Skapad den 2021.11.24
Uppdaterad den 2021.12.16

Hjälp till att finansiera din start med bidrag

Drömmen om att starta ett eget företag närs av många individer. De flesta idéer stannar i tankestadiet, men är du är en av dem som de facto är redo att skrida till verket och göra verklighet av din företagsidé, är finansieringsfrågan nästa steg att ta. Har du eget kapital? Behöver du låna pengar? Finns det bidrag att söka? I den här bloggen går vi igenom de bidrag som finns att tillgå.

 

Starta eget bidrag - Stöd till start av näringsverksamhet

Om du är arbetssökande och ska starta nytt företag så finns möjligheten att få stöd från Arbetsförmedlingen, så kallat ”stöd till start av näringsverksamhet”. Det är det som ofta kallas för ”starta eget bidrag”. Stödet innebär att du får bidrag en tid när ditt företag är nystartat som hjälper dig att försörja dig. 

 

Vad krävs för att få starta eget bidrag från Arbetsförmedlingen?

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du kan få bidraget. Först undersöker de hur möjligheterna för att få en anställning i stället ser ut. Därefter går de igenom din affärsidé och affärsplan och bedömer dina förutsättningar för att driva eget företag. Arbetsförmedlingen vill se att företaget bör kunna bli tillräckligt lönsamt och ha en tillräckligt långsiktig lösning för din försörjning. Du kan inte beviljas stödet om den verksamhet du ska bedriva är inom en bransch där det är svårt för arbetsgivare att hitta kompetens.

Annat som krävs är att:

 • du har fyllt 18 år.
 • du int har skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten och inte någon registrerad betalningsanmärkning.
 • du är arbetslös eller riskerar att bli det. Undantag gäller för dig som bor i vissa glesbygdskommuner i Norrland och Mellansverige.
 • du har en affärsidé och funderar på att starta företag men har inte kommit igång med verksamheten ännu.
 • du inte redan har ett företag, inte är VD, styrelseledamot eller firmatecknare. Om du har haft ett företag tidigare måste det vara avvecklat sedan minst ett år tillbaka.

Ibland finns möjlighet för dig som blivande företagare att via Arbetsförmedlingen prova på den bransch du vill driva eget inom genom en praktikperiod, eller gå en utbildning inom företagande och de regler som finns.
 
Om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan du få bidrag till uppstartskostnader. Detta bidrag kan vara på upptill 60 000 kr men du kan bli skyldig att betala tillbaka i vissa fall om du, exempelvis, lägger ner inom 3 år.

 

Hur länge kan du få stöd till start av näringsverksamhet?

Det finns en gräns på högst sex månader (under Coronapandemin är den tiden förlängd upp till 12 månader). Ersättningen kan i vissa fall förlängas om du blivit sjuk eller om någon myndighetsprocess gjort att du blivit försenad i din uppstart. Det är således en mycket begränsad period som du kan räkna med stöd. Du behöver fokusera på att få i gång företaget inom sex månader så att du sedan kan leva på de inkomster du generar från ditt företag.

 

Vem betalar ut stöd till start av näringsverksamhet och hur mycket pengar kan jag få?

Pengarna får du via Försäkringskassan som räknar ut exakt hur mycket du kan få. Storleken beror på vilket stöd du får och kan även bero på vilken dagpenning du annars skulle fått från a-kassan.

 

Några andra typer av bidrag och stöd att söka från Tillväxtverket och regioner

Företag i hela landet har möjlighet att söka regionala företagsstöd för exempelvis konsulthjälp eller investeringar från Tillväxtverket eller den aktuella regionen/länsstyrelsen. Vissa bidrag gäller bara inom vissa geografiska områden eller branscher.

Det kan vara:

 • Investeringsbidrag – mindre investeringar, kanske nya maskiner eller lokaler
 • Konsultcheck – för dig som behöver ta in en extern konsult på något område
 • Samverkansprojekt. Om flera företag går ihop och gör ett projekt tillsammans
 • Mikrostöd, innovationsstöd eller lån. Om du vill starta företag inom exempelvis naturturism eller en innovativ verksamhet, satsa på forskning.
 • Transportbidrag för industrin i norra Sverige går att söka för företag som förädlar produkter i länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller

Västernorrland.

 • Om företaget ligger i Norrland eller nordvästra Svealand finns möjlighet att ansöka om bidrag även för större investeringar. 
 • Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd för småföretag för att utveckla företaget.

 

Här kan du också hitta stöd

Vinnova

Den statliga myndigheten som ska främja innovation, Vinnova, investerar omkring 3 miljarder kronor i olika insatser varje år. Vinnova ger bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Du kan läsa mer om detta på www.vinnova.se.

Statligt stöd, som oftast ges till forsknings- och utvecklingsprojekt

Försumbart stöd som exempelvis planeringsbidrag och allmänna driftsbidrag.

Jordbruksverket

Du som bedriver företag i branscher som berör Jordbruksverkets verksamhet kan söka olika typer av bidrag därifrån. Det handlar exempelvis om jordbrukarstöd, företags- och projektstöd och så kallade marknadsstöd.

EU-bidrag för företag

Via Europeiska Unionen kan du söka olika typer av stöd. För att få en överblick över vilka bidrag och stöd som finns kan du exempelvis kontakta Enterprise Europe Network som hjälper små och medelstora företag genom exempelvis information och rådgivning om EU-regler och EU-finansiering, förmedling av affärskontakter.