Skapad den 2020.05.26
Uppdaterad den 2022.03.25

Är en företagskredit rätt för din verksamhet?

Vilka typer av kredit finns tillgänglig för mitt företag? 

De två vanligaste alternativen för kredit finansiering är företagskredit och kreditkort. En företagskredit är ett roterande lån som ger företagsägare tillgång till ett fast belopp, vilket kan tillgås när företaget behöver extra pengar, för att sedan återbetala och använda igen vid behov. En företagskredit har traditionellt varit en av de mest populära alternativen för att täcka korttids kapital och kassaflödes behov för företagare. 

 

Några exempel på hur ditt företag kan använda en företgskredit: 

  • Inköp av lagervaror 
  • Reparera kritisk utrustning för företaget 
  • Finansiera en marknadsföringskampanj 
  • Överkomma en tillfällig svacka i inkomster 

 

Företagskredit för verksamheter kan tillgås i två olika varianter: 

  • Säkrad kredit: Denna typ av företagskredit inkluderar en säkerhet för att garantera krediten. När en företagskredit garanteras används ofta en eller fler av företagets tillgångar som en säkerhet. En säkrad kreditgräns fungerar väldigt likt ett billån eller ett andra huslån. En säkrad företagskredit kommer ofta med lägre räntesatser och kan även inkludera en högre kreditgräns som kan spenderas. 
  • Osäkrad kredit: Det finns ingen säkerhet bunden till denna typen av företagskredit. En osäkrad kredit fungerar på samma sätt som ett kreditkort. Godkännande är oftast baserat på ditt kreditvärde och räntan kommer troligtvis att vara högre jämfört med en säkrad kredit. Företag får även förvänta sig att kreditgränsen är lägre. 

 

En öppen, roterande företagskredit 

Trots att många långivare tilldelar en viss period för en företagskredit, kan det anses vara icke tidsbegränsad. För att göra det enkelt, en företagskredit kan användas upp till den godkända kreditgränsen, återbetalas och sedan användas igen. Ett annat uttryck för detta är revolverande kredit. 

Kreditkort är ett vardagligt exempel för revolverande kredit. Varje månad krävs betalning av ett minimibelopp, då nya utbetalningar läggs till totalsumman. 

Jämfört med traditionella små företagslån, betalas räntor på företagskredit endast för beloppet som används, om du betalar minimibeloppet månadsvis. Du kan betala tillbaka så mycket som du vill utöver minimibeloppet varje månad tills slutet av låneperioden, när det totala återstående beloppet förfaller. 

 

När bör en verksamhet överväga en företagskredit? 

Om ditt företag regelbundet är i behov av medel för kortsiktiga utgifter för att hantera företagets dagliga krav på kapital, då är det ett bra läge att ansöka om en företadskredit. Här är några exempel på situationer där företagskredit används av företag: 

  • Ett säsongsverksamhet som genererar den största delen av sin inkomst under sommaren kan använda kredit under lågsäsongen (givet att de har tillräckligt kassaflöde för att göra månadsbetalningarna) för att hjälpa till att ta företaget från en säsong till nästa. Även om deras inkomst varierar kan företagskrediten tillåta dem att fortsätta erbjuda sina tjänster. 
  • Ett småföretag kan även använda kredit för att finsiera marknadsföring. Företagsägare kan investera i en marknadsföringskampanj för att hitta nya kunder och öka sin försäljning. De lånade medlen kan betalas tillbaka snabbt eftersom kampanjen potentiellt kan generera ytterligare inkomst. 
  • Företagskredit kan även vara användbar för att hantera kassaflödet, till exempel om ett företag behöver täcka kostnader medan de väntar på att en faktura ska betalas. 

 

Alternativ till företagskredit 

Ett nytt företag utan en etablerad profil för företagskredit eller en företagare med ett lågt personligt kreditvärde kommer troligtvis att ha svårt att kvalifisera för ett kreditlån. 

De flesta långivare föredrar att erbjuda företagskrediter till etablerade verksamheter som alltid betalat tillbaka tidigare lån i tid och med inkomster som kan stödja den mer flexibla finansieringen som tillåts med en företagskredit. 

Om du har ett hälsosamt företag men är osäker på om du kan få tillgång till ett företagskredit, överväg att ansöka om ett företagslån för småföretag hos CapitalBox och du kan få ett beslut kort därefter. 

Våra finansiella produkter fungerar på liknande sätt som en företagskredit, vilket betyder att du kan få tillgång till en maximal kreditgräns från början. Därefter, under loppet av kontraktet, kommer du ha tillgång till mer kapital beroende på din historia med oss.