett datum att hålla koll på – utan 12. Ta fram din kalender och markera 17 januari, 14 februari, 14 mars osv. 

Datumen är samma oavsett om du driver en enskild verksamhet, ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Dessutom tillkommer andra löpande moment och utgiftsposter för exempelvis moms och arbetsdeklaration som också ska bockas av på ett fast datum varje månad.  

Skatten är preliminär och baseras på uträkningar gjorda av Skatteverket. I beräkningarna tas en viss procentandel av företagets vinst under året ut i skatt. I början av efterföljande år regleras skatten i företagets inkomstdeklaration, och du får antingen pengar tillbaka eller tvingas betala restskatt. Du får också besked om hur mycket du ska betala i månatlig preliminärskatt kommande år. Det här är en viktig grundsten inom företagsekonomin, och är därför mycket viktig att ha koll på. 

31 januari – ansök om utbetalning av rot- och rutavdrag 

Många små och medelstora företagare verkar inom bygg- och servicebranscherna. I enlighet med de regler för rot- och rutavdrag som finns går det att söka om ersättning för 30 % av kostnaden för det arbete man har utfört hos sin kund. Ansökan ska vara inne hos Skatteverket senast den 31 januari, och gäller de jobb som har utförts hos och betalats av kunder under hela 2021. 

7 mars – skicka in fastighetsdeklaration 

De företag som äger en fastighet ska vart tredje eller sjätte år skicka in en fastighetsdeklaration. I den ger du Skatteverket upplysningar om fastighetens skick. Det kan också bli aktuellt om man under året gjort en stor renovering eller ombyggnation som påverkat fastighetens värde. Deklarationen används av Skatteverket för att fastställa fastighetens taxeringsvärde, och därmed även den fastighetsskatt du som företag årligen ska betala. 

14 mars – inbetalning av restskatt 

Om du enligt din slutdeklaration under föregående år betalat för lite skatt så är 14 mars sista dagen att betala in din restskatt. Se till att få det gjort. Observera att datumet kan variera beroende på när du skickade in föregående års deklaration och fick ditt slutskattebesked, så kolla upp vad som gäller för just ditt företag. 

2 maj – skicka in företagsdeklaration för enskild firma 

Alla enskilda firmor ska, precis som för privatpersoner, inför Skatteverket deklarera alla de inkomster och utgifter de haft under föregående år. Deklarationen ligger till grund för den företagsskatt som du betalat, och avgör om du får skatteåterbäring eller restskatt. 

Det går att göra en del skatteavdrag på utgifter som företaget haft under året. Genom att vara vaken när det är dags att deklarera går det att göra avdrag för poster så som ränteavdrag på företagslån, lokalkostnader och resor. Därmed sparas en del pengar som kan återinvesteras i verksamheten. 

Början av juni – skatteåterbäring för enskild firma 

Under sommaren får en del företagare ett välkommet tillskott i kassan, när de som enligt företagsdeklarationen betalat för mycket skatt får sin återbäring. 

1 juli/augusti – skicka in företagsdeklaration för aktie- och handelsbolag 

Här gäller samma procedur som för enskilda firmor. Varje företagsform har sitt eget unika formulär som ska fyllas i, så se till att välja rätt. Sista datumet är 1 juli för de som deklarerar på blankett, och 1 augusti för de som deklarerar digitalt. 

15 augusti – slutskattebesked för enskild firma 

Det slutgiltiga skattebeskedet skickas ut, vanligen till dem som ska betala restskatt eller sökt om dispens och därmed tillåtits att skicka in sin deklaration senare. Ska ditt företag betala restskatt blir du upplyst om det datum då den ska vara betald.  

Från 5 december – slutskattebesked för aktie- och handelsbolag 

Slutligen får innehavare av aktie- och handelsbolag besked om sin slutskatt i början av december. Med det kommer ett datum för inbetalning av restskatt, om så är aktuellt. 

FAQ

Vilka skatter och avgifter ska små och mellanstora företag betala under 2022?

Det finns många viktiga poster att komma ihåg, men några av de mest centrala är företagsskatt på verksamhetens vinst, arbetsgivaravgifter, moms och fastighetsskatt på ens fastighets värde. Några av avgifterna ska betalas in varje månad, medan andra är på årlig basis. 

Vilka deklarationer ska små och medelstora företag skicka in under 2022?

Den mest grundläggande är företagsdeklarationen, som ska lämnas in i början av maj för enskilda firmor och juli/augusti om det handlar om ett aktie- eller handelsbolag. Även arbetsgivardeklarationen, momsdeklarationen och eventuell fastighetsdeklaration är viktiga och går att läsa mer om på Skatteverkets hemsida. 

Vad kan jag som företagare göra om jag hamnar i en svår ekonomisk situation?

Även om du känner att du har bra koll på finanserna så kan det oförutsedda ske och lämna dig med kniven mot strupen. Vi på CapitalBox står redo att hjälpa dig med ett smidigt och snabbt företagslån om du skulle få det svårt att gå runt ekonomiskt vid slutet av månaden, eller om du behöver kapital till en investering som får din verksamhet att skjuta i höjden.