Skapad den 2021.09.01
Uppdaterad den 2021.09.09

Företagare kan missa ekonomiskt stöd och hjälp – har du koll på vad som gäller?

Många företag har lidit stort av covid-19 och behöver snabbt hjälp. Det är särskilt små och medelstora företag som har drabbats hårdast av corona, eftersom större företag ofta har mer likviditet i bolaget och därmed har enklare att lösa kriser som är relaterade till ekonomi. Men det finns en hel del småföretagare kan göra. I denna artikel kan du läsa om vilken hjälp det finns att få och vad du själv kan göra för att minska negativ ekonomisk effekt på din verksamhet.

Hur hanterar små och medelstora företag oväntade utgifter under pandemin? 

Under pandemin har allt färre kunder besökt företag, butiker, restauranger, hotell, m.m., vilket har försatt småföretagarna i en svår situation. Även om kunderna är färre och därmed också omsättningen, förblir utgifterna lika höga och hyran är fortfarande densamma. Lagerförda varor blir för gamla och måste slängas, oväntade utgifter uppstår, personalkostnaderna fortsätter att ticka och företagsbilen kostar. En svår ekonomisk situation kan behöva lösas snabbt genom lån till företaget – men i krisande tider kan bankerna dra öronen åt sig och att låna pengar kan bli svårare än vanligt.

 

Om det inte är aktuellt för dig och din verksamhet att ta ett lån till företaget - kanske på grund av att omsättningen är för låg eller att det inte finns goda resultat att visa upp - kan ett företagslån utan säkerhet vara ett alternativ att titta närmare på.

 

Utöver att låna pengar har regeringen i Sverige infört en rad åtgärder som alla näringsidkare kan ta del av, dessa och hur du kan ta del av dem ska vi titta närmare på nu.

 

Åtgärder som regeringen har infört under coronaviruspandemin 

Med hänsyn till coronaviruspandemin har den svenska regeringen infört ett antal olika ekonomiska stödåtgärder för att bromsa den ekonomiska påverkan pandemin har på företag. Det förväntas minska antalet uppsägningar, konkurser och ge behövligt stöd till små och medelstora företag i Sverige. Åtgärderna är ett tänkta att kompensera företag för minskad omsättning. De åtgärder som införts är, bla:

 

  • Omställningsstöd

Omställningsstödet är ett stöd som hjälper företagare med pengar för att göra en så kallad grön omställning, det vill säga göra en rad miljömässigt fördelaktiga satsningar i företaget.

 

  • Ersättning vid sjukdom

Under pandemin har karensdagen tagits bort och regeringen står för alla kostnader som kopplas till sjukpenning, vilket företagen själva står för de första 14 dagarna normalt sett.

 

  • Anstånd med betalningar och skattelättnader

Anstånd sökes via Skatteverket och handlar om att du som företagare kan skjuta upp din inbetalning av skatt eller moms för att kunna betala andra utgifter.

 

  • Nedsatta arbetsgivaravgifter 

I Sverige betalar företagare arbetsgivaravgifter och dessa har tillfälligt satts ned kraftigt för att hjälpa företag att behålla kapital inom bolaget.

 

  • Korttidsarbete 

Korttidspermittering eller -arbete är en form för undantag i kollektivavtalen mellan facket och arbetsgivaren. Under pandemin har många små och medelstora företag haft mindre att göra, vilket betyder ett överflöd av personal. Arbetsgivaren har då tillfälligt kunnat permittera personal i olika omfång mellan trettio och åttio procent, vilket staten har stått för.

 

Handläggningstiden har dock varierat och det kan vara svårt för småföretagare att vänta på pengar i en längre period då likviditeten kanske inte är lika god som i större företag. Som ett alternativ till de statliga stöden, kan det för små och medelstora företag det bli aktuellt med ett företagslån utan säkerhet som kan täcka de utgifter som behöver lösas direkt. Det kan kännas osäkert att behöva betala tillbaka ett lån när du redan har utgifter som står och väntar, men det kan vara ett alternativ i en krissituation.  

 

Lån till företag kan sökas online och utbetalningen sker ofta omgående, vilket kan vara en fördel om du har utgifter som brådskar i förhållande till förfallodagen.