Hur man får ett lån till småföretag

 

Många småföretagare tror att de aldrig kommer att beviljas ett företagslån eftersom de blivit avvisade av en bank – men det stämmer inte. Det finns olika aspekter du bör överväga när du ansöker om företagslån. En kan vara att söka andra typer av långivare.

Du behöver inte nödvändigtvis ha perfekt kreditvärdighet eller ha varit igång i flera år för att få ett företagslån. Företagslångivarna tittar ofta på en mängd olika faktorer för att avgöra om de ska erbjuda dig ett företagslån eller inte. Det kan t.ex. vara:

 

1. Uppfyller du minimikraven för att få ett företagslån?

Om du uppfyller långivarens minimikrav har du större chans att få ett företagslån. Vissa långivare kan vara mer flexibla, men bäst chans att bli godkänd har du om du kan leva upp till eller överstiga alla långivarens krav.

Att snabbt kunna tillhandahålla korrekta, noggranna kompletterande dokument kommer också att göra dig till en starkare lånekandidat för ett företagslån.

 

2. Har du en stark affärsplan?

En tydlig och välgjord affärsplan kommer att visa hur du jobbar och planerar att skapa tillväxt i din verksamhet. Detta kan ge långivaren större förtroende för ditt företag, vilket ökar dina chanser för ett godkänt företagslån.

Få ett lån till ditt småföretag idag.