Skapad den 2019.06.25
Uppdaterad den 2022.05.10

Hur man får ett lån till småföretag

Få människor har det så gott ställt att de kan starta ett företag utan att förlita sig på extern finansiering. Att starta upp ett företag är en sak, men det krävs ekonomiska muskler att driva ett framgångsrikt företag idag när konkurrensen är hård. Lyckligtvis har möjligheterna ökat för småföretagare att få ett företagslån då floran av finansieringsalternativ har ökat. Vi kan idag se bortom traditionella källor för företagslån och det som en gång var känt som ett ‘’alternativ’’ anses nu vara det vanliga tillvägagångssättet. Ibland är dessa alternativ det första valet för småföretagare som, precis som du, letar efter ett lån för småföretag.   

  

Traditonella företagslån 

Lokala banker har under många år varit dit de flesta företagsägare vänder sig för att finansiera sitt företag, förutom att låna pengar av släktingar eller vänner.  Oftast har man vänt sig till den bank i vilken företaget har sitt kreditkonto i tron om att det är enkelt att få ytterligare lån i samma bank.  Det kan förvisso vara ett lönsamt, första alternativ men för många blir det ett negativt besked på låneansökan av olika skäl. Traditionella banker letar oftast efter företag med höga vinster vid bokslutet, flera års erfarenhet av ekonomiskt positiva år i rad, säkerheter för att täcka lånet, väldigt bra personliga kreditupplysningar för företagsägaren eller väljer ofta att finansiera företag som ansöker om lån av högre summor. En företagsägare som klarar dessa villkor kommer troligtvis att få ett företagslån på en lokal bank om ett traditionellt banklån är det som verkar bäst för deras företag - men långt ifrån alla. 

 

Företagslån via Almi 

Du kan söka lån via Almi (Almi Företagspartner AB) som ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest. Almi erbjuder ett så kallat ”Mikrolån”, vilket är anpassat till företagare med mindre kapitalbehov. Lånet är främst riktat till unga företag i uppstart. Almi kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet upp till 200 000 kronor med begränsad säkerhet. 

Genom Almi kan du ansöka om större företagslån, som tillsammans med egen finansiering eller banklån kan ge tillgång till mer kapital. Företagslån vänder sig till företag med upp till 250 anställda och det finns ingen övre gräns för lånebelopp. Utgångspunkten är att en annan medfinansiär ska finnas med. 

 

Andra källor till finansiering 

  • Om du är arbetssökande kan du hos Arbetsförmedligen söka ”stöd till start av näringsverksamhet” (s.k. starta eget bidrag), vilket är till för att du ska kunna försörja dig under tiden du startar ett företag men är inget egentligt lån till finansiering av själva företaget. 

  • Det finns regionala företagsstöd (investeringsbidrag, konsultcheck, samverkansprojekt) att söka från Tillväxtverket eller den aktuella regionen/länsstyrelsen. Vissa av bidragen gäller bara vissa geografiska områden eller branscher. 

  • Mikrostöd, innovationsstöd eller lån kan finnas för dig som vill starta företag inom exempelvis naturturism, en innovativ verksamhet eller satsa på forskning. 

  • Transportbidrag för industrin i norra Sverige går att söka för företag som förädlar produkter i länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland. 

  • Om företaget ligger i Norrland eller nordvästra Svealand finns möjlighet att ansöka om bidrag även för större investeringar i form av affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket. 

  • Har du en affärsidé eller expansionsplan som du anser vara riktigt spännande och attraktiv, kan du söka hjälp från andra människors ekonomiska resurser i form av ängelinvesterare, riskkapitalister eller crowdfunding. Ängelinvesterare ger vanligtvis en startup eller entreprenör en engångsinvestering eller stadiga medel för att få igång företaget medan riskkapitalister satsar på avkastningen från en startup eller expansion. 

 

Ta ett företagslån för småföretag 

På CaptialBox tittar vi på ditt företag annorlunda än många banker gör. Våra företagslån är i många fall ett bra alternativ till traditionella banklån och kan ge dig en möjlighet att satsa på din dröm och förändra ditt liv. 

Vi överväger flera datakällor för att utvärdera kreditvärdet av ditt företag. Förutom personlig kreditupplysning och företagets kreditprofil, tittar vi på ditt kassaflöde, årliga intäkter och annan information för att utvärdera om vi kan erbjuda ditt företag ett lån.  

Genom att se på företag på detta sätt kan vi erbjuda företagslån oftare ä en lokal bank - och din låneansökan kan, i de flesta fall, bli godkänd inom samma dag och du får tillgång till pengarna inom bara 24 timmar.  

Få ett lån till ditt småföretag idag