Skapad den 2021.12.20
Uppdaterad den 2022.04.22

Så hanterar du riskerna för farliga cyberattacker mot ditt företag

Till skillnad från fysiska stölder, är cyberhot och bedrägerier annorlunda på grund av deras karaktär av oförutsägbarhet. I och för sig är en fysisk stöld också oförutsägbar, men av tradition är vi mer medvetna om problematiken kring fysiska stölder och vi vet ofta vilka åtgärder som behövs göras för att minimera riskerna. Men, cyberattacker och bedrägerier via nätet är en relativt ny företeelse och många av oss vet inte så mycket om dem och än mindre vad vi kan göra för att undvika att bli utsatta. I stället för att blunda för uppenbara problem, är det bättre att du agerar och är förberedd. 

Vad är en cyberattack? 

En cyberattack är ett ovälkommet försök att stjäla, avslöja, ändra, inaktivera, undergräva eller förstöra information genom obehörig åtkomst till ett datorsystem. Det är mycket svårt för slutanvändaren att upptäcka en attack och det kan leda till total störning av nätverket. På grund av att de som utför nätattacker har blivit alltmer sofistikerade, är utvecklingen av effektiva programvaruförsvar för cyberattacker en pågående process. 

 

Olika typer av cyberattacker 

 1. Ransomware, även kallad gisslanprogram eller utpressningstrojan, är skadlig programvara utformad för att använda kryptering för att tvinga målet för attacken att betala ett krav på lösen. När den väl finns på systemet krypterar den skadliga programvaran användarens filer och kräver betalning i utbyte mot en dekrypteringsnyckel. 
 2. Malware är en typ av skadlig programvara. Varianter av skadlig programvara kan utformas för att göra allt från att samla in och stjäla känslig information, presentera oönskade annonser eller orsaka permanent skada på en infekterad maskin. 
 3. Fillösa attacker försöker kringgå antivirusprogram genom att inte använda en fil. Istället implementeras skadlig programvara som en uppsättning kommandon till funktioner som är inbyggda i den infekterade datorn. Detta gör det möjligt för skadlig programvara att uppnå samma mål, men kan göra det svårare att upptäcka för vissa defensiva lösningar. 
 4. Nätfiske är en av de vanligaste metoderna som angripare använder för att få tillgång till ett målsystem. Användare luras att klicka på en skadlig länk eller att öppna en bilaga. Nätfiskeattacker kan uppnå en mängd olika mål, inklusive stöld av inloggningsuppgifter, leverans av skadlig programvara, ekonomiskt bedrägeri och stöld av känslig data.  
 5. Social engineering kallas den psykologiska manipuleringen av individer för att få konfidentiell information; överlappar ofta med phishing. 
 6. En Man-in-the-Middle-attack kringgår nätverksprotokoll som är skyddade mot avlyssnande genom kryptering genom att bryta en anslutning i två delar. Genom att skapa en separat, krypterad anslutning kan en angripare läsa data ändra innan den skickas till dess destination. 
 7. Malicious Mobile Apps (skadliga mobilappar) på mobiler är ett växande hot mot måna organisationer eftersom fokuserar sina cybersäkerhetsinsatser på datorer, men glömmer de mobila enheterna.  är ett växande hot mot en organisations cybersäkerhet. 
 8. Denial of Service Attack (DoS-attack) är utformade för att neka åtkomst till viktiga tjänster genom att utnyttja en sårbarhet i en applikation (så att den kraschar) eller genom att översvämma ett system med mer data eller förfrågningar än det kan hantera (så att det inte kan hantera legitima förfrågningar). 
 9. Zero-Day Exploit (kallas också zero-hour, day zero eller zero-day exploits) är ett dataintrång som använder tidigare okända sårbarheter hos en dator, applikationer, nätverk eller operativsystem.  

 

Vilka åtgärder kan du vidta? 

Precis som regeringar måste företag också vidta åtgärder för att skydda sina datorer och relaterad utrustning från att upprätthålla en attack. En grundläggande förebyggande åtgärd är att säkra högkvalitativt antivirus- och antispionprogramvara och uppdatera det regelbundet. Slutanvändare bör också se till att skanna och filer eller program som är lagrade på en CDR eller liknande fjärrlagringssystem innan de laddas på en hårddisk. 

Var förberedd 

 - Stanna, titta och tänk. Låt dig inte luras. Var medveten om att datasäkerhet genererar kostnader. Överväg att ta ett företagslån för att finansiera säkerheten av din verksamhet. 

 

Du kan hålla ditt företag säkert genom att följa en uppsättning strikta men hanterbara regler: 

 • Uppdatering av programvara
 • Cloud computing – säkerhetskopiera alltid dina filer 
 • Skapa starka lösenord - använd inte bara bokstäver utan siffror och tecken 
 • Använd en lösenordshanterare 
 • Medvetenhetsträning för dig eller dina anställda – följ de stora aktörerna på marknaden som Cisco eller andra. 

 

Cybersäkerhet är bland våra högsta prioriteringar 

På CapitalBox värdesätter vi säkerhet och vi vidtar noggranna åtgärder för att hålla informationen säker. Här är några av de protokoll vi har på plats för att skydda digital information: 

 

 • Säkerhetsstandarder på banknivå i både kontorsutrymmen och IT-infrastruktur 
 • Inkluderar multifaktorautentisering (MFA), biometri och regelbunden penetrationstestning 
 • Våra anställda använder endast strikt hanterade och hårdvarukrypterade enheter 
 • Flerlagers dataåtkomstkontroll och övervakning för alla anställda och kunder 
 • Molnbaserad mjukvaruarkitektur med slutpunktssäkerhetslösningar och VPN-gateways 
 • Din inloggningsinformation är säkrad. Varken vi eller våra partners har tillgång till dina inloggningsuppgifter.