Skapad den 2021.03.31
Uppdaterad den 2022.04.22

Därför kan det vara smart att ta ett företagslån om du driver ett byggföretag

Att driva ett byggföretag innebär unika utmaningar, inte minst när det gäller att få varje projekt färdigt i tid. Personalbrist och problem med utrustningen kan leda till förseningar och dåligt väder kan i värsta fall orsaka att ett projekt tar dubbelt så lång tid. Den höga personalomsättningen i branschen gör det dessutom svårt att hitta och behålla kvalificerad arbetskraft. 

Den här typen av utmaningar gör det svårt att förutsäga och kontrollera kassaflödet. En lösning kan vara att ta ett företagslån

 

Här är några av fördelarna: 

 

Anställ mer personal. 

Med extra pengar på kontot kan du:  

  • Anställa mer personal för större projekt 
  • Ersätta personal som inte är tillgängliga på grund av att de jobbar på andra projekt 

 

Ta tillvara på möjligheterna. 

Med tillgång till extra rörelsekapital kan du: 

  • Öka din konkurrenskraft och lämna anbud på större entreprenader  
  • Köpa in utrustning eller anställa mer personal inför större projekt 

 

Köpa in utrustning.

  • Köp eller leasa maskiner och utrustning 
  • Uppgradera kontorsutrustning och programvara 

 

Hantera kassaflödet.

  • Täck kostnader i väntan på betalningar eller godkännanden av offerter 
  • Klara av löpande kostnader under lågsäsongen 

Byggsektorn spelar en viktig roll för utvecklingen av ekonomin och samhället men bromsas ofta av bristande finansiering. Bristen på likvida medel, stora initiala kostnader och många osäkerhetsfaktorer kan göra det svårt att hitta en lämplig finansiär.  

 

CapitalBox står till din tjänst. Vi erbjuder företagslån på upp till 3.5 miljoner kr med en betalningstid på upp till 4 år. Har du frågor eller vill du veta mer? Ansök om ett företagslån eller ring oss på 020-0180020 eller skriv till support@capitalbox.se.