2021-04-19

Vilken typ av företagslån passar ditt företag bäst?

 

En företagare behöver ibland ett extra tillskott i kassan, till exempel för att köpa in ny utrustning, finansiera en större annonskampanj eller täcka oförutsedda utgifter.

Här följer en kort översikt överolika typer av lån och krediter för företag. Innan du fattar ett viktigt ekonomiskt beslut, rekommenderar vi att du noggrant undersöker vilken typ av lån som passar ditt företag bäst. 

Gör följande: 

  • undersök hur mycket pengar du behöver 
  • gör en affärsplan 
  • undersök vilken återbetalningstid som kan vara lämplig 
  • bestäm om du behöver ett snabbt lån eller om du kan vänta
  • gör en bedömning av din förmåga att återbetala lånet. 

 
De vanligaste typerna av lån och krediter för företag är:

 

Företagslån 

Ett företagslån är ett lån som ett företag tar ut hos en bank eller ett finansbolag. Lånet har vanligtvis en fastställd återbetalningstid och räntan kan antingen vara fast eller rörlig. 
Många företagslån är kortfristiga, vilket innebär en återbetalningstid på 1–36 månader. Lånebeloppet varierar vanligtvis mellan 20 000 och 2 miljoner kr.  

I dag görs ansökan ofta via ett formulär online och vissa långivare hanterar ansökan och betalar ut pengarna direkt - ibland samma dag.  

Kortfristiga lån har vanligtvis en högre ränta än lån med längre löptid och lämpar sig för mindre investeringar, såsom inköp av utrustning eller för att täcka oförutsedda utgifter.  
 
 

Företagskredit  

En företagskredit har stora likheter med en checkkredit. I stället för att hela beloppet betalas ut vid ett och samma tillfälle, vilket vanligtvis är fallet om du tar ett företagslån, får du en kredit som kan utnyttjas vid behov, upp till en fastställd kreditgräns. En av fördelarna med en företagskredit är att den inte innebär några räntekostnader förrän den används. Räntan beräknas på det nyttjade kreditbeloppet. 
 

 

Factoring  

Factoring är en tjänst som innebär att du säljer eller belånar dina fakturor till ett factoringbolag eller en bank, mot en avgift som vanligtvis beräknas som en procentsats på fakturabeloppet. 

Den vanligaste formen av factoring är fakturaköp, vilket innebär att factoringbolaget övertar hela fakturan. Vid fakturaköp betalas 100 % av beloppet ut samma dag, minus avtalad provision. Att sälja fakturor är något dyrare än att belåna dem, men det har två viktiga fördelar: du får hela beloppet direkt och du kan välja att sälja enstaka fakturor.   

En variant är fakturabelåning. Vid fakturabelåning får du 60-90 % av beloppet direkt och resten när din kund betalar fakturan. Vanligtvis måste du belåna samtliga av företagets fakturor för att få tillgång till denna tjänst. 
 

Behöver du extra kapital för att täcka oförutsedda utgifter? 

CapitalBox erbjuder ägare av små och medelstora företag det rörelsekapital de behöver – när de behöver det. Vi erbjuder företagslån på upp till 2 miljoner kr med en återbetalningstid på upp till tre år.