Skapad den 2021.02.01
Uppdaterad den 2021.02.01

4 tips om hur du förbättrar ditt värvningsprogram

Hur effektivt ett värvningsprogram är beror på flera faktorer, bland annat vilka kommunikationskanaler dina kunder använder och hur du marknadsför värvningsprogrammet. Här är de viktigaste nyckeltalen du behöver ha koll på för att få fart på rekryteringen av nya kunder: 

 

Deltagande värvare 

Deltagande är ett mått på hur många personer som registrerat sig för att berätta om ditt företag för andra (rekrytera nya kunder) och vilken kanal de använde när de registrerade sig. Det är inte ett mått på hur många av dina värvare som faktiskt har använt ditt värvningsprogram, den siffran mäts separat. 

Detta nyckeltal visar hur effektivt ditt värvningsprogram är. Om deltagandet är lågt så kan det bero på att du inte når fram till rätt målgrupp med de kanaler du använder.  

När du vet hur många som registrerat sig som värvare kan du sedan analysera de marknadsföringskanaler du använder och testa olika budskap, eller om det behövs utöka marknadsföringen med fler kanaler. 

 

Delande värvare 

Det här är ett mått på hur många värvare som använder ditt värvningsprogram, det vill säga hur många som delar din produkt med sina vänner. Det ger också en hint om hur lätt det är för dina värvare att dela informationen.  

När du följer upp detta nyckeltal är det bra om du kan se vilka kanaler dina värvare föredrar: sociala medier, e-post, färdiga länkar, rabattkoder etc. På så sätt kan du förbättra marknadsföringen av ditt program: 

  • Välj vilka delningskanaler du ska satsa mer på 
  • Genomför A/B-tester på övriga kanaler och försök förbättra konverteringsgraden. 

Nyckeltalet ”delande värvare” kan också ge en indikation om att det är något som inte fungerar som det ska för dina värvare. Om du har många värvare men få av dem delar kan du behöva korrigera bonusen eller de kanaler som det är tänkt att dina värvare ska använda för att dela ditt erbjudande. 

 

Räckvidd (vänner) 

Det här är ett mått på hur många av dina värvares vänner som har sett ditt erbjudande. Det kan dock vara svårt att analysera detta nyckeltal eftersom det inte inkluderar alla meddelanden på sociala medier, e-post och andra kanaler som dina värvare använder när de gör reklam för dig.  

De flesta företag har en särskild landningssida för nya värvade kunder. På så sätt kan man se vem som värvat kunden och om man når önskad målgrupp. 

 

Konverteringsgrad  

Det sista nyckeltalet visar hur många av värvarnas vänner som tar del av erbjudandet efter att de besökt din landningssida, det vill säga gör ett köp, registrerar sig eller vad det nu är som du ger värvaren bonus för. 

Konverteringsgraden är det viktigaste nyckeltalet eftersom det mäter hur väl ditt värvningsprogram fungerar. De övriga nyckeltalen visar bara hur lätt värvningsprogrammet är att använda och om ditt erbjudande är tillräckligt attraktivt för dina värvare och deras vänner. 

Att förbättra ett värvningsprogram är ingen enkel sak. Det kräver en hel del “trial and error“, men när du träffar rätt kommer du definitivt att se att försäljningen ökar – ett värvningsprogram kan vara minst lika effektivt som en vanlig marknadsföringskampanj. Om du har koll på dessa nyckeltal blir det lättare för dig att formulera rätt budskap till din målgrupp och att lyckas med ditt värvningsprogram. 

Fler artiklar om värvningsprogram hittar du på vår hemsida.  

Lycka till!